האם אתה תושב חוזר ותיק עפ"י פקודת מס הכנסה?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

ע"מ לענות על השאלה מעלה, תחילה עלינו לבחון שאלה מקדמית בעלת חשיבות מכרעת לנושא - "מי הוא תושב ישראל?"

6/2/2012
תגובות0

היתרונות והטבות מס לתושב חוזר

מאת: צוות האתר

ההחלטה לחזור ולחיות בארץ לאחר שנים רבות בחו"ל יכולה להיות החלטה לא פשוטה, אולם החלטה זאת יכולה להיות משתלמת מאוד, גם מבחינה כלכלית - תושב חוזר זכאי לקבל מהמדינה דרך סל הקליטה הטבות רבות כולל הטבות מס.

19/1/2012
תגובות0

תושב חוזר - מקלט מס מהלך, האומנם?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

בתיקון 168 לפקודת מס הכנסה, שתחילתו משנת 2007, נכללו הטבות מס משמעותיות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ששהו זמן רב בחו"ל, וזאת במטרה להפוך את ישראל למוקד אטרקטיבי לצרכי מס והשקעות, בעיקר ל"יורדים" שהתעשרו, בעלי הון יהודים בגולה וכיוצא באלה.

12/1/2012
תגובות0

תיקון 168 לפקודת מס הכנסה מאשרת מתן הטבות מס לתושב חוזר

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית כהן, משפטן

בשנת 2008 במסגרת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה אושרה רפורמת מס מקיפה, שעיקרה, מתן הטבות מס ליחידים שהיו לתושבי ישראל לראשונה וליחידים המוגדרים על פי הפקודה כתושבים חוזרים או כתושבים חוזרים וותיקים.

11/1/2012
תגובות0

בשורה משמחת עבור ישראלים המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכו' אשר נמנעו עד ליום זה מדיווח בישראל על ההכנסות שצמחו בגינם לרשויות המס בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עו"ד

לאחרונה, לאור בקשות רבות מצד נישומים ומייצגים, הוארך תוקפה של הוראת השעה לעניין הנוהל לגילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל, שהוחל לראשונה בשנת 2011 ואמור היה לפוג ב-30/6/2012, וזאת לתקופה של 3 חודשים נוספים, עד ליום ה-27/9/2012 (לאחר יום הכיפורים).

7/1/2012
תגובות0

אמנת המס שבין ישראל לסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עו"ד

תחולתה של אמנת המס בין ישראל לסין רחבה ביותר ונפרסת על מגוון של אנשים, פעולות, אירועים ונכסים. ככלל, האמנה חלה על יחידים, תאגידים ושותפויות - להלן סיקור מיוחד בנושא.

5/1/2012
תגובות0

תנאים לעיכוב ביצוע עונש מאסר

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון), חנן בן דוד, משפטן

מהם השיקולים המנחים את בית המשפט בבואו לקבוע האם לאפשר עיכוב ביצוע על נאשם שהורשע? גישתו של בית המשפט בבואו לפסוק בסוגיה זו עברה שינוי עם כניסת חוקי היסוד בכלל וחוק כבוד האדם וחירותו בפרט. עד לחקיקת חוקים אלו היו בתי המשפט מפרשים באופן מאוד מצמצם את ההוראות שבסעיפים 43 ו-44 לחוק העונשין, התשל"ז 1977.

4/1/2012
תגובות0

זכות הגישה לערכאות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אריאל בן אברהם, עורך דין

זכות הגישה לערכאות, מוכרת כיום, לעיתים, כזכות חוקתית לכל דבר, הנובעת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכן כתוצאה מדרישת החוק לתת לאדם את יומו בבית המשפט, האפשרות להגן על עצמו בהליך פלילי/אזרחי.

3/1/2012
תגובות0

הובלה ימית: חבלת רב החובל

מאת: אלי דורון, עורך דין -יואב הריס, עורך דין

טעות בניווט של רב-חוב מנוסה גרמה לנזק למטען, שבגינו הגישו בעלי המטען תביעה שכנגד בעלי האונייה. ההכרעה בעניין מציגה דעות חלוקות בנוגע למשמעות סעיפי הפטור הרלוונטיים, ומכאן לעניין חלוקת הסיכונים בין הבעלים לבין בעלי המטען.

20/12/2011
תגובות0

טיפים מיסויים לסוף שנת המס 2011

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

רגע לפני תום שנת המס 2011, אנו מציגים בפניכם שלל עצות שימושיות, בעזרתן תוכלו להקטין באופן חוקי את חבות המס שלכם בשנת המס 2011, ולהיערך באופן אופטימלי לפתחה של שנת המס 2012.

20/12/2011
תגובות0

חובת הגילוי החלה על הבנק ביחסיו עם ממשכן נכס

מאת: עורך דין אלי דורון

חובת הגילוי החלה על הבנק זכתה לדיון נרחב בפסיקה בהקשרים רבים ומגוונים. הבנק כפוף לחובות גילוי מוגברות אשר נועדו לשקף את עוצמתו של הבנק אל מול הלקוח, כמו גם את עוצמת ההשפעה הנודעת להתנהלותו ביחס למשק כולו.

3/12/2011
תגובות0

מכירת מוניטין בשותפות עורכי דין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

ב- רע" א 371/89 ליבוביץ נ' א את י. אליהו בע"מ פ"ד מד(2) 309, 315 (1990) מוניטין הוגדר כ- "תדמיתו החיובית של המוצר בעיני הציבור, אשר הודות לה קיים שוק של לקוחות בכוח, אשר מעוניינים ברכישתו".

12/11/2011
תגובות0

חשיבות עריכת הסכם יחסי ממון

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

שני מסלולים עיקריים לחלוקת רכוש קיימים במשפט הישראלי הנקבעים על פי מועד נישואי בני הזוג. עניינם של זוגות הנישאו לפני שנת 1974 יידון על פי "חזקת השיתוף בנכסים" כפי שהתפתחה בפסיקת בתי המשפט בישראל.

1/11/2011
תגובות0

מיסוי מתנה בארה"ב - השלכות המס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אייל פלד, משפטן

אזרחים אמריקניים רבים אשר מעוניינים להעניק מתנות לקרוביהם נאלצים מדי שנה להתמודד עם דיני מיסוי המתנות הסבוכים במדינתם, אשר מקשים עליהם להבין את חבויות המס שלהם.

1/11/2011
תגובות0

תכנון מס לחבות מס נמוכה

מאת: צוות האתר

תכנון מס הוא הפחתת תשלום המיסים על ידי שימוש בחוקי המס הנעשה על ידי השוואה בין תוצאות שונות של דרכי פעולה ובחירת התוצאה המשתלמת ביותר. על כך ועוד במאמר הבא אודות תכנון מס בישראל.

7/10/2011
תגובות0

מיסוי בינלאומי - מע"מ חברות בקפריסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עדי נויוביץ, משפטנית

בקרב יזמים ואנשי עסקים נחשבת קפריסין ליעד מועד לפתיחת עסקים.

7/10/2011
תגובות0

נכס כמוניטין לצורכי פחת

מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

סיקור משפטי נרחב בעניין עקרון סופיות השומה ככלי למניעת שינוי סיווגו של נכס כמוניטין לצורכי פחת.

3/10/2011
תגובות0

מיסוי בינלאומי - שיטת המס בפנמה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקנוב, משפטן

פנמה שבמרכז אמריקה תופסת תפקיד אסטרטגי כקישור גיאוגרפי, ותמיד הייתה הנתיב בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט, נסיבות אשר הובילו בסופו של דבר לבנייתה של תעלת פנמה.

19/9/2011
תגובות0

אכיפת פסקי דין רומניים במשפט הישראלי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

בעקבות שיתופי פעולה רבים בין אנשי עסקים מרומניה ומישראל וביצוע עסקאות ע"י ישראלים ברומניה כבר כיום אנו עדים לסכסוכים בין הצדדים, סכסוכים אשר נדונים ומיושבים ע"י בתי המשפט הרומניים.

7/9/2011
תגובות0

הדיווח לרשויות המס על הכנסות מחברת משלח יד זרה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

"חברת משלח-יד זרה" מוגדרת כחבר-בני-אדם תושב חוץ שמתקיימים בו התנאים הבאים:

3/9/2011
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם