פריסת שבח ריאלי במכירת זכות במקרקעין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אמיר עאקלה, משפטן

לאחרונה רשות המסים נתנה החלטה בעניין פריסת שבח ריאלי הנוצר כתוצאה ממכירת זכות במקרקעין, החלטה שללא ספק הרימה מספר לא מועט של גבות.

25/9/2012
תגובות0

הזדכות מס על תרומה לעמותה כמוסד ציבורי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - נחמן פרילינג, משפטן

בהחלטת בג"ץ (עמותת ויפאסנה לישראל נ' שר האוצר) מתאריך 23.8.12 דוחה ביהמ"ש את עתירתה של עמותת "ויפאסנה" להכרה כמוסד ציבורי, על מנת שתורמים לעמותה יוכלו להזדכות ממס על חלק מחוב המס שלהם בגין תרומתם.

25/9/2012
תגובות0

דרכון רומני בעידן האיחוד האירופאי, מהות ופרוצדורה

מאת: אלי דורון, עורך דין - גיל מור, עורך דין - עמית כהן, משפטן

עבור ישראלים רבים, החזקת דרכון זר הנה סוגיה מהותית, לאו דווקא כתוצאה מחשש שמא מדינתנו תחדל להתקיים, או כפועל יוצא של חוסר נאמנות/אנטי פטריוטיזם וכיוצא באלה.

23/9/2012
תגובות0

המדינה תישא בעלויות העתקה של חומר חקירה

מאת: אלי דורון, עורך דין

בית המשפט קבע כי בסמכותו להורות לתביעה לשאת בעלויות העתקה של חומרי חקירה, עלויות שעשויות להגיע לעשרות אלפי שקלים בתיקי גדולים רבי היקף.

19/9/2012
תגובות0

העלאת שיעור מס ההכנסה ליחיד

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רימון זינאתי, עורך דין

במסגרת התוכנית הכלכלית של הממשלה שנועדה לצמצם את הגירעון בתקציב המדינה ולהתמודד עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית על הכלכלה הישראלית, מתוכננת, בין השאר, העלאה של שיעור מס ההכנסה ליחיד וזאת החל משנת המס 2013.

19/9/2012
תגובות0

תנאי הסף לקבלת אזרחות רומנית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

לאחרונה עדים אנו לפניות רבות מצד לקוחותינו בעניין הפרוצדורה להשגת דרכון רומני. במאמר זה נבקש לעמוד על התנאים המחייבים להגשת המועמדות ועל אופי הפרוצדורה.

13/9/2012
תגובות0

מזונות ילדים ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד - גיל מור, עו"ד

הקריטריונים הקובעים את ערך מזונות הקטין: בקשת הגירושין עשויה להחיל בקשות שונות, כגון מזונות הילד שאמורים להיות משולמים ע"י ההורה שלא קיבל חזקה בילד.

12/9/2012
תגובות0

עילות לביטול הסכם מכר מקרקעין

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- איקה בן מרדכי, משפטנית

חוזה מכר מקרקעין הינו חוזה אשר חלים עליו דיני החוזים ובכלל זה ההוראות הקבועות בחוק החוזים - להלן מספר עילות לביטול הסכם מכר כמו גם מצבים בהם ההסכם ייחשב כבטל.

12/9/2012
תגובות0

מכירת/ העברת דירת מגורים ללא מס שבח

מאת: דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון

כאשר אנו עומדים בפני עסקת נדל"ן שאלת מס השבח הופכת קריטית ביותר. בירור שטחי ומרושל של הסוגייה עלול להתברר במהרה כמוטעה, ויש לזכור כי, בתחום מיסוי המקרקעין על טעויות משלמים ביוקר. בשל כך, הכלל הראשון בעניין מיסוי מקרקעין היא: התייעצו עם בעל מקצוע מומחה, ואל תסתמכו על לימוד עצמי מאתרי אינטרנט המתימרים להסביר התורה כולה בשני עמודים.

12/9/2012
תגובות0

הרחבת הפטור ממס במכירת דירת מגורים שנתקבלה בירושה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רימון זינאתי, עורך דין

סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") קובע כי המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם המכירה היא של דירת מגורים מזכה כאמור שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

12/9/2012
תגובות0

החוק לאכיפת מיסים בחשבונות זרים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - נחמן פרילינג, משפטן

11/9/2012
תגובות0

חוק מס מדינת לוקסמבורג

מאת: ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אלי דורון, עורך דין- אמיר עאקלה, משפטן

בהחלטתו של בית הדין האירופי לצדק מיום 6 ספטמבר 2012 נקבע כי הוראות החוק של מדינת לוקסמבורג אשר מסדירות את סוגיית מיסוי ההון של הנישומים במדינה ולרבות מציבות גם את התנאים לקבלת הטבות מס, עומדות בסתירה עם עיקרון ההתאגדות החופשי במדינות האיחוד האירופי הקבוע בסעיף 49 לאמנת תפקוד האיחוד האירופי.

10/9/2012
תגובות0

קפריסין – יעד כלכלי מנצח לשנת 2012

מאת: דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון

האי השכן, המונה כמיליון תושבים, המתגוררים במדינה הקטנה ששטחה הוא כשליש משטחה של מדינת ישראל, ידוע בעיקר נוכח ענף התיירות המפותח שלו המהווה נדבך מרכזי בשגשוגה הכלכלי היחסי של המדינה.

2/9/2012
תגובות0

העלאת רף הענישה בעבירות איכות הסביבה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-גיל מור, עורך דין

לאור מדיניות הענישה אשר משתרשת בפסיקה בשנים האחרונות בעבירות בנושא איכות הסביבה אין לקבל את טענת המערערת.

2/9/2012
תגובות0

העלאת המע"מ

מאת: אלי דורון, עורך דין

בעבר הלא רחוק, ה-1 בספטמבר ייצג עבורנו אירוע מכונן, סיום חופשת הלימודים וחזרתם של אלפי תלמידים לביה"ס. השנה, לאחר שאירוע זה הוקדם בשבוע, "נופל" על האזרחים אירוע מכונן אחר, עלייה של 1% במע"מ (מס ערך מוסף).

29/8/2012
תגובות0

תמ"א 38/2

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- איריס בורקום, משפטנית

תכנית תמ"א 38/2 אושרה בחודש 02/2010 לפיה קיימת אפשרות להריסת המבנה הקיים, העומד בתנאי תמ"א 38 הרגילים (שנדרש לחיזוק מפני רעידות אדמה) ובניית מבנה חדש במקומו. לפי תכנית זו הקבלן יוכל להרוס ולבנות מבנה אחר תחת הבניין שהרס – מה שנראה דומה יותר לתכנית פינוי בינוי אבל עם שוני מהותי ביותר.

29/8/2012
תגובות0

מחירי היאכטות ירדו משמעותית

מאת: דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס עו"ד ונוטריון

בשורה לסקיפרים הישראלים ולחובבי היאכטות- מחירי היאכטות ירדו משמעותית לאחר שקפריסין החברה באיחוד האירופי הורידה דרסטית את שיעור המע"מ בשל קנייה והשכרת יאכטות דרכה.

29/8/2012
תגובות0

פנייה לשר האוצר לצורך הארכת נוהל הגילוי מרצון עד ליום 31.12.12

מאת: דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון

ביום 15.11.11 פורסם נוהל גילוי מרצון - הוראת שעה, שעל פיו מאפשרת רשות המיסים לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל עד ליום 30.6.12 מועד שהוארך לאחר מכן עד ליום 27.9.12.

29/8/2012
תגובות0

לאור הירידה הגדולה בהוצאות השימוש בטלפון הנייד לה אנו עדים לאחרונה, מן הראוי שכל מעסיק יבחן את שווי השימוש בטלפון נייד אותו הוא זוקף לעובדיו

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רימון זינאתי, עורך דין

סעיף 2(2)(א) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה"), מחייב עובד לשלם מס הכנסה על השתכרות או ריווח שהיו לו מעבודה והכוללים כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד זה ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל - בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו.

29/8/2012
תגובות0

קרנה אט"א ATA CARNET

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אמיר עאקלה, משפטן

הנוהל דנן מתבסס על אמנה בינלאומית -אמנת הקרנה אט"א שנחתמה בבריסל בתאריך 6.12.61 ונכנסה לתוקף בישראל בתאריך 25.11.66 - עוסק הנוהל במעבר מטענים מיוחדים בין המדינות החתומות על האמנה בלי תשלומי מסים. מטרתו של טופס הקרנה להקל על מעברו הזמני של טובין בין המדינות החתומות על האמנה.

29/8/2012
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם