ההבדל שבין רווחים ראויים לחלוקה במדידה חשבונאית לבין רווחים ראויים לחלוקה במדידה לצרכי מיסוי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עו"ד

המונח "רווחים ראויים לחלוקה" מוגדר בסעיף 94ב(ב)(1) לפקודת מס ההכנסה. מהגדרת הסעיף דלעיל עולות שתי חלופות לחישוב הרווחים דלעיל, כאשר הסכום שנלקח בחשבון הוא הנמוך שביניהן. חלופה אחת קובעת חישוב חשבונאי ואילו החלופה השנייה קובעת חישוב לצרכי מס.

19/3/2012
תגובות0

ניתוק תושבות של ישראלים העוזבים עם המשפחה להונג קונג לטובת עבודה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אמיר עאקלה, משפטן

כאשר מתקיים אירוע מס בינלאומי, במובן בו מעורב מספר מדינות שונות, נשאלת השאלה איזה דין יש להחיל בעת היתקלות עם אירוע כזה , שיטות המס הנהוגות בגין אירוע הנדון עברו שינוי מרכזי אותו החילה רפורמת בכר.

19/3/2012
תגובות0

נדל"ן בהונגריה - יחידים והיבטי מיסוי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אמיר עאקלה, משפטן

אפשר לחלק את המשקיעים בשוק הנדל"ן בהונגריה לשתי קבוצות. הרי יש נפקות לאבחון בין אלה שיש להם אזרחות לבין אלה המהווים אזרחי מדינה אחרת ובעיניהם הונגריה יעד אטרקטיבי להשחלת כספיהם לתוך קרקעיה.

19/3/2012
תגובות0

הוצאות אש"ל (אוכל, שתייה, לינה) שהוצאו על ידי עובד

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

בפתח הדברים יוער כי אין כל הוראה בחוק המחייבת את המעביד בכיסוי הוצאות אש"ל של עובדו בארץ או בחו"ל, ואולם קיימים מקומות עבודה רבים המחויבים בתשלום אש"ל לעובדיהם מכוח הסכם קיבוצי, צו הרחבה, נוהג במקום העבודה או מכוח חוזה שבין העובד למעביד.

15/3/2012
תגובות0

חזרה לעסקאות קומבינציה

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)- אלי דורון, עו"ד

מסימני השינוי בשוק הנדל"ן: חברות הבנייה וקבלנים עוברים יותר ויותר לבצע עסקאות קומבינציה מול בעלי קרקעות פרטיים. בשנים האחרונות רבות מן העסקאות להן היינו עדים, לרבות עסקאות בהיקף גדול היו עסקאות מזומן.

15/3/2012
תגובות0

מערכת המס בסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עו"ד

נוכח צמיחתה האדירה של כלכלת סין אשר בקצב מסחרר מתעצבת ככוח עולה וכאחת השחקניות המרכזיות בכלכלה הגלובלית ואגב כך מרכזת בשטחה ענפי תעשיה שלמים, החל מתעשיות כבדות וכלה בתעשיות עתירות ידע (היי- טק, ביו- טק), הרי שיותר ויותר ישראלים שמים פעמיהם לעבר המזרח- לכיוונה של האימפריה הסינית.

13/3/2012
תגובות0

שיטת המס באתיופיה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עו"ד

המכשיר העיקרי באמצעותו תוכל המדינה לייצר את הכנסותיה הוא מכשיר המס. לאור האמור, ניתן לומר כי המטרה העיקרית אותה תשאף המדינה להשיג באמצעות כלי המיסוי היא היכולת להעמיד את התקציב הנדרש למימון האוכלוסייה, תקציב שבקורלציה עם האוכלוסייה, לעולם יגדל. דברים אלו יפים לכל מדינה ובכלל זה גם לאתיופיה.

13/3/2012
תגובות0

האם רו"ח/עו"ד רשאי לייצג לקוח בשני "הכובעים"?

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

כללי ההתנהגות המקצועית של לשכת רואי החשבון בישראל מפורטים בתקנה 60 לתקנון ההתאגדות של לשכת רואי חשבון בישראל. הכללים נועדו להבטיח את מקומו הראוי של מקצוע ראיית החשבון בחברה הישראלית, לעצב את דמותו של רו"ח בעיני הציבור בארץ ובחו"ל כבעל רמה מקצועית ומוסרית גבוהה ולטפח יחסי אמון כלפי רו"ח בכל עיסוקיו המקצועיים.

8/3/2012
תגובות0

מיסוי רווחי הון

מאת: עורך דין אלי דורון

המונח רווח הון הינו שם תואר חשבונאי להכנסות שמקורן בהפרש בין התמורה שנתקבלה בעד מכירת נכסים, שמטבעם אינם מהווים חלק מהנכסים העסקיים אלא חלק ממנגנון ייצור ההכנסה של הפירמה, לבין מחיר הקרן של הנכסים (אחרי ניכוי פחת, לפי העניין), כאשר מחיר המכירה גבוה ממחיר הקנייה.

8/3/2012
תגובות0

מיסוייה של תמורה בגין תניית אי תחרות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

בדיני המס מקובל להבחין בין הכנסה פירותית מתשואה שוטפת על עבודה או הון, לבין הכנסה הונית הנובעת מויתור על מקור הכנסה. על דרך המשל נוהגים לדמות הכנסה פירותית למכירת פירות העץ והכנסה הונית למכירת העץ עצמו.

8/3/2012
תגובות0

הועדה הארצית בדנמרק נותנת החלטה תקדימית בעניין חבות ניכוי מס במקור בגין חלוקת דיבידנדים לחברה שאינה תושבת דנמרק

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אמיר עאקלה, משפטן

בתאריך 2.5.2012 הוועדה הארצית בדנמרק פרסמה חוות דעת בדבר בעלות הזכויות שביושר או "הנהנה" (“Beneficial owner”) בגין דיבידנדים המחולקים על ידי חברה דנית לחברת אם שאיננה תושבת דנמרק.

7/3/2012
תגובות0

הטבות מס לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א- 2010 (להלן:"החוק"), פורסמה הוראת שעה בפרק ז' שכותרתה: תעשיה עתירת ידע.

4/3/2012
תגובות0

כדאיות החזקה בדרכון רומני

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

חוק האזרחות הרומנית שחוקק לאחר נפילתו של צ'אוצ'סקו, מנהיגה הקומוניסטי של רומניה, פתח, הלכה למעשה את שערי הכניסה למדינה, תך הרחבת הסמכויות לרשויות הרומניות המוסמכות להעניק ולהשיב אזרחויות רומניות לילידי רומניה וצאצאיהם.

1/3/2012
תגובות0

פרק ז'3 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967 - איחוד תיקים בהוצאה לפועל

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - איריס בורקום, משפטנית

חייב שמתנהלים כנגדו מספר תיקי הוצאה לפועל, רשאי לבקש איחודם של התיקים התלויים ועומדים כנגדו. הליך זה רצוי עבור חייבים שמתנהלים כנגדם מספר תיקים בהוצאה לפועל, ומאפשר קבלת צו לעיכוב מרבית ההליכים, היה ויעמוד החייב בצו התשלומים שיקבע בתיק האיחוד.

28/2/2012
תגובות0

שינוי המיסוי בגרמניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

יחידים תושבי גרמניה, ממוסים על הכנסותיהם המופקות בכל העולם (לפי הזיקה הפרסונאלית), ומאידך יחידים שאינם תושבי גרמניה, ממוסים בגרמניה אך ורק בגין הכנסות שהופקו על אדמת גרמניה (לפי הזיקה הטריטוריאלית).

28/2/2012
תגובות0

הגרמנים מקשיחים התנאים לקבלת פטור מניכוי מס במקור מדיבידנד

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

ככלל, כאשר קיימת פלטפורמה תאגידית במסגרתה חברת האם וחברת הבת הנן תושבות מדינות שונות באיחוד האירופי ומחולק דיבידנד מהאחת לשנייה, הדיבידנד יהא פטור מניכוי מס במקור במדינת המושב של החברה מחלקת הדיבידנד. פרקטיקה פיסקאלית זו מעוגנת במסגרת הוראת ה - EC parent-subsidiary directive (להלן : "הדירקטיבה").

28/2/2012
תגובות0

אמנה למניעת כפל מס רוסיה-קפריסין

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

בשנת 2010, נקבע סעיף בפרוטוקול חדש לאמנת המס בין רוסיה לקפריסין, לפיו אם מטרתה המרכזית של חברה היא להשיג את הטבות האמנה למניעת כפל מס, אותה חברה לא תהיה זכאית להטבות מס אלו.

28/2/2012
תגובות0

מיסוי מקרקעין ליזמי נדלן

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

מה סיווגן של עסקאות שעושים יזמי נדל"ן במגרשים פרטיים אשר ברשותם? האם עסקאות אלה הן הוניות או פירותיות?

23/2/2012
תגובות0

הסכמי יחסי ממון בדין הרומני

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

כיום, אין תוקף משפטי להסכמי ממון ברומניה שכן אין הסדר משפטי המאפשר זאת. משכך , הסכמים מסוג זה הנחתמים ברומניה בטלים מעיקרם.

23/2/2012
תגובות0

נדל"ן מניב בחו"ל

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

ישראלים רבים מחזיקים בנדל"ן מניב בחוץ לארץ מבלי לדווח בישראל על הכנסותיהם בגינם.

16/2/2012
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם