תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - אמיר עאקלה, משפטן

באחרונה פורסם בספר החוקים תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) - התיקון שאושר בכנסת ביום 2/5/2012 מקפל בתוכו מספר לא מבוטל של תיקונים הבאים לתקן עיוותים שנוצרו עקב תיקון 3 לחוק קופות הגמל ועיוותים נוספים.

31/5/2012
תגובות0

עידוד יזמים לבנות דירות להשכרה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אמיר עאקלה, משפטן

זכות לדיור הינה זכות מהותית הנמנית בין הזכויות האזרחיות היסודיות לקיום תנאי מחיה מינימאליים. אין זה בבחינת סוד כי זכות זו מעסיקה המחוקק הישראלי רבות ומוצאת דרכה אל מוקד השיח הציבורי כמעט תמיד. מענה הולם לבעיה האמורה טרם נתקבל במלואו ורמת הביקוש בשוק הדיור בישראל עודנה גבוה ועולה על היצע הדירות, לא זו אף זו, הפער הולך וגדל ככל שיש יותר ויותר זוגות צעירים טריים המעונינים לרכוש דירת מגורים המהווה גולת הכותרת לקיום חיים משותפים.

29/5/2012
תגובות0

עוה"ד אלי דורון וירון טיקוצקי: "כדי לפתור את מצוקת הנדל"ן למגורים יש לעודד יזמים לבנות דירות להשכרה באמצעות שינוי ייעוד קרקע"

מאת: דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון

"הפתרון המעשי כיום להגדלה משמעותית של היצע של שוק הדירות בנדל"ן הוא בעיקר באמצעות עידוד פרויקטים להשכרת דירות לטווח ארוך בדומה למה שמקובל בחו"ל, וזה הזמן להרים את הכפפה בעיקר לחברות קבלניות וגופים מוסדיים היכולים ליהנות משורה של הטבות מס משמעותיות של עשרות אחוזים בפרויקטים נדל"נים לדירות להשכרה. ניתן בתקופה הקרובה לעודד מתחמי דירות להשכרה באמצעות שינוי ייעוד של מבני תעשייה ישנים באזור צ'ק פוסט ומחנות צבא שהתפנו," כך אומרים עוה"ד ירון טיקוצקי ואלי דורון, מומחיי נדל"ן ושותף מייסד במשרד עורכי דין דורון, טיקוצקי ושות'.

29/5/2012
תגובות0

הוראת ביצוע מס הכנסה/ הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 06/2012 – הפעלת חוק העבירות המנהליות התשמ"ו-1985

מאת: דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון

ביום 30.4.2012 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע מס' 6/2012 המנחה והמתארת את עיקרי ההוראות שפורסמו על ידי הרשות במהלך השנים לצורך הפעלת חוק העבירות המנהליות התשמ"ו-1985 (להלן: "חוק העבירות המנהליות").

29/5/2012
תגובות0

ע"א 9183/09 The Football Association Premier League Limited נגד פלוני

מאת: דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס עורכי דין

המשיב הוא בעל אתר אינטרנט המציע לגולשים צפייה ישירה במשחקי כדורגל בשידור חי ללא תשלום. בית המשפט המחוזי קבע כי לא הופרו זכויות היוצרים של הליגה שמשדרת את השידור החי. כמו כן קבע בית המשפט המחוזי לעניין "שימוש הוגן" כי מדובר במקרה זה בפעילות שיש בה תרומה חברתית חשובה, וכי למשתמשים קיימת זכות להשתתף בחיי התרבות ולצפות במשחקי ספורט בינלאומיים.

29/5/2012
תגובות0

מועצת רואי החשבון החליטה לבטל את רשיונו של רואה חשבון ששלח יד בהחזרים כספיים המגיעים ללקוחותיו והעבירם לחשבונות בנק השייכים לו

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רימון זינאתי, עורך דין

סעיף 12 לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, מעניק למועצת רואי החשבון סמכות לחקור בעצמה או על ידי מי שתמנה לכך מבין חבריה, כל מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רואה חשבון בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

24/5/2012
תגובות0

חברי אגודת המים זכו לתשלומי מס מופחתים

מאת: דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון

ההתעקשות משתלמת. זאת למדו על בשרם חברי אגודה שיתופית לאספקת מים בשני כפרים באזור המשולש, אשר נאבקו מול רשויות המס עד שהתקבלה בקשתם לתשלומי מס מופחתים.

24/5/2012
תגובות0

רישום אבהות גם ללא בדיקת רקמות

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

סעיף 21 לחוק מרשם האוכלוסין קובע כי: "שם אביו של ילד שנולד לאשה פנויה ירשם על פי הודעת האב והאם כאחד או ע"פ פס"ד של ביהמ"ש או בי"ד מוסמך".

24/5/2012
תגובות0

צו הקפאת הליכים נעמנה פאוזי

מאת: דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון

בין הלקוחות : סולל בונה, דניה סיבוס. מצבת החובות כ-8 מיליון שקל. עו"ד ירון טיקוצקי: "החלטת בית משפט מחוזי תאפשר לחברה שנקלעה לקשיים בתזרים ורשמה לא מעט הצלחות בשנים האחרונות להמשיך לפעול ולהציל עשרות מקומות עבודה."

23/5/2012
תגובות0

בשורה לחובבי היאכטות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- אמיר עאקלה, משפטן

בתאריך 13.3.2012 רשויות המס בקפריסין פרסמו תוכנית המציבה את מדינת קפריסין כאחד היעדים האטרקטיביים ביותר לרישום יאכטות המפליגות במים הטריטוריאליים של מדינות האיחוד האירופי. התוכנית קובעת בין היתר, כי כל חברה קפריסאית המתכוונת לחתום על הסכם מכירה-חכירה של יאכטה בבעלותה, תהיה זכאית להפחתה משמעותית בשיעורי המע"מ ככל ותעמוד במספר תנאים כפי שיפורטו להלן. יאמר כבר עתה כי שיעור המע"מ הגלום בעסקה עשוי לרדת עד לשיעור בגובה 4.42% במקום השיעור הסטנדרטי 17%.

22/5/2012
תגובות0

הלבנת הון

מאת: אלי דורון, ירון טיקוצקי אמיר עאקלה

תיקון מס' 10 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 (להלן: "החוק"), התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012), ובימים אלה מפורסם ברשומות כמתחייב עפ"י סעיף 2 חוק המעבר, התש"ט-1949.

22/5/2012
תגובות0

הקפאת הליכים לחברת נעמנה פאווזי

מאת: דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס עו"ד ונוטריון

חובות החברה כ-9 מיליון שקל והיא מעסיקה עשרות עובדים בצפון. הבקשה הוגשה באמצעות עורכי הדין ירון טיקוצקי ועידן גור ממשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס.

17/5/2012
תגובות0

פנייה לשר האוצר

מאת: דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון

היקף הכספים הלא מדווחים נאמד במיליארדי שקלים, הוראת השעה תפוג בחודש הבא. משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי ושות' ממליץ לתת צ'אנס לשנה נוספת.

17/5/2012
תגובות0

פטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין - רימון זינאתי עורך דין

סעיף 62(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו שאינו איגוד בשליטתו.

17/5/2012
תגובות0

רואה חשבון שפעל בניגוד לפסק בורר

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין - רימון זינאתי, עורך דין

סעיף 12 לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, מעניק למועצת רואי החשבון סמכות לחקור בעצמה או על ידי מי שתמנה לכך מבין חבריה, כל מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רואה חשבון בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

17/5/2012
תגובות0

מעמד בעלי הערות אזהרה בנכס מקרקעין

מאת: ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

באחרונה התקבלה החלטה מעניינת בבית המשפט המחוזי בנצרת אשר דן בשאלה האם מעמדם של בעלי הערות אזהרה במקרקעין של חברה הנמצאת בפירוק ומכרה נכס לאותם בעלי הערות, גובר על מעמדם של נושים מובטחים של החברה שהמקרקעין נמצא בבעלותה. ההחלטה מלמדת כי לא תמיד רישום הערת אזהרה מקנה בוודאות עדיפות לרוכשי המקרקעין שלטובתם נרשמה ההערה.

15/5/2012
תגובות0

חובות דיווח על נאמנות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

סעיף 131(א) לפקודה מונה את רשימת החייבים בהגשת דו"ח שנתי לרשויות המס.

15/5/2012
תגובות0

המשבר הכלכלי במזרח אירופה- עיתוי אפשרי מתאים לסיום האחזקה בנכסי נדל"ן

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

בשנים עברו, היתה מזרח אירופה לאחד היעדים המועדפים על אנשי עסקים ישראלים אשר רכשו נכסי נדל"ן "מכל הבא ליד" בקונסטרוקציות משפטיות שונות ומשונות ומתוך אמונה כי אותם נכסים יניבו עבורם תשואות מהותיות בתוך פרקי זמן סבירים. דא עקא, תחזיות השוק לעצמן וכוחות השוק לעצמם והנה הגיע המשבר הכלכלי האחרון שפגע אנושות במחירי הנדל"ן, וטרף את הקלפים עבור אותם משקיעים אשר כעת עומדים בפני שוקת שבורה.

15/5/2012
תגובות0

הצעת חוק מתן דין קדימה לבעלי עסקים קטנים כנושים בפשיטת רגל ובפירוק חברה (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון), נחמן פרילינג, משפטן

הצעת החוק שהביא ח"כ כרמל שאמה-הכהן מבקשת לתקן עוול קיים בכך שעסקים קטנים נאלצים לספוג עונש כבד פעמים, פעם אחת כאשר פושטי רגל נמנעים מלשלם להם, ופעם שניה כשנדחקים לקרן זווית בפירוק חברה בשל נושים בעלי עדיפות ונושים מובטחים הקודמים להם וכן מהעובדה הפשוטה שיכולת המיקוח שלהם בנושא של קבלת בטחונות וערבויות מהחברות שאיתם עובדים מצומצמת מאוד, יחסית לנושים הכבדים דוגמת הבנקים.

15/5/2012
תגובות0

אבחנה בין סעד הצהרתי לאופרטיבי לקביעת אגרה

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- חנן בן דוד, משפטן

הנתבעת, חברת השוק הסיטונאי, חברה פרטית שנכסיה הם זכויות במקרקעין, עותרת למחיקת התביעה על הסף בשל אי תשלום אגרה המתאימה לסעדים אותם דורשים התובעים ולחלופין להורות לתובעים לשלם את האגרה בהתאם לשוויה הכספי.

15/5/2012
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם