מיסוי בין לאומי - האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאנגליה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עדי נויוביץ, משפטנית

בעידן הגלובאלי בו עסקאות מניבות הכנסה מתבצעות במספר מדינות במקביל, ופרטים יכולים להחזיק ביותר מאזרחות אחת ובמקביל להיות תושבים במדינה אחרת קיימים מצבים רבים בהן למדינות שונות קיימת זיקת מיסוי לאותה הכנסה.

4/6/2009
תגובות0

מס הכנסה : תכנון מס - כלל החישוב המאוחד

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עדי ניוביץ , משפטנית

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע כי "הכנסת בני זוג יראוה לעניין פקודה זו כהכנסת בן הזוג הרשום והיא תחוייב על שמו..."

16/2/2009
תגובות0

חלון ההזדמנויות לישראלים חוזרים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) – יפעת גוטמן, משפטנית

המשבר הכלכלי הגלובלי הביא ישראלים רבים השוהים במדינות שמעבר לים לשקול חזרה ארצה ולהם מגיע הטבות מס שונות - על ההטבות המדוברות וההשלכות השונות.

8/12/2008
תגובות0

פטור ממס שבח

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

"מכירה" הינה כל אירוע בו יוצא נכס מידי נישום, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לרבות מכירה מאונס הנכפת על הנישום, אך למעט מספר חריגים.

1/1/1900
תגובות0

פיצויי פיטורין לעובד שנפטר יועברו ליורשיו

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

חוק פיצויי פיטורים בנוסחו הנוכחי מאפשר ליורשיו של עובד שנפטר לקבל את פיצויי הפיטורים להם היה זכאי המוריש.

1/1/1900
תגובות0

מעמד אישי: על ניאוף ו"נסיבות מיוחדות"

מאת: אלי דורון, עורך דין – גיל מור, עורך דין – שירה לוי, עורכת דין

לאחרונה פורסמו בכלי התקשורת חילוקי הדעות התהומיים, יש לומר, בין ביהמ"ש לבין ביה"ד הרבני אודות השאלה האם בגידת אחד מבני הזוג בתקופת הנישואין היא בבחינת "נסיבות מיוחדות" המצדיקות סטייה מכלל איזון הנכסים השווה הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 וכן פרשנותו של סעיף 8 לאותו חוק.

1/1/1900
תגובות0

הסדרי ראייה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- שירה לוי, עורכת דין

ילדים זקוקים לשני הוריהם. הזכות לקשר היא של הילד ועל שני ההורים מוטלת החובה לקיים קשר עם הילד גם לאחר הגירושין וזאת מתוקף אחריותם ההורית.

1/1/1900
תגובות0

בתקנות מס רכוש לעניין חישוב הנזק

מאת: אלי דורון, עורך דין - יריב שפרונג, עורך דין

לאחרונה קבעה ועדת ערר של מס רכוש באזור מרכז כי ניתן לסטות מהנוסחאות הקבועות בתקנות מס רכוש לעניין חישוב הנזק, באם הנסיבות מחייבות לעשות כן על מנת להגיע לפיצוי צודק.

1/1/1900
תגובות0

מעמד אישי: חובת האב בתשלום מזונות ושיעורם

מאת: אלי דורון, עורך דין – גיל מור, עורך דין – שירה לוי, עורכת דין

במסגרת תביעה למזונות קטינה ודמי טיפול בבית המשפט לענייני משפחה בת"א נקבע לאחרונה כי לא ניתן לחייב את האב לגור בחו"ל, בארץ בה מתגוררות גרושתו ובתו

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: בולגריה כמקלט מס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

בשנים האחרונות יותר ויותר ישראלים מגלים את מדינות מזרח אירופה כיעד אטרקטיבי להשקעה.

1/1/1900
תגובות0

רומניה: חובות אדמיניסטרטור בחברה רומנית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אודליה לזימי, משפטנית

לאור ההתפתחות הכלכלית ההולכת ומתחזקת ברומניה, נדרשים תושבים זרים, ביניהם ישראלים, להקים חברות רומניות לצורך ביצוע פעולותיהם השוטפות.

1/1/1900
תגובות0

מעמד אישי: האם פטירת אדם מזכה את גרושתו בקצבה בגין פנסיה צהלי"ת לה היה זכאי בחייו?

מאת: אלי דורון, עורך דין – גיל מור, עורך דין – שירה לוי, עורכת דין

נקודת המוצא מכח הילכת השיתוף וחוק יחסי ממון בין בני זוג היא כי הזכויות הפנסיוניות הן זכויות בנות שיתוף או איזון בין בני זוג, בהיותן חלק מנכסי העתודה הכלכלית של המשפחה אפילו טרם הגיע מועד מימושן.

1/1/1900
תגובות0

ביטוח ונזיקין: תיקון 37 לחוק ההתייעלות הכלכלית-העברת האחריות לטיפול רפואי בנפגעי תאונות דרכים לקופות החולים

מאת: אלי דורון, עורך דין - גיל מור, עורך דין

לדברי מציעי התיקון לחוק, השיטה הנהוגה כיום לפיה, האחריות לטיפול הרפואי באנשים שנפגעו בתאונת דרכים הוטלה על חברת הביטוח על אף שלחברות הביטוח אין מומחיות בהפעלת שירותי בריאות , לקויה.

1/1/1900
תגובות0

מיחזור בפסולת בניין

מאת: אלי דורון, עורך דין – גיל מור, עורך דין – שירה לוי, עורכת דין

סעיף 2 - לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט - 2009

1/1/1900
תגובות0

אימתי ע"פ פקודת מס הכנסה יוכרו ניכוי הוצאה שנוצרה בתשלום ריבית רעיונית? בתי אבות - רשויות המס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה בע"א 8131/06 ע"י בית המשפט העליון נדונה השאלה של התרת הוצאה בגין ריבית רעיונית .

1/1/1900
תגובות0

קביעת תושבותו של יחיד

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

על מנת לחוב במס את תושבי מדינת ישראל, הרי שישנה חשיבות מכרעת לבחינת השאלה מי הוא "תושב ישראל"?

1/1/1900
תגובות0

Non – domiciled UK Residents

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אסף הופמן, עורך דין

אין זה סוד, כי אנגליה היוותה בשנים האחרונות מרכז עלייה לרגל של עשירי עולם, אשר בחרו להעביר את מרכז חייהם לאנגליה בשל הטבות מס מפליגות.

1/1/1900
תגובות0

הקלות מס ע"פ פקודת מס הכנסה, במטרה לעודד השקעות בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

במסגרת תיקון 169 לפקודת מס הכנסה, נקבעו מספר הקלות מס שמטרתן לעודד השקעות זרים בישראל והזרמת הון זר.

1/1/1900
תגובות0

סיוע המדינה במימון הוצאות הכרוכות באימוץ ילדים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

הצעת חוק חדשה אשר הונחה על שולחן הכנסת מטעם חה"כ אופיר פינז-פז ודוד רותם, מבקשת להעניק סיוע כספי לכל אותם הורים חדשים אשר זכו לאמץ ילד בישראל, בכפוף לעמידה בקריטריונים שיקבעו.

1/1/1900
תגובות0

הקמת סניפים של חברות זרות בסין - Representative office

מאת: צוות האתר

חברות זרות רבות, בארץ ובעולם, רוכשות טובין שונים מיצרנים/ספקים סיניים. נתון זה מחייב את החברות השונות להדק קשריהם עם אותם יצרנים/ספקים, וזאת לשם השגת מחירים אטרקטיביים, תנאי מימון נוחים, תיאום מקסימלי וכד'.

1/1/1900
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם