תאילנד: פטור ממס על תשלום דיבידנד המשולם אגב הליכי מיזוג או רכישה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עו"ד

הוראות חוק שנתקבלה לאחרונה ע"י הפרלמנט התאילנדי, מעניקה פטור מתשלום מס בגין דיבידנד ששולם אגב מיזוג או רכישה ע"י חברה תושבת תאילנד לחברה המתמזגת או הנרכשת, בהתאם לאופי העניין.

1/5/2012
תגובות0

קפריסין ופולין משלבות זרועות - על האמנה למניעת כפל מס שנחתמה בין שתי המדינות במרץ 2012

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - אמיר עאקלה, משפטן

ב - 22 למרץ 2012, נחתם פרוטוקול מחודש לאמנה למניעת כפל מס בין מדינות קפריסין ופולין (שנחתמה בשנת 1992), הטומן בחובו מספר לא מבוטל של שינויים מהותיים, אשר לאחר אשרורם הסופי צפויים להשפיע בעיקר בכל הקשור למיסוי דיבידנדים, רווחי ריבית, תמלוגים, תגמול דירקטורים וכן בכל הקשור לסעיפי תכנון מס.

1/5/2012
תגובות0

עצות פרקטיות לרוכשי דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- איריס בורקום, משפטנית

דירת מגורים בין אם היא נועדה להשקעה ובין אם לשימוש עצמי למגורים נדרש לבחון לגביה מס' דברים מהותיים.

19/4/2012
תגובות0

רואה חשבון לא שילם את האגרה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רימון זינאתי, עורך דין

רואה חשבון לא שילם את האגרה השנתית וננזף על ידי מועצת רואי החשבון

19/4/2012
תגובות0

סטאטוס חדש בהוצאה לפועל - איחוד תיקים זמני

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - יאיר מסלם, עורך דין- נחמן פרילינג, משפטן

בפס"ד שניתן לא מכבר על ידי בית המשפט השלום בתל אביב (רע"צ 15743-03-12 פוני נ' בנק אוצר החייל), קבע כב' השופט עודד מאור, כי יינתן לחייב צו זמני מיוחד לאיחוד תיקים למשך פרק זמן מוגבל של 6 חודשים, שבמסגרתם ישקול החייב את המשך צעדיו.

19/4/2012
תגובות0

חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- גיל מור, עורך דין

חוק אוויר נקי שנכנס לתוקפו בתאריך 01.01.11, בא להסדיר את הטיפול בבעיית זיהום האוויר בישראל באופן כולל, שכן זיהום האוויר בארץ מהווה את אחד המפגעים הסביבתיים החמורים ביותר המשפיעים על בריאות הציבור, על איכות חייו ועל סביבתו - להלן סיקור מיוחד בנושא.

19/4/2012
תגובות0

רישום אבהות ללא בדיקת רקמות

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

לאחרונה, התפרסם פסק דין (תמ"ש 21206-10-10) שניתן בבית המשפט למשפחה, המורה לנתבע, משרד הפנים, לרשום קטין כבנו של התובע, הגם שלא נרשם תוך שנה מיום הלידה, משאין חשש בעניין ממזרות ובמקום בו לא מתעוררת שאלה של מעמד.

14/4/2012
תגובות0

מעמד אישי: העלאת התקרה לביטוח לאומי וביטוח בריאות

מאת: אלי דורון, עורך דין – גיל מור, עורך דין – שירה לוי, עורכת דין

ככלל, כל הכנסה בישראל, מסף מסוים ומעלה, חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. חיוב זה הינו מקסימלי ברף מסוים, שהוא כיום חמש פעמים השכר הממוצע במשק קרי: 38,415 שקל בחודש.

14/4/2012
תגובות0

נתונים כלליים לעניין מיסוי חברות ברוסיה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון), רותם סלע, משפטנית

הדין ברוסיה קובע, כי חברה שמקום התאגדותה הוא ברוסיה, תחשב כתושבת רוסיה לצורכי מס. חברה תושבת רוסיה חייבת במס ברוסיה על כל הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה, וזאת ללא קשר למקום הפקתה או צמיחתה של ההכנסה, בעוד שחברה שאינה תושבת רוסיה עשויה להתחייב במס ברוסיה אך ורק בגין הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה ברוסיה.

12/4/2012
תגובות0

החוק לשינוי נטל המס

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג לשינוי כלכלי-חברתי , אושר בכנסת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב-2011 (להלן-"החוק").

6/4/2012
תגובות0

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 68

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, תוקן ביום 29/12/2010 תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט -1959 - להלן סקירה קצרה של עיקרי התיקון

5/4/2012
תגובות0

החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- גיל מור, עורך דין

בעשורים האחרונים גברה מודעות הציבור לנושאי איכות הסביבה. הציבור כיום רגיש למטרדי ריח, רעש ופסולת, והלך רוח זה מתבטא בין היתר בחקיקה ובהלכות הנקבעות בבתי המשפט.

5/4/2012
תגובות0

ישראלים מבינים שהגלובליזציה חושפת חשבונות בנק בחו"ל - ולכן מקדימים תרופה למכה בהליך של גילוי מרצון

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

אין חולק, כי בין המאפיינים הבולטים של הליכי הגלובליזציה ושינויי העיתים מתבלטת סוגיית נזילות המידע. עובדה זו לא ברחה מעיניהם של שלטונות המס ממדינות מערביות שונות ואגב כך הוגברו שיתופי הפעולה בין מדינות לגבי מידע על הכנסות והעלמות מס, כל זאת אגב סדיקת מעטה החיסיון הבנקאי הנהוג במדינות שונות בעולם.

29/3/2012
תגובות0

מיסוי חברות בקפריסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - נחמן פרילינג, משפטן

29/3/2012
תגובות0

פומביות הדיון

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

עקרון העל הפורש אברת כנפיו על כל סוגיית פרסומם של דיונים המתקיימים בהליכים משפטיים הוא עקרון פומביות הדיון המשפטי.

29/3/2012
תגובות0

עונש התראה הוטל על רו"ח שערך הערכות שווי לחברות המבוקרות על ידו

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רימון זינאתי, עורך דין

סעיף 12 לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, מעניק למועצת רואי החשבון סמכות לחקור בעצמה או על ידי מי שתמנה לכך מבין חבריה, כל מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רואה חשבון בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

29/3/2012
תגובות0

בית המשפט הפדרלי לענייני מיסים בגרמניה מבהיר את היקף "פטור ההשתתפות" ממס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אייל פלד, משפטן

תחת מערכת ה-"פטור השתתפות" בגרמניה, 95% מרווחי ההון, כמו גם דיבידנדים המתקבלים בידי בעל מניות בתאגיד, הינם פטורים לחלוטין ממס. עם זאת, הפטור האמור לא חל במידה וישנה הערכה שבעל המניות של התאגיד רכש את המניות בכדי ליצור לעצמו רווח מסחרי קצר טווח.

29/3/2012
תגובות0

מבזקי ידיעות מיסוי בינלאומי בקליפת אגוז

מאת: דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון

אוסטרליה- ב- 14 למרץ 2012, משרד האוצר האוסטרלי הודיע כי בכוונת הממשלה להפחית את שיעור מס החברות במדינה בשנות המס 2014-2013 משיעור של 30% לשיעור של 29%.

29/3/2012
תגובות0

רואה חשבון שעל בסיס נתונים שאינם נכונים הכין חוות דעת כלכלית המיועדת להגשה לרשויות המס, ננזף על ידי מועצת רואי החשבון

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רימון זינטי, עורך דין (רואה חשבון)

סעיף 12 לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, מעניק למועצת רואי החשבון סמכות לחקור בעצמה או על ידי מי שתמנה לכך מבין חבריה, כל מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רואה חשבון בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

22/3/2012
תגובות0

עיון בחומר חקירה

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב 1982 (להלן –"החוק") , שכותרתו עיון בחומר החקירה, קובע כי כאשר מוגש כתב אישום בפשע או בעוון, רשאים הנאשם וסניגורו, וכן אדם שהסניגור הסמיכו לכך, או בהסכמת התובע, אדם שהנאשם הסמיכו לכך, לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום שבידי התובע ולהעתיקו.

22/3/2012
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם