מיסוי ע"פ פקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אודליה לזימי, משפטנית

סוגיית פרשנות חוקי המס בישראל הנה בין הסבוכות והמורכבות במערכת המשפט בישראל והדבר מעורר קושי מיוחד בקרב הציבור הרחב המבקש להתקשר בעסקה ולכלכל צעדיו בהתאם לחבויות המס.

1/1/2010
תגובות0

התרת נישואי תערובת

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - שירה לוי, עורכת דין

התרת נישואי תערובת בין דתות שונות - איך זה עובד? על הליך התרת הנישואין, מתי קיים צורך בגירושין על פי דין דתי וכל מה שצריך לדעת בנושא הרגיש, כאן בסיקור מיוחד זה.

1/1/2010
תגובות0

חברה נשלטת זרה (CFC)

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

על אף שככלל מכבדת חקיקת המס בישראל את העיקרון שאישיותו המשפטית של חבר בני אדם הנה נפרדת מזו של בעלי מניותיו, רפורמת המס הוסיפה הוראה לפיה ניתן למסות בישראל אדם על רווחים שלא חולקו בחבר זר שבבעלותו, גם אם החבר איננו עונה על הגדרת התושבות לצורכי מס בישראל.

1/1/2010
תגובות0

היחס בין הוראות החוק החלות על תשלום ביתר של מס קניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

שאלת היחס בין הוראת החוק החלות על תשלום ביתר של מס קניה נדונה במסגרת ע"א 6080/97 קמור רכב בע"מ נ' מדינת ישראל - להלן סיקור משפטי מיוחד בנושא.

1/1/2010
תגובות0

האמנה בין רומניה ליוון בדבר מניעת מסי כפל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

רומניה ובולגריה, ברצותן לכרות אמנה למניעת מסי כפל לגבי מיסים על הכנסה ועל רכוש, אשרו את תחולת האמנה ביום ה-17 לספטמבר 1991.

1/1/2010
תגובות0

הוראות ניהול פנקסים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - שרון פישמן, עורכת דין

במאמר זה נבקש להתמקד באחת החובות המוטלות על עוסק במתן שירותים והיא ניהול ספר הזמנות על פי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסים), התשל"ו-1976.

1/1/2010
תגובות0

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961, הקובע כללים לעניין מיסוי הקצאת מניות ואופציות לעובדים, מהווה חריג לכלל הקובע כי בגין טובת הנאה שניתנה לעובד יהא משתלם מס הכנסה על ידי מעבידו, אגב ניכויו במקור, בשנת המס בה נתקבלה על ידי עובד טובת ההנאה ובשיעור המס השולי בו מחויב העובד (מכוח סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה).

1/1/2010
תגובות0

הטבות מס ברכישת בית מגורים ברומניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

"פרויקט הבית הראשון" הינו אחד מן האמצעים בהן נוקטת ממשלת רומניה על מנת להתמודד עם המשבר. מטרתו היא לעודד מתן הלוואות מהבנק לעסקים אשר עוסקים בבניה. התקווה היא כי הפרויקט יתרום לפיתוח בכך שיעודד עסקים ליזום פרויקטים של בנית בתי מגורים. הממשלה מאמינה כי הדבר יסייע ביצירת מקומות עבודה חדשים ובמקביל רווחת הפרט תעלה עקב עלייה בהיצע של בתי המגורים שיבנו.

1/1/2010
תגובות0

סיווג הכנסה מדמי שכירות מנכס ששימש חברה בבעלות בעל הנכס כהכנסה מיגיעה אישית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, עורך דין

ההשלכות הפיסקאליות של סיווג הכנסה ככזו שהופקה אגב "יגיעה אישית" לעומת סיווגה כהכנסה שהופקה שלא "ביגיעה אישית" עלולות בקונסטלציה כזו או אחרת להתגלות כקרדינאליות עבור נישומים שונים.

1/1/2010
תגובות0

התנהגות עובד המאפשרת פיטוריו ללא זכאות לפיצויי פיטורין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רותם סלע, משפטנית

ככלל, מדיניות בתי הדין בנושא היא כי פיטורי עובד כשלעצמם מהווים פגיעה חמורה ועונש מספק ולכן יבחנו נסיבות המקרה בכללותן ורק במצב של הפרת משמעת חמורה ישללו הפיצויים - קראו כאן בהרחבה בנושא.

1/1/2010
תגובות0

מיסוי דמי שכירות מדירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - עמית כהן, משפטן

כאשר דמי השכירות עולים על 9,360 ₪ (דהיינו הכנסה הגבוהה פי שתיים בערך מן התקרה הפטורה) עומדים בפני הנישום שני מסלולי המס הרלוונטיים הבאים - מסלול מס מופחת והמסלול הרגיל.

1/1/2010
תגובות0

שער לעשיית עסקים בסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - אבי לוי, עורך דין

"דסק סין" במשרדנו מתמחה במתן פתרונות משפטים ומסחריים כוללים לחברות ואנשי עסקים המנהלים עסקים בסין או השואפים להיכנס לשוק הסיני העצום.

1/1/2010
תגובות0

הליך מקוצר לפינוי דייר לא משלם

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

השוכר לא משלם ולא מפנה את הדירה? תיקון חוק ההוצאה לפועל מקצר את מועד הפינוי בהליך מקוצר של 35 ימים (במקום 71 ימים) וזאת מיום פתיחת תיק ההוצל"פ למימוש פסק הדין.

1/1/2010
תגובות0

מסלול ירוק

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- חנן בן דוד, משפטן

מסלול ירוק הינו הליך בעזרתו מאפשרת רשות המסים לציבור "לצעוד" במסלול מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי מקדמית, קבלת וודאות בכל הקשור לחבות המס, תוצאות המס או ההשלכות על חבות המס, בשל פעולה שביצע המבקש.

1/1/2010
תגובות0

הסכם פשרה חברת ARTGAME

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי עו"ד (רו"ח) - עידן גור, עורך דין

בית המשפט המחוזי בבאר שבע אישר הסכם פשרה שנחתם בפרשת הפצתן בישראל של עשרות אלפי סימניות נושאות ברקודים זהים למוצרים דומים עד כדי הטעיה.

1/1/2010
תגובות0

הטרדה מינית בעבודה

מאת: הדס אפרתי, משפנית

הטרדה מינית הייתה קיימת מקדמת דנא ואוזכרה עוד בספרות העתיקה ובמאמרי מלומדים, ואולם רק בעשורים האחרונים של המאה העשרים קובצו התרחשויות מיניות לא רצויות אלה תחת הכותרת "הטרדה מינית" ( (sexual harassment, והיו לביטויו של דפוס התנהגות חברתי, מוכר, מוגדר ומתויג כשלילי.

1/1/2010
תגובות0

רשלנות רפואית

מאת: הדס אפרתי, משפטנית

1/1/2010
תגובות0

פשיטת רגל - סוף למלחמות מול נושים

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- חנן בן דוד, משפטן

המונח פשיטת רגל נשמע מאיים - מנגד יכול שההליך שנשמע מפחיד הוא בעצם יציאה לדרך חדשה וקבלת הגנה מפני הנושים וההליכים השונים, העשויים להעיק על החייב.

1/1/2010
תגובות0

10 כללים למבקש לשכור דירה

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- איריס בורקום, משפטנית

משנה לשנה כמות המבקשים לשכור דירות עולה, וכידוע ההיצע לא תמיד מספיק. לא אחת בהעדר תשומת לב או מחיפזון של שוכר, לזכות בדירה, נותרים פינות וסדקים בהתקשרות החוזית, היוצרים מצבים לא פשוטים לשוכר גם לאחר סיום תקופת השכירות.

1/1/2010
תגובות0

עשרת הדיברות לבעל נכס המבקש להשכירו

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- איריס בורקום, משפטנית

בהתחשב במצב השוק ובנתח הכלכלי המצוי בהשכרת הנכסים, חשוב למשכיר למצוא את הדרך להגן ולשמור על זכויותיו לגבי אותם נכסים מושכרים, אשר מכוח הסכם שכירות מועברים חלק מהזכויות הקניניות לגורם שני. "החזקה ושימוש" בנכס מוקנים לשוכר בעוד שהבעלות נשארת בידי המשכיר.

1/1/2010
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם