מידע מקצועי

ליווי משפטי על אדמת קפריסין

משרדנו מודע לכך כי בקפריסין יש בנמצא קהילה נכבדה של ישראלים להם צרכים משפטים הקשורים לישראל ומשכך, יודעים אנו לפגוש את הלקוח בקפריסין, ללמוד על צרכיו ולתן לו מענה מהיר ואיכותי.

ישראלים עטים על שוק הנדל"ן הקפריסאי

מיקומו של האי הקפריסאי, קרבתו לישראל, היותה של קפריסין מרכז עסקי בינלאומי פופולרי, מדיניות המס האטרקטיבית, מזג האוויר הנוח, השתייכותה של המדינה לאיחוד האירופי ומעל לכל – היצע מרשים של נכסי נדל"ן במחירים אטרקטיביים במיוחד אשר ערכם ממשיך להאמיר בקצב מרשים לאורך השנים האחרונות, מבססים את קפריסין כיעד פופולרי עבור ישראלים המחפשים השקעות בענף הנדל"ן.

שיטת המס בקפריסין

סיקור מיוחד אודות שיטות המיסוי השונות המונהגות באי השכן קפריסין - מיסוי חברות, מיסוי יחידים, כללי ניכוי מס במקור, דיבידנדים, ריבית, תמלוגים ומס ערך מוסף.

עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין

באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:

תיקוני חקיקה בתחום המסים בקפריסין

במטרה להאיץ את הצמיחה במשק ולמשוך השקעות זרות, הציעה ממשלת קפריסין רפורמה מקיפה בתחום המסים. שינויי החקיקה המוצעים הינם חיוביים מאוד מבחינת משקיעים מכל רחבי העולם שיבחרו לבצע פעילות עסקית באמצעות חברות קפריסאיות, וצפויים ליצור דינמיקה חדשה באי.

קפריסין – מדינה נוחה לחברות המחזיקות בקניין רוחני

קפריסין מהווה יעד אטרקטיבי עבור משקיעים זרים, למרות המשבר הכלכלי אותו חוותה, וזאת לנוכח יתרונות רבים שיש למדינה זו. בין היתרונות ניתן למנות את היותה של קפריסין חברה באיחוד האירופי, קיומן של אמנות למניעת כפל מס בין קפריסין לבין מדינות רבות, וכן קיומו של משטר מס נוח בזכות הרפורמה שהונהגה בקפריסין בתחום זה בשנת 2012 (להלן: "הרפורמה").

המשבר הקפריסאי

מזה שנים רבות, נחשבת קפריסין ליעד אטרקטיבי עבור תכנוני מס מושכלים. הקמת חברה ואגב כך ניהול חשבונות בנק המכילים פיקדונות לא מבוטלים הפכו דבר שכיח בקרב אנשי עסקים רבים מכל רחבי אירופה, ואף בקרב ישראלים רבים. בתוך כך, רשויות המדינה בקפריסין, התרכזו בשני העשורים האחרונים בטיפוח מגזר הבנקאות ואגב כך חשפו עצמם להשקעות באג"ח של ממשלת יוון בסך כולל של 5.8 מיליארד יורו.

עלייה בשיעור מס החברות בקפריסין

בכפוף למזכר ההבנות שהושג בין רשויות המדינה בקפריסין לבין ה"טרויקה", קבע הפרלמנט הקפריסאי מספר שינויים במטרה לסייע בכיסוי גרעונה של המדינה השכנה. השינויים נשוא עניינינו הנם כדלקמן:

היבטי המס הנוגעים לישראלים להם חברות בקפריסין

בהתאם לדין בקפריסין, חברה המנוהלת ונשלטת משטח קפריסין תחשב כחברה תושבת קפריסין לצורכי מס. על מנת שרשויות המס בקפריסין יתייחסו לחברה שנתאגדה בקפריסין כחברה שאינה חברה תושבת קפריסין לצורכי מס על החברה להציג אישור בדבר תשלום מס במדינת תושבותה.

קפריסין – יעד כלכלי מנצח לשנת 2012

האי השכן, המונה כמיליון תושבים, המתגוררים במדינה הקטנה ששטחה הוא כשליש משטחה של מדינת ישראל, ידוע בעיקר נוכח ענף התיירות המפותח שלו המהווה נדבך מרכזי בשגשוגה הכלכלי היחסי של המדינה.

מיסוי יחידים בקפריסין

בשנת 2003 נכנס לתוקפו החוק לתיקון פקודת מס הכנסה במסגרתו הוחלט לשנות את שיטת המס הנהוגה בארצנו. במאמר זה נתמקד בשיטת המס בקפריסין לעניין מיסוי בינלאומי להכנסות יחידים וההשלכות הנובעות מכך על ישראלים.

מס החברות בקפריסין

קפריסין מציעה למשקיעים הזרים דרכים רבות לתכנוני מס ובכך יוצרות הזדמנויות מעניינות שהופכות אותה ליעד פוטנציאלי להקמת חברות - להלן סיקור מיוחד בנושא.

מיסוי בין לאומי: קפריסין להשקעות הון

קפריסין- פתרונות בתעשיית הון משתנה תקנות ה-AIFMD הקפריסאיות (Alternative Investment Fund Managers Directive) מביעות העדפה לקרנות השקעה אלטרנטיביות אשר מנוהלות ומשווקות באיחוד האירופאי, כדוגמת השקעות Private Equity, נדל"ן, קרנות גידור וכו'.

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם