חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

גילוי מרצון בארה"ב

גילוי מרצון לישראלים להם חשבונות בנק בארה"ב

לישראלים רבים יש חשבונות בנק בארה"ב - חלקם אזרחים אמריקאים וחלקם לא, חלקים מדווחים על חשבונות הבנק בארה"ב ומשלמים את המס בגינו בישראל וחלקם לא.

חלק מאותם ישראלים להם חשבון בארה"ב נמנעים, מסיבות כאלה או אחרות, מלדווח בישראל על חשבונם זה ונמנעים מלשלם מס על ההכנסות אשר חשבונם זה מייצר. אנשים אלה לפעמים הרוויחו את אותם כספים בעמל רב וחלקם קיבלו את הכספים במסגרת של עזבון, מתנה או בדרך אחרת. מה שברור וגלוי הוא כי אותם ישראלים חייבים, במקביל לדיווח בארה"ב, לדווח על הכספים בישראל והימנעות מלעשות כן מהווה עבירה פלילית - עליהם לדווח הן על דבר קיומו של החשבון והן על הרווחים שחשבון זה מייצר. הימנעות אותם ישראלים מלדווח על חשבונות אלה בישראל מקים עבירה פלילית. אי דיווח על חשבונות אלה נוגד את הוראות החוק על פי דיני מדינת ישראל, כך שגם אם הם מדווחים על כספים אלה בארה"ב ומשלמים בארה"ב את המס בגינו – עדין הם מבצעים עבירות מס בישראל.

יתרה מזאת לאור חקיקה אמריקאית חדשה, עבירה זו ככל הנראה תגיע בהקדם לרשויות המס בישראל וזאת משום שעל פי אותה חקיקה הרשויות בארה"ב מחויבות להעביר, באמצעות הבנקים בארה"ב, לרשויות המס בישראל, מידע על כל אותם ישראלים אשר יש להם חשבונות בנק בארה"ב, מה שיאפשר לרשות המס בישראל למצות את הדין עם רשויות המס בישראל. יוצא, שחשוב לפעול במיידי אל מול רשויות המס בישראל בכלל ומס הכנסה בפרט - לטובת נטרול החשיפה הפלילית הנובעת ממחדל זה.

כיצד משרדנו יכול לסייע בנושא?

משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, מומחה בכל ההליך דנן, הליך של גילוי מרצון, הליך שבאמצעותו משרדנו מכשיר את הכסף שבארה"ב, הליך במסגרתו משרדנו מנטרל את כל החשיפה הפלילית הנגרמת ממחדל זה וזאת במינימום עלות ובמינימום מעורבות של הלקוח.

משרדנו יודע להתנהל בשמך אל מול כל הגורמים המוסמכים ביותר ולהביא במהירות לידי נטרול כל החשיפה הפלילית. משרדנו יודע להסתמך הן על החוק והן על האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב ולהביא לידי כך שהכסף המופקד בארה"ב יוגדר ככסף לבן וכשר על פי דיני המס בישראל. יודגש כי למשרדנו ניסיון של מאות לקוחות מרוצים, מאות הצלחות ומשכך ברור לנו כי נדע לטפל גם בעניין שלך, גם אם הוא מסובך ולהביא לידי כך שהכסף עד מהרה יהיה כשר וחוקי והחשיפה הפלילית בה הנך נתון עתה תנוטרל.

הבקיאות שלנו הן כעורכי דין יוצאי רשויות מס והן כרואי חשבון יוצאי רשויות מס, מאפשרת לנו לפעול מול הבנק בארה"ב ומול גורמים נדרשים נוספים, במהירות וביעילות ולהביא לידי הכשרת כל הכסף, מה שיאפשר לך להחליט האם להשאיר את הכסף בחו"ל, האם להעבירו לארץ, האם לרכוש עימו רכוש והאם לבצע עמו פעולה אחרת.

התקשר אלינו במיידי ותן לנו את האפשרות לטפל בעניינך, אל תחכה!
התקשר עתה 054-4251054 עו"ד אלי דורון

שירותי המשרד

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס