מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; לירן יזהר, משפטן


במסגרת מאבקן של רשויות המס האמריקאיות בהעלמת מס על ידי תושבי ארה"ב שבבעלותם חשבונות במוסד פיננסי והשקעות מחוץ לארה"ב, חוקק בשנת 2010 ה-Foreig Account Tax Compliance Act (להלן: "FATCA") המחייב מוסדות פיננסיים שאינם אמריקאים והמצויים מחוץ לארה"ב לדווח לרשות המסים האמריקאית על נכסים וחשבונות המוחזקים או מנוהלים על ידם המצויים בבעלות אזרחים אמריקאים.

לצורך אכיפת ה-FATCA, נקבע כי גופים פיננסיים שלא יצייתו ל-FATCA יהיו כפופים לניכוי של 30% מכל תקבול ממקור הכנסה אמריקאי המועבר אליהם. כמו כן, במסגרת ה-FATCA חלה על כל אזרח אמריקאי "חובת דיווח" לרשויות המס הפדראליות על החשבונות הזרים בבעלותו במסגרת דוחות המס השנתיים במידה והסכום הקיים בהם גבוה מרף הדיווח אשר נקבע בחוק.

רף הדיווח על פי החוק

רף הדיווח משתנה בהתאם למעמדו של הנישום, כך ולשם הדוגמא: במידה והנישום הינו אזרח ארה"ב החי מחוץ לתחומה ואינו נשוי או לחילופין מדווח על הכנסותיו בנפרד מבת זוגו הרשומה, הרי שאם בשנת המס החזיק הנישום ולו ליום אחד בסכום העולה על 200,000$ בחשבונות זרים יאלץ אותו אזרח להגיש דיווח מורחב הדומה באופיו להצהרת הון בו הוא מצהיר על כל חשבון בנק, קרן השתלמות, קרן פנסיה וכל הכנסה אחרת שיש לו ממקור שאינו בארה"ב.

לעומתו, נישום המחזיק באזרחות אמריקאית, אינו נשוי וגר בתחומי ארה"ב יאלץ להגיש דו"ח מורחב באם בשנת המס החזיק בסכום העולה על 50,000$ בחשבונות זרים. ככלל, חשבונות המחויבים בדיווח הם כל החשבונות בבעלות הנישום או חשבונות בהם הנישום הינו שותף או מורשה חתימה.

הסכם שיתוף הפעולה בין ישראל לארה"ב

ביום 30.06.14 חתמו ארה"ב ומדינת ישראל על הסכם בדבר יישום ה-FACTA (להלן: "ההסכם") ומכוחו התחייבה ישראל לחייב את הגופים הפיננסיים הישראליים לבצע בדיקת נאותות לחשבונות המתנהלים אצלם ולהעביר מידע לרשות המסים האמריקאית אודות אזרחים אמריקאים המחזיקים חשבונות ונכסים באותם הגופים.

יישומו של ההסכם החל בספטמבר 2016 לאחר הוספת סעיפים 135ב' עד 135ח' לפקודת מס הכנסה והתקנת תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא), תשע"ו-2016, ובמסגרתו יפנו המוסדות הפיננסיים הישראלים אל לקוחות המזוהים כבעלי פוטנציאל לאזרחות אמריקאית ויבקשו מהם לחתום על טופס הצהרה בגין אזרחות אמריקאית ולצרף את מספר הזיהוי של הנישום לצורכי הדיווח לרשויות המס בארה"ב. ההסכם הינו הדדי ומכוחו תקבל רשות המסים הישראלית מידע אודות תושבי ישראל בעלי חשבונות ונכסים פיננסיים בארה"ב.

אי ציות לחובת הדיווח מהווה עבירה פלילית בנוסף להיותו עבירה אזרחית על פי הדין האמריקאי, כך למשל במקרה בו נתגלתה כוונה להתחמק מדיווח, עלול הקנס האזרחי להגיע לסכום של 100,000$ עבור כל שנה בה הנישום החזיק בחו"ל סכומים גבוהים מ- 10,000$.

חשוב לציין כי רשות המסים האמריקאית, בדומה למקבילתה הישראלית, מאפשרת לאזרחי ארה"ב ולמחזיקי גרין קארד לדווח על חשבונות פיננסיים אשר ברשותם, במסגרת תכנית לגילוי מרצון המאפשרת לנישומים להגיש דוחות ואף לתקן דוחות מס בהם לא דווחו הכנסות מחוץ לארה"ב מבלי להסתכן בנקיטת הליך פלילי כנגדם ומבלי להיחשף לקנסות מיותרים.

>> זקוקים לייעוץ מקצועי בנושא? הכירו את סניף ארה"ב של משרדנו.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

חוות דעת מומחה לדין האמריקאי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יידע לבחון את שנפסק בארה"ב, להתייחס לאמנות בין ישראל לארה"ב ולערוך עבור הלקוח/בית המשפט חוות דעת על לאפשרות לאכוף אותה פסיקה אמריקאית בישראל.

ייצוג ישראלים שהסתבכו בפלילים בארה"ב

מאת: אלי דורון, עו"ד

ייצוג וליווי משפטי מיוחד לישראלים שהסתבכו בפלילים בארצות הברית, בסיוע עורך דין פלילי אמריקאי ועורך דין פלילי ישראלי, יוצא משרד המשפטים ורשויות.

תביעות נזיקין בארה"ב

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרדנו כולל דסק ארה"ב מיוחד עם עורכי דין אמריקאים וישראליים המורגלים בייצוג ישראלים אשר קמה להם הזכות להגיש תביעת נזיקין בארה"ב - לחצו כאן לפרטים המלאים.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם