חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

ניתוק תושבות

ייעוץ וליווי משפטי בסוגיית ניתוק תושבות

ישראלים רבים במחוזותינו מקבלים מעת לעת החלטות קריטיות, לפעמים "ההחלטה" הגדולה והחשובה ביותר בחייהם, בדבר התנתקותם ממדינת ישראל ומעברם למדינה אחרת.

השיקולים למעבר למדינה אחרת מגוונים, בחלק מהמקרים מקורם בהזדמנות עסקית, הצעת עבודה ו/או הזדמנות עסקית אחרת ובחלק אחר מהמקרים יכול שההחלטה למעבר מקורה באי שביעות רצון מהמדינה, מההתנהלות במדינת ישראל והרצון לנסות ולפתוח דף חדש במדינה חדשה, מפותחת יותר או פחות - יש העושים כן מיד לאחר שירותם בצה"ל ויש המקבלים החלטות לעשות כן בשלבים מאוחרים יותר של החיים; יש העושים כן תוך היוועצות עם עו"ד מיסים המתמחה בדיני מס ויש העושים כן באופן ספונטאני, ללא כל תכנון מראש; יש המבקשים לעשות כן בעודם רווקים ויש הבוחרים לעשות כן לאחר שנשאו ולאחר שהביאו ילדים לעולם; יש המנתקים תושבות בעוד יש להם כבר פעילות ו/או נכסים בישראל ויש העוזבים את ישראל מבלי להותיר מאחוריהם כל נכס - כל אחד וסיבותיו, כל אחד והנמקתו.

יש העושים כן עקב אהבה ויש העושים כן עקב יצר של סקרנות, יש העושים בהדרגה ויש העושים כאן ועכשיו. ברם כולם, עקב המעבר, נחשפים להשלכות מס ישראלי/בין-לאומי אותם מחויבים הם לקחת בחשבון, השלכות אותן נכון יהיה לבחון באמצעות עו"ד המתמחה בדיני מס ישראלי ו/או מס בינלאומי.

אקט מיסוי משמעותי

עצם המעבר למדינה אחרת, העתקת מרכז החיים וניתוק התושבות, אם באופן הדרגתי ואם כאקט אחד ברור, מהווה אקט מיסוי משפטי משמעותי. למהלך מסוג זה משמעויות מרחיקות לכת, ככל שהמדובר באותו גורם העובר מדינה ומתנתק ממדינת ישראל.

הלכה למעשה, עצם ניתוק התושבות משחרר את הישראלי, במרבית המקרים, מחבויות המס הישראליות, מטיל עליו מס הגירה על פי פקודת מס הכנסה בגין הירידה מהארץ והנכסים שנשארו במדינה ומחיל עליו את דיני המס של המדינה החדשה אליה העתיק הוא את מרכז חייו. כך יוצא שישראלי שירד מהארץ, הלכה למעשה מאותה נקודת זמן, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק, פטור מדיווח בישראל על הכנסותיו מחוץ לישראל ופטור הוא מתשלום מס על הכנסות אשר הופקו על ידו מחוץ לישראל. לטובת התנהלות תקינה ונטולת סיכונים, יש בנמצא חשיבות מכרעת להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני המס הישראליים ו/או דיני מס בין-לאומי על מנת שזה יכריע האם ומתי נותקה התושבות, מה השלכותיה והאם והחל מאיזו נקודת זמן פטור היורד מלדווח ולשלם מס בישראל.

התשובה למכלול שאלות אלו רחוקה מלהיות פשוטה וגם עו"ד המתמחה בדיני מס לא בהכרח יוכל תמיד לקבוע בוודאות את הסטטוס הנכון. לא אחת מתעוררות שאלות רבות באשר לצעדים הנדרשים לטובת השלמת ניתוק, מתי הניתוק אכן נכנס לתוקף, כיצד הניתוק משפיע על הדיווחים בישראל וכיצד על האדם לפעול אל מול המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה, קופת חולים וגורמים אחרים במדינת ישראל. השאלות מתקשות שעה בה האדם יורד מהארץ בהדרגה ו/או ללא המשפחה ו/או ללא האישה ו/או לפרקי זמן קצרים או לא מוגדרים ו/או בנסיבות בהם יש במקביל פעילת הנשארת בישראל ועוד.

כיצד אנו יכולים לסייע בנושא?

כאן בדיוק נכנסת לתמונה בקיאות משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי מס הכנסה ומשרד המשפטים המתמחים בדיני מס הכנסה, עו"ד המתמחים במיסוי ישראלי ועו"ד המתמחים בדיני מיסוי בינלאומי.

למשרדנו הידע והניסיון לתן חוות דעת הנוגעות בניתוק התושבות - לנו היכולות לבחון אובייקטיבית את מעמדו של כל לקוח הפונה למשרדנו ולקבוע עבורו מה נדרש לטובת ניתוק התושבות, האם התושבות נותקה ומה ההשלכות של ניתוק התושבות לעניין חובת הדיווח, חובת תשלום המס ועוד. יובהר כי לחוות דעת הערוכה על ידי עו"ד המתמחה בדיני מס ישראלי/בינלאומי חשיבות מכרעת, שכן הישענותו של ישראלי על חוות דעת שכזו תהווה הגנה מפני כל האשמה פלילית.

ברגע בו ישראלי אוחז בחוות דעת משפטית כאמור, הקובעת כי אכן הוא פסק להיות תושב מדינת ישראל, יכול הוא מאותו שלב להפסיק ולדווח בישראל על הכנסותיו שמחוץ לישראל מבלי לחשוש כי מי מרשויות המס בישראליות יכול לטעון כי התנהלותו הינה פלילית. עצם פנייתו למשרד עו"ד המתמחה בדיני מס, דוגמת משרדנו, ועצם קבלת חוות דעת הקובעת כי הוא פסק להיות תושב ישראל – יש בכך כדי לנטרל החשיפה לטענות פליליות ו/או לטענות כאילו הייתה לו כוונה פלילית בכך שנמנע מלדווח על הכנסותיו מחוץ לישראל לרשויות המס בישראל.

משרדנו מלווה מספר רב של ישראלים היורדים מהארץ, משפחות או בודדים - לנו הידע והיכולת לתן לך את המענה לסוגיות ולשאלות הרלוונטיות ולסייע לך לקדם את המהלכים הנדרשים, כך שגם מבחינת רשויות המס הישראליות תמצא כמי שהתנהל בצורה תקינה וראויה.

פנה אלינו עתה ותן לנו לקדם את עניינך ללא דיחוי! 
התקשר לעו"ד אלי דורון: 054-4251054    

שירותי המשרד

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס