מאת: עורך דין אלי דורון


על מנת לעודד ישראלים הגרים בחו"ל לחזור ולהתגורר בישראל, קבעה ממשלת ישראל בתאריך 9.9.08 את החוק לתיקון מס הכנסה (מספר 168 והוראת השעה) ובמסגרתו רפורמה מקיפה ובה תקנות והטבות אשר נועדו לעודד ישראלים החיים בחו"ל לחזור ולהתגורר בארץ. תקנות אלו מתעדכנות מעת לעת (ולעיתים משתנות ממשרד למשרד) על פי החלטות ממשלה.

במאמרנו הקודמים בסדרה, בדבר הרפורמה במיסוי לעולים חדשים ותושבים חוזרים וכיוצא בזאת, הבהרנו את החשיבות הרבה שבתכנון מס מקדים עוד בטרם החזרה ארצה, והחיסכון הרב במס הטמון בפעולות מקדמיות אלו. סוגיות מס אשר נבעו כפועל יוצא של הרפורמה במיסוי לעולים חדשים ותושבים חוזרים לא בוששו לבוא, ואכן המוסד להחלטות מיסוי מקדמיות נדרש כבר בשנת 2012 לדון בשאלות מפתח בעניין זה. בהחלטת מיסוי 39/08 שהתפרסמה לאחרונה בקובץ החלטות המיסוי החדש אשר פרסמה לאחרונה רשות המיסים, התבקשה רשות המיסים לקבוע את מועד הפיכתו של יחיד תושב חוזר או עולה חדש בישראל לתושב ישראל לצורכי מס וכן לקבוע את הגדרת תושבותן של חברות זרות שבבעלותו של תושב ישראלי או עולה חדש.

 

מי מוגדר כתושב חוזר?

ההגדרות הבאות באות להסדיר את זהותו וזכאותו של תושב חוזר בנסיבות משתנות ביחס למדינה וסוג ההון שבבעלות הפרט: 
תושב חוזר על פי החוק בישראל הוא תושב ישראל אשר הצהיר על הפסקת תושבותו למשך 3 שנים לפחות ולאחר תקופה זאת חזר להיות תושב ישראל.
 

להלן תוכנית ההטבות אשר מתייחסת למי ששב להשתקע בארץ החל מתאריכים 16.5.10 עד 09.12 - על פי ההגדרות הבאות תושב חוזר הוא:
1.
היחיד הוא אזרח ישראלי.
2 . השתקע בארץ בטווח התאריכים (על פי המבצע הנוכחי).
3. היה, או ביקר בארץ לא יותר מארבעה חודשים בכל שנה משנות ההיעדרות.
4. בן או בת הזוג לא היו מועסקים על ידי מעסיק ישראלי ציבורי במשך שהותם בחו"ל.
5. אחד מבני הזוג שירת שירות צבאי/לאומי /אזרחי.
6. לא קבלו בעבר סיוע של תושבים חוזרים.

הטבות המס לתושב חוזר ותיק

הטבות המס הרבות להן זכאי כל תושב חוזר ותיק (אשר במסגרת הרפורמה מעמדם הושווה למעמד עולים חדשים מבחינת הטבות המס) מעמידים את הקביעה בעניין לחשובה ורגישה ולפיכך מצריכה היא תכנון מס מקדים עוד בטרם חזרת מבקש הטבות המס לישראל. בהתאם לתיקון מספר 168 בפקודת מס הכנסה אשר פורסם בחודש ספטמבר שנת 2009, הוחלטו על מספר הקלות מס ומתן פטורים ממס על הכנסות רווח הון והכנסות פסיביות בחו"ל, אשר מקנים לתושבים חוזרים ועולים חדשים אז היכולת לבצע תכנון מס מקדים אשר יכול לחסוך אלפי שקלים. על מנת לקבל זכאות להטבות מס אלו על יחיד לעמוד בתנאים המוגדרים בפקודת מס הכנסה.

 

הטבות המס אשר מוצעות לתושבים חוזרים כוללות:

א. פטור ממס לתקופה של 5 שנים - תושב חוזר יהיה פטור ממס במשך 5 שנים על הכנסות מריבית, מדיבידנד, מקצבה, מתמלוגים או מדמי שכירות, ומקורן בנכסים מחוץ לישראל שהיו ברשותו עוד  לפני שחזר ארצה.

ב. הקלות מס על הכנסה מפנסיה​ - הקלה נוספת שנקבעה במסגרת הרפורמה, הנה הגבלת סכום המס הניתן לחיוב בישראל על הכנסה מפנסיה המתקבלת בגין עבודה שבוצעה בעבר מחוץ לישראל עד לגובה שהיה חל עליה בחו"ל.

ג. הקלות מס על רווחי הון ממכירת נכסים - תושב חוזר יהיה פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שהיה לו מחוץ לישראל אשר נרכש טרם חזרתו ארצה,  ונמכר תוך 10 שנים מחזרתו ארצה.

 

הטבות מס לתושב חוזר בעל חברה זרה

בעניין תושב חוזר, ביקש יחיד אשר עזב את ישראל כבר בשנת 1968 ושב בשנת 2007 לקבוע מהו מועד הפיכתו לתושב ישראל לצורכי חישוב מס. היחיד ואשתו שבו ארצה ולא רכשו בית קבע בישראל, אלא התגוררו בבית מלון בישראל על לאמצע שנת 2008. במשך השנים בהם שהו בחו"ל צברו השניים נכסים באמצעות השקעה בחברות שונות דרך חברת החזקה זרה אשר היתה בבעלותם של השניים. כאשר השניים שבו ארצה, הם תכננו להקים חברה בישראל, באמצעותה יספקו שירותי ניהול לחברה הזרה שבבעלותם ובדרך זו יוכלו הם לנהל את עסקיהם מישראל ולבצע תכנון מס בהתאם.

באותו עניין - תושב חוזר, קבעה רשות המיסים כי המבקשים ייחשבו לתושבי ישראל כבר ממועד חזרתם לישראל, אוקטובר 2007 וזאת חרף העובדה כי לא עמד לרשותם בית קבע בישראל. על פי פקודת מס הכנסה "תושב ישראל" יחשב כל מי שמרכז חייו, היינו זיקותיו הכלכליות, המשפחתיות והחברתיות, נמצא בישראל. הגדרה זו מערימה קושי נוסף בקביעת מועד סיומה של תושבות זו ותחילתה של תושבות אחרת, הרי אין אדם משליך את זיקותיו האמורות ביום אחד מסויים, אלא מדובר בתהליך הדרגתי. לעניין החברה בישראל אשר באמצעותה מנוהלת החברה הזרה שבבעלות הזוג, קבעה רשות המיסים כי בהתאם לסעיף 14(ג) לפקודה, הרי שבני הזוג זכאים להטבת מס לפיה החברות הזרות לא יחשבו כנשלטות ומנוהלות מישראל והן לא תחשבנה לתושב ישראל.

 

חברה המנוהלת ע"י עולה/תושב חוזר ותיק

יובהר כי חברה המנוהלת על ידי עולה או תושב חוזר ותיק, כאשר השליטה על עסקיה וניהולה מתבצעים מישראל, תחשב היא כחברה תושבת ישראל ותחוב במס בישראל על מלוא הכנסותיה ללא קשר למקום הפקתן או צמיחתן. אולם הטבת המס בעקבות הרפורמה מעניקה פטור ממס כאשר החברה הזרה מנוהלת על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק (Toshav Hozer) או מי מטעמם ב-10 שנותיהם הראשונות מישראל, ובמקרה שכזה לא תסווג החברה כתושבת ישראל.

נציין, כי מאמר זה אינו ממצה את הסוגיה שבנדון עד תום ואינו נועד לשמש תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית.
בעקבות הרפורמה, מומלץ להיוועץ עם משרדנו בטרם ביצוע כל פעולה העשוייה להשליך על חבויות המס, הן של יחידים והן של חברות מבעוד מועד.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4.81 ע"י 16 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מס רכישה על דירה שנייה לאחד מבני זוג

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

חזקת התא המשפחתי בנוגע למיסוי דירת מגורים משותפת ניתנת לסתירה במקרים חריגים במיוחד - ביום 4.4.2019 דחה בית המשפט המחוזי ערר שהגיש הרצל פדלון כנגד החלטת מנהל מיסוי מקרקעין נתניה שלא לאפשר לעורר לשלם מס רכישה בשיעור מופחת החל בעת רכישת דירת מגורים יחידה בגין רכישת מחצית הזכויות בדירת מגורים משותפת.

עסקאות חייבות במע"מ למול עוסקים מהרש"פ

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

עוסקים ישראליים מחויבים בהתנהלות חשבונאית תקינה בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף גם לגבי עסקאות הנערכות למול פלסטינים - להלן הכללים החדשים לדיווח על עסקאות למול פלסטינים.

קיזוז הפסדי הון ע"י נושה מובטח

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

נושה מובטח אינו זכאי לקזז את הפסדי ההון שנוצרו לחייבים מחמת מימוש נכסים במסגרת הליך פשיטת רגל, כנגד חבותו במס שבח הנוצר עקב מימוש הנכסים המשועבדים. היה על הנושה המובטח לנסח את שטר המשכנתה באופן שבו יכלול התייחסות מפורשת לזכותו ליהנות מהפסדי הון בגדרם של נכסים משועבדים.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם