חברות ביטוח מוכרת לקהל הרחב מגוון רחב של פוליסות ביטוח, לטובת כיסוי ביטוחי למגוון רחב מאוד של אירועים ביטוחים. מרבית פוליסת הביטוח הנמכרות הינן פוליסות "מדף", כאלה הנמכרות לקהל הרכב, ללא כל התאמה ספציפית למבוטח הספציפי. פוליסות הביטוח אמורות לתן מענה למקרים של נזקי רכוש, נזרי גוף, אובדן כושר השתכרות, תאונות ועוד .מבחינת חברת הביטוח, יש לתן לפוליסה פרשנות דבקנית, כך שחברת הביטוח תשלם רק בגין מה שהפוליסה לדעתה מכסה ולא שקל מעבר לכך. ככול שהפרשנות של חברת הביטוח תהא יותר מצומצמת, כך רווחיה של חברת הביטוח יגדלו.

פוליסות הביטוח הינן, הלכה למעשה, התקשרות חוזית, כמו כל חוזה בין שני צדדים - בין המבוטח לבין חברות הביטוח ומי שהלכה למעשה עורך את ההסכם – הוא עו"ד המתמחה בדיני ביטוח מטעם חברת הביטוח. יתרה מזאת, זהו הסכם אשר בדר"כ אינו פתוח למו"מ ומה שנכתב ע"י עוה"ד של חברות הביטוח, זה מה שיחייב את הצדדים. במסגרת פוליסת הביטוח, חברת הביטוח מתחייבת לשלם למבוטח כספים מסוימים בהתקיים התנאים הקבועים בתוך פוליסות הביטוח. משכך, שעה בה המבוטח סבור כי ארע "אירוע ביטוחי" המזכה אותו בתשלום, רשאי הוא לפנות לחברת הביטוח וזו, באמצעות עו"ד מטעמה, מומחים בדיני ביטוח ובייצוג חברות ביטוח, תבדוק האם כל התנאים הקבועים בתוך הפוליסה התקיימו ורק בהתקיים כל האמור ורק אז, תשלם חברת הביטוח למבוטח את הסכומים להם הוא זכאי על פי תנאי הפוליסה. חברת הביטוח, באמצעות צבא של מומחים מטעמה, עו"ד, חוקרים, רו"ח, שמאים ועוד תנסה, בגין כל דרישת תשלום של מבוטח, לאתר סיבות שלא להכיר בדרישת התשלום. כך ויצא שהמומחים מטעם חברת הביטוח עוברים, כדבר שבשגרה, בגין כל דרישה לתשלום  על הפוליסה, סעיף אחר סעיף וזאת בניסיון למצוא הוראות מתוך הפוליסה התומכות בטענה לפיה המבוטח אינו רשאי באותו מקרה להפעיל את הפוליסה ולקבל את התשלום אותו הוא מבקש. כמובן ,שככול שמספר התביעות המוגשות לחברות הביטוח יתקבלו ויכובדו ותשלום בגינן יבוצע ,כך תקטן רווחיות החברה. מאידך, ככול שיותר דרישות בטוח ידחו ולא ישולמו, כך תגדל רווחיות חברת הביטוח.

למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח וכלכלנים, יוצאי רשויות ומשרד המשפטים, בקיאות ייחודית בטיפול בתביעות מול חברות הביטוח וזאת באמצעות עו"ד המומחים בדיני ביטוח.

משרדנו מכיר את התנהלותן של חברות הביטוח ועוה"ד של חברות הביטוח ולו בקיאות ספציפית בניהול מאבקים משפטים מול חברות ביטוח לטובת קבלת מלא התשלום עבור לקוחות משרדנו. משרדנו מורגל בניהול מאבקים משפטים חכמים ומתוחכמים מול חברות הביטוח ועוה"ד מטעם חברות הביטוח, מתוך הבנת מצוקת המבוטח וראיית טובת הלקוח בלבד. משרדנו, באמצעות עוה"ד המתמחים בדיני ביטוח, מטפל במגוון רחב של תביעות מול חברות ביטוח, כך שידוע לנו אופן ההתנהלות וברורה לנו האסטרטגיה הנדרשת על מנת להביא ללקוח המשרד את המגיע לו במינימום זמן ובמינימום עלות. למשרדנו, הן בקיאות משפטית והן בקיאות כלכלית חשבונאית, מה שעוזר לנו לבנות עבור הלקוח תביעות משכנעות, כאלה הנותנות לחברות הביטוח ו/או לבית המשפט להבין כי התביעות הינן תביעות מבוססות ומוצקות. משרדנו אף יודע לבחור במהלכים הנכונים על מנת לגרום לעוה"ד מטעם חברות הביטוח להשתכנע כי נכון וראוי יהיה לקבל את התביעות, במהירות וללא עיכובים מיותרים. משרדנו יודע להתנהל בייסודיות, להפוך כל אבן ואבן, תוך הפעלת גורמים נוספים בשעת הצורך, הכול לטובת גיבוש תביעות ביטוח משכנעות ומוצקות. בחלק גדול של המקרים מצליח משרדנו להביא לידי סיום הפרשה עוד בטרם מוגשת תביעה לבית המשפט. בחלק גדול של המקרים מצליח למשרדנו לשכנע את עוה"ד מטעם חברות הביטוח כי נכון וראוי לסיים את הטיפול במקרה מבלי להגיע לבית המשפט.

נוסיף, כי משרדנו מודע למצוקה הכלכלית של המבוטח וליכולתה של חברת הביטוח לממן הליך ארוך ומסורבל בעוד המבוטח לחוץ לכלית ומשכך, במקרים המתאימים מסכם המשרד עם לקוחותיו על תשלום שכר טרחה, המבוסס ברובו על מרכיב של אחוז מההצלחה.

משרדנו מודע לקושי של הלקוח ומזדהה עמו. ברגע בו הלקוח בחר בנו כמייצגו, בעיית הלקוח הופכת להיות הבעייה שלנו וכך נפעל בעניינו עד לסיום הפרשה לשביעות רצונו. מהרגע בו נקלט התיק במשרדנו, עושה משרדנו, באמצעות עוה"ד המתמחים בדיני ביטוח, כל שנדרש על מנת להבטיח את שביעות רצון הלקוח, הכול מתוך מטרה להפוך את הלקוח המרוצה לשגריר משרדנו. למשרדנו צוות של מומחים, הבקיאים בדיני ביטוח ובמגוון נושאים משיקים נוספים, וביחד ידע הצוות לבנות עבורך את התביעה הטובה והמשכנעת ביותר לעניינך.

תתקשר אלי עתה ותן לי את הזכות לשמור עלייך. תתקשר עתה לעו"ד אלי דורון : 054-4251054  
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.


מידע מקצועי

חברת הביטוח לא משלמת

חברת הביטוח לא משלמת את תגמולי הביטוח הסיעודי? חברת הביטוח דחתה את תביעתך בגלל "האותיות הקטנות" בפוליסה? משרדנו יודע להעניק לך את הליווי המשפטי והרפואי המלא מראשית הדרך ועד לקבלת גימלת הסיעוד המקסימלית וכל הזכויות הנלוות.

סוכן ביטוח

סוכן הביטוח לא מספק את שירותי ביטוח למבקשים, אלא את שירותיו כמתווך בין הפונים אליו לבין החברות המספקות את שרותי הביטוח עצמו, קרנות פנסיה, חברות ביטוח, בתי השקעות ועוד - קראו כאן עוד בנושא.

סוכן שיווק פנסיוני

סוכן שיווק פנסיוני הינו עובד שכיר בחברות המספקות את שרותי הביטוח עצמו, קרנות פנסיה, חברות ביטוח, בתי השקעות ועוד. סוכן השיווק לא מספק שירותי ייעוץ פנסיוני שכן, איננו אובייקטיבי ומחויב לקדם את המכירות של החברה המעסיקה אותו - קראו כאן עוד בנושא.

יועץ פנסיוני

היועץ הפנסיוני הוא אדם אובייקטיבי בהגדרתו ותפקידו אשר מוכר למבקש את הידע והמקצועיות שלו בעניין הביטוח הפנסיוני אותו מבקש לקבל הלקוח ובהתאם לצרכיו הייחודיים - קראו כאן עוד בנושא.

אבדן כושר השתכרות

ישראלים רבים משלמים שנים על גבי שנים לחברות הביטוח, מדי חודש בחודשו, סכומי עתק, לטובת הבטחת הכנסתם למקרה של אובדן כושר השתכרות.

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם