חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

בנקאות השקעות וייעוץ כלכלי

בנק עסקאות, משקיעים וחיבורים עסקיים

למשרדנו, המורכב מעו"ד, כלכלנים ורו"ח מחלקה ייחודית, המתמקדת איסוף עסקאות, מחד, באיסוף משקיעים, מאידך ובקידומם של חיבורים עסקיים בין שתי הקבוצות. המחלקה יודעת לבצע את החיבורים הנכונים ולהביא לידי קידומן של עסקאות מסחריות, בישראל ובעולם, אם בתחומים טכנולוגים, אם בתחומים תעשייתיים, אם בתחומים נדלניים ואם בתחומים אחרים.

מחלקה זו מתמחה בקידום של מגוון עסקאות וחיבורים עסקיים, דוגמת אלה:
1. לקוחות המבקשים לבצע עסקה של מכירת 100% מעסקם ו/או מכירת חלק מעסקם  ו/או איתור משקיע לעסק.
המחלקה תדע למצוא את בעל ההון המתאים לטובת השלמת המהלך.
2. לקוחות להם פעילות עסקית הזקוקה להזרמת כספים, אם כהלוואה ואם כנגד קבלת חלק מבעלות בפעילות.
המחלקה תדע לפעול בשמם לטובת איתור בעל ההון המתאים.
3. לקוחות אשר אתרו הזדמנות עסקית, ועתה מחפשים הם שותף ו/או גורם מממן  ו/או גורם אסטרטגי עמו הם יוכלו לקדם את העסקה ו/או לכל הפחות לתווך לאותו גורם  את העסקה, בתמורה לעמלה. המחלקה תדע למצוא את בעלי ההון ו/או את אנשי העסקים המתאימים לטובת קידום העסקה. מחלקה זו תדע למצוא עבורך את החיבור הנכון, עם הגורם המתאים לטובת קידום העסקה ולקדמה, ככול שתתבקש, להתקשרות חוזית מחייבת.

למחלקה, הפועלת על בסיס הצלחה, ניסיון רב בכל הקשור בקידום עסקאות מגוונות, בארץ ובעולם.

למשרדנו, המורכב מעו"ד, כלכלנים ורו"ח מחלקה עסקית/יזמית ייחודית, המתמחה באיסופם ובמיונם של עסקאות ייחודיות, בעלי הון רציניים ומשקיעים שאפתנים, מחד ובקידומם של חיבורים עסקיים רווחיים בין מי מאלה, מאידך. המחלקה יודעת לבצע שידוכים מתאימים, בין בעלי ההון לבין העסקה המתאימה להם ולהביא לידי קידומן של עסקאות מסחריות, בישראל ומחוצה לה, בתחומים טכנולוגיים, תעשייתיים, נדלניים ואחרים.

למחלקה לקוחות, קטנים וגדולים, דוגמת אלה:

1. בעלים של פעילות עסקית, המבקשים לבצע עסקה של מכירת 100% מעסקם ו/או מכירת חלק הימנו ו/או בעלי עסקים המבקשים לאתר משקיע לעסקם. המחלקה תדע למצוא את בעל ההון המתאים לטובת השלמת המהלך.

2. בעלים של פעילות עסקית, ותיקה או חדשה, הזקוקה להזרמת כספים, אם כהלוואה ואם בתמורה לרכישת חלק מהבעלות, אם לטובת השבחת הפעילות ואם לטובת נטרול מצוקה תזרימית. המחלקה תדע לאתר את בעל ההון המתאים.

3. יזמים אשר אתרו ו/או פתחו ו/או החלו בפיתוחה של הזדמנות עסקית, בארץ או בחו"ל ועתה מחפשים הם שותף אסטרטגי ו/או גורם מממן, עמו יוכלו הם לקדם את המיזם. המחלקה תדע למצוא את בעלי ההון ו/או את אנשי העסקים המתאימים לטובת קידום העסקה.

4בעלי הון המבקשים לרכוש פעילות עסקית ו/או להצטרף לפעילות עסקית קיימת, אם כמשקיעים פסיביים ואם לטובת השתלבות בפעילות וייצור הכנסת שוטפת, אם עבור עצמם ואם עבור בן משפחה ו/או כל גורם אחר אשר הם חפצים בעקרו.

המחלקה תמצא עבורך את החיבור הנכון לטובת קידום עסקה ולקדמה עסקית ומשפטית, ככל שתתבקש, לעבר התקשרות חוזית מחייבת. למחלקה, הפועלת על בסיס הצלחה, ניסיון רב בכל הקשור בקידום עסקאות מגוונות, בארץ ובעולם.

למידע נוסף אודות בנק עסקאות, לחץ כאן.

התקשר עתה ותן לנו לקדם את עניינך העסקי: 054-4251054  
 
© כל הזכויות שמורות לדורון, טיקוצקי, צדרבוים עורכי דין