חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

מס ערך מוסף בשיעור אפס

0
מדורג 5 ע"י 3 גולשים

דירוג מאמר:

מס ערך מוסף, כשמו כן הוא, מוטל על הערך המוסף, לאמור מס המוטל על ההפרש בין עסקאותיו של עסק (בין ממכירות ובין ממתן שירותים) לבין תשומותיו (בין מקניות ובין מקבלת שירותים).

בהתאם לכך, מטיל החוק מס על מכירות ושירותים הניתנים על ידי עסק (מס עסקאות), אך מנגד מתיר לנכות את המס ששילם העסק על רכישותיו ועל השירותים שקיבל (מס תשומות). בצורה זו העוסק משלם מס על הערך המוסף נטו. הערך המוסף הינו למעשה ההפרש בין מחיר המוצר או השירות המסופקים, לבין סך מחירי התשומות ששימשו לייצור המוצר או מתן השירות.

בהתאם לסעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"): "על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת"

עסקה מוגדרת בסעיף 1 לחוק מע"מ כדלקמן:

"(1) מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;
(2) מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;
(3) עסקת אקראי."

פטור ממע"מ / מס בשיעור אפס

במקרים אחדים ניתן פטור ממע"מ או מוטל מס בשיעור אפס. עסקאות פטורות הן עסקאות לגביהן לא חל מע"מ, אולם יחד עם זאת אין העסק זכאי להחזר מע"מ על תשומות ששולמו. בהתאם לכך, מוצא מבסיס המס השלב הפטור בלבד. לעומת זאת, מע"מ בשיעור אפס מאפשר להזדכות על המע"מ ששולם בשלבי הייצור הקודמים ובעת המכירה המוצר חייב במס ערך מוסף בשיעור של אפס.

עניין חבות במע"מ בשיעור אפס מוסדר בסעיף 30 לחוק מע"מ המונה שורה של עסקאות עליהן מוטל מע"מ בשיעור אפס. משמעות קביעה זו היא כי העסקאות עצמן מוגדרות כחייבות במס אולם שיעור המס הינו אפס. מבין הסעיפים הקטנים שבסעיף 30 לחוק מע"מ, ראינו לנכון להתייחס לשני סעיפים העשויים להיות רלבנטיים ללא מעט חברות אשר עוסקות ב-"ייצוא שירותים".

הסעיף הראשון הינו סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ העוסק במתן שירות לתושב חוץ ובלבד שאין נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלעניין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל.

הסעיף השני הינו סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ העוסק במתן שירות מחוץ לישראל בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל. מקרה בוחן אשר הובא לפתחנו עסק בחברה ישראלית אשר נותנת שירות לחברות זרות כדלקמן:

(1) שירות פתיחת שווקים מחוץ לישראל;
(2) שירות איתור לקוחות הן מחוץ לישראל והן בישראל;
(3) שירותי שיווק מחוץ לישראל.

בחוות דעת מקיפה שנתן משרדנו לחברה הנ"ל, הגענו למסקנה לפיה זכאית החברה ליהנות ממע"מ בשיעור אפס, הן בהתאם לסעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ והן בהתאם לסעיף 30(א)(7) לחוק האמור ככל שהיא מקיימת את תנאיהם, בגין השירותים שניתנים על ידה לחברות הזרות, אשר אינם קשורים ללקוחות ישראלים.

>> עוד מידע בנושאי מע"מ אזרחי, תוכלו למצוא כאן.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס