מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; רימון זינאתי, עו"ד


העובדה כי ישראלים רבים נוהגים להקים חברות במדינות זרות אשר מהוות מקלטי מס, אינה חדשה. פרשת "מסמכי פנמה" שעלתה לכותרות לאחרונה, ושכללה נתונים גם אודות חברות ואנשי עסקים ישראלים, רק תמכה בעובדה האמורה.

אולם, לפרשה זו חשיבות דווקא מנקודת מבט אחרת, והיא כי אותם ישראלים שהקימו חברות בפנמה בהיותה מדינת מקלט מס והיו בטוחים שהרשויות בארץ לא ידעו מכך, גילו כי לא לעולם חוסן, מה שמחזק את הגישה הדוגלת בכדאיות הנקיטה בהליך יזום אל מול רשות המסים בארץ לגילוי התנהלות בלתי חוקית בטרם יהיה מאוחר מדי.
 

ובמה דברים אמורים?

ככלל, מבחינת חוקי מדינת ישראל, אין כל מניעה כי תושב ישראל יקים חברה במדינה זרה כלשהי. אולם, ככל שחברה כאמור תיחשב מבחינת דיני המס בארץ כתושבת ישראל, דהיינו כי השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, יהיה עליה להגיש דוחות מס ולשלם את המס המתחייב מדוחות אלו בישראל. ככל שחברה כזו לא מדווחת על הכנסותיה בישראל ומשלמת כאן את המס המתחייב מפעילותה בחו"ל, הרי שיש בכך משום ביצוע עבירה על חוקי המס במדינה שבעטיה צפויים בעלי המניות ו/או בעלי השליטה בחברה לחוב לא רק בסנקציות במישור האזרחי אלא גם במישור הפלילי.

כמו כן, כל ישראלי המקים חברה בחו"ל חייב לגרום לכך כי אחזקותיו באותה חברה ידווחו במסגרת הדוח השנתי שלו לרשויות המס בישראל גם אם הוא שכיר וגם אם זו הסיבה היחידה בגינה עליו להגיש דוחות שנתיים. אי דיווח על מניות בחברה זרה מהווה עבירה פלילית וזאת גם אם כל הפעילות של החברה מקורה בכספים לבנים ומדווחים.

נבהיר, כי לנישום שביצע אי אלו עבירות מס (כפי שיפורטו להלן), וטרם נתפס, קיים פתרון המאפשר נטרול החשיפה הפלילית - "הליך הגילוי מרצון". זהו הליך המנטרל את החשיפה הפלילית ומסדיר את חובות המס האזרחיים עקב המחדל, ללא הותרת כתם על האזרח, ללא חקירתו וללא מרשם פלילי כזה או אחר.

כחלק ממלחמתה של רשות המסים בעבירות המס השונות בישראל, פרסמה הרשות בשנת 2005 את נוהל "הגילוי מרצון" וזה אף שודרג ביום 7.9.14 (להלן: "הנוהל"). במסגרת נהלים אלה אפשרה רשות המיסים לתושבי ישראל לדווח מרצונם על עבירות מס שביצעו ובתמורה העניקה להם חסינות מפני הליכים פליליים. העבירות המטופלות במסגרת הנוהל הנן השמטת הכנסות או נכסים, ניהול ספרים כוזבים, התחמקות ממס מעסקים ועסקאות בארץ ובחו"ל ועבירות בקשר ליבוא ויצוא.

על מנת שההליך יחול בעניינו של הנישום עליו לעמוד במספר תנאים כדלקמן:

  1. הפנייה לרשות המסים חייבת להיות כנה, מלאה ונאותה ולא בעקבות חקירה שמתקיימת נגד הנישום;
  2. לרשות המסים ו/או לכל רשות שלטונית אחרת לא היה מידע קודם הקשור למידע שנמסר במהלך הגילוי, לרבות מידע אודות חברות קשורות או שותף;
  3. הרשות לא החלה בבחינה גם במישור האזרחי בעניין תיקים שקשורים לנישום;
  4. המידע שנמסר לא כלול באף הליך, תביעה או כתב אישום המתנהל בבית המשפט;
  5. תשלום המס יהיה תוך פרק זמן קצוב מראש ע"י הרשות.


אז מה היתרון בגילוי מרצון?

הטעם לכך הוא כפול:
א. בפן המוסרי, בכל אזרח מקוננת התחושה שעליו לשלם עבור השירותים שמקבל הוא מהמדינה לרבות ביטחון, חינוך, תשתיות וכד'. תחושה זו מחדדת את תחושת הסולידריות להשתתף בנטל הלאומי.
ב. בפן הכלכלי-פלילי-תועלתני, הנישום נמצא במרוץ מול רשות המסים בדבר חשיפת עבירותיו. שכן, נישום שייתפס ע"י הרשות בטרם גילה מרצון את עבירותיו צפוי לעמוד בפני הליכים פליליים, העשויים לגרור אחריהם עיצומים כספיים כבדים ואף עונש מאסר. לעומת זאת, נקיטה בהליך זה יעביר את הטיפול להליך האזרחי, זאת כל עוד לא הופרו התנאים המקדימים שפורטו לעיל. יודגש, כי היקף החסינות מפני הליך פלילי יהיה רק לגבי המידע שנמסר לרשות המסים במסגרת הליך הגילוי מרצון.

נכון להיום, ולתקופה מוגבלת בלבד, ניתן לבצע את כל ההליך אנונימית, כך שהשם של האזרח נחשף רק לאחר שהוא יודע מה תהא חבות המס עקב ההליך האמור. כל ההתנהלות יכול ותתבצע על ידי עו"ד מטעמו, בדיסקרטיות ובמקצועיות.

עוה"ד ידע לנקוט בפעולות הנדרשות על מנת להשלים את ההליך בצורה שקופה וחכמה, תוך בניית אסטרטגיית מס נכונה, הצגת טיעון משפטי ועובדתי נכון וגיבושו של הסכם שומה עם הרשות אשר יאפשר ללקוח לשלם את מינימום המס הנדרש לטובת הכשרת מחדליו והכול תוך נטרול סופי ומלא של כל חשיפה פלילית הנובעת מהתנהלותו הלא חוקית. השלמת הטיפול בפועל מביאה לידי הכשרת הנכסים, הכשרת הכספים, תאפשר לאזרח להביא את כספו לישראל ככול שימצא לנכון לעשות כן ובעיקר – תיתן לו את השקט הנפשי הנדרש, במהירות וביעילות, כפי שכל אזרח בר דעת מבקש לו ולבני ביתו.

לאור האמור, בטרם הגשת בקשה לגילוי מרצון, המלצתנו היא להיוועץ בעורך דין המתמחה בנושא שכן מדובר בהליך סבוך. בדיקה של גורם מומחה בתחום תקטין את הסיכון משמעותית לתחולת אחד מסייגי ההליך בעניינו של הנישום, זאת באמצעות בדיקה מקיפה ומקצועית של מלוא נתוניו של הנישום. לא זו אף זו, ככל שמדובר בהכנסה שהופקה מחוץ לישראל, הרי שיש להתייעץ עם עורך דין המתמחה במיסוי בינלאומי ובאמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל, זאת לצורך סיווג הכנסתו של הנישום ובחינת זכאותו לקבלת זיכויים ממס זר ששולם על ידו בחו"ל.

משרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס, מתמחה בתחום הגילוי מרצון. הטיפול בתיקים אלה נעשה על ידי המשרד שמית או  אנונימית, ללא חשיפת שמו של הלקוח אלא לאחר גיבוש הסכם שומה מקובל על הלקוח. לעניין זה נבהיר, כי כל ההתנהלות אל מול רשות המיסים נעשית ישירות על ידי משרדנו ללא מעורבות או חקירה של הלקוח.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

רשות המסים בוחנת גילוי מרצון על מזומן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

לאחרונה פורסם כי רשות המיסים בוחנת מתווה לחידוש תוכנית "גילוי מרצון" אשר תאפשר לישראלים לדווח על מזומן שבידיהם הנובע מהכנסות שצברו ולגביהן לא דיווחו או שילמו מס בעבר, וכתוצאה מכך יתאפשר שימוש בכספים אלו "כדת וכדין" ללא חשש מהליכים פליליים.

גילוי מרצון 2020 לנטרול עבירות מס והכשרת הון שחור

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע לפעול בשמך לטובת נטרול עבירות מס והכשרת הון שחור בצורה הזהירה והמקצועית ביותר מול הגורמים המוסמכים ברשות המס וזאת בהסתמך על ניסיון ושיטות עבודה ייחודיות ומקצועיות.

דיווח למס הכנסה על חשבון בנק בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

ישראלים רבים לא מודעים לכך, אך הדין הישראלי קובע כי היה ויש ברשותם חשבון בנק בחוץ לארץ אזי עליהם לדווח על עליו ועל ההכנסה בישראל - המשמעות היא שישראלי בעל חשבון בנק בחו"ל חייב לדווח לרשויות המס בישראל על חשבון הבנק ועל ההכנסות הנובעות מאותו חשבון, שאם לא כן הוא למעשה מבצע עבירה פלילית.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם