מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); רימון זינאתי, עו"ד


חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") מטיל מס ערך מוסף (להלן: "מע"מ") על עסקה בישראל ועל יבוא טובין, בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין. חוקי המס משמשים לא אחת בתור כלי בידי המדינה לצורך השגת מטרה מסוימת. בהתאם לכך, הקלות והטבות מס למיניהן (להלן: "תמריצי מס") עשויות לעודד פעילות כלכלית שזוכה לאותן הקלות ו/או הטבות מס.

בדומה ליתר תחומי המס, גם בתחום מס הערך המוסף ישנם תמריצי מס כגון הפטור ממע"מ והמע"מ בשיעור אפס. הסעיף בחוק מע"מ אשר עוסק בהטלת מע"מ בשיעור אפס הינו סעיף 30 - ככלל, ניתן לומר כי רוב סעיפי המשנה של סעיף 30(א) לחוק מע"מ נועדו לעידוד ייצוא סחורות ושירותים מישראל לחו"ל, גם אם מדובר בכאלה שניתנו לתיירים במהלך שהייתם בארץ, כגון: מכירת טובין אם הותר לגביהם רשימון יצוא או מסמך אחר שאישר לעניין זה המנהל; מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ; מכירת טובין במחסן רישוי ליוצאים מישראל; מתן שירות לתושב חוץ; מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל; לינה של תייר בבית מלון ושירותים נוספים הניתנים אגב לינה כאמור; הולכת תייר בכלי טיס ממקום בישראל למקום אחר בישראל; אשפוז של תייר בבית חולים רשום לפי פקודת בריאות העם, 1940, ושירותים נוספים הניתנים אגב אשפוז כאמור ועוד.

"תושב חוץ" לעניין הזכאות למע"מ בשיעור אפס כולל חברה שנרשמה או התאגדה רק מחוץ לישראל או יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל. נציין כי מע"מ בשיעור אפס עדיף מבחינת העוסק על פני "פטור" ממס, שכן מע"מ בשיעור אפס מעניק הן "פטור" ממס (דה פקטו) והן מגלם בתוכו יתרונות של עסקה החייבת במס. בצורה זו, העוסק לא זו בלבד שאינו משלם מע"מ, אלא אף יכול לנכות את המס ששילם בגין התשומות שנשא בהן לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו, כלומר, הוא זוכה להחזר המע"מ ששילם בגין העסקה. תוצאה זו נובעת מהוראת סעיף 30(ב) לחוק הקובעת כי מי שחל עליו מס בשיעור אפס דינו כדין חייב במס, ולפיכך לא חלה עליו ההגבלה האוסרת ניכוי מס תשומות.

לסיכום נציין, כי הזכאות למע"מ בשיעור אפס יכולה להיות בעלת השלכות מרחיקות לכת לעניין מידת רווחיותה של פעילות עסקית. אי לכך, מן הראוי לבחון בזהירות את הזכאות להקלת מס זו ובמידת הצורך לתכנן את הפעילות באופן שבו ניתן יהיה ליהנות ממנה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

פיתוח ועיצוב מוצר אינו נחשב ל"נכס בלתי מוחשי"

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

לאחרונה ניתן פסק דין בעניין חברת מגוגו בע"מ שבמסגרתו אושרה שומת תשומות שהוציא מע"מ נתניה ונקבע כי עיצוב מוצר כשלעצמו שנעשה על ידי החברה, ללא זכות יוצרים רשומה לא מהווה "נכס בלתי מוחשי" הפטור ממע"מ.

ליווי אישי לישראלים החוזרים להתגורר בישראל

מאת: אודליה שיינדורף, עו"ד

משרדנו כאן בשביל לעזור לכם לתכנן, להתארגן ולקבל החלטות משמעותיות בדרך חזרה לישראל, וזאת בסיוע צוות עו"ד רחב שיעניק לכם את המעטפת האולטימטיבית בנושא ובהתאם לנסיבותיכם הספציפיות, נגבש יחדיו תכנית מסודרת לקראת חזרתכם ארצה.

חיוב במס שכר בגין רכיבי שכר שונים המשולמים לעובדים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, דחה בית המשפט את הערעור שהגישו המועצה האזורית מעלה יוסף ובית הספר האזורי מעלה יוסף על שומות בצו שהוצאו להם על ידי פקיד שומה חיפה, שעניינם חיוב המערערים בתשלום מס שכר בגין רכיבי שכר שונים המשולמים לעובדי המערערים ע"מ 68374-09-16 מועצה אזורית מעלה יוסף נ' פקיד שומה חיפה; ע"מ 40026-12-16 בית ספר אזורי מעלה יוסף נ' פקיד שומה חיפה).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם