חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אמנה חדשה למניעת כפל מס בין הולנד לסין

0
מדורג 5 ע"י 1 גולשים

דירוג מאמר:

ביום ה-31 למאי 2013  נחתמה בין המדינות סין והולנד אמנה חדשה למניעת כפל מס, מתוך מטרה מוצהרת לחזק את קשרי הגומלין המסחריים בין המדינות.

לאחר בחינת האמנה דנן, ניתן לקבוע כי השינויים הבולטים שנעשו בה, ביחס לאמנה הקודמת משנת 1987 שהייתה בין המדינות, נוגעים להורדת שיעור המס המתחייב בניכוי במקור בגין הכנסת דיבידנד וכן הורדת שיעור מס רווח ההון בגין מכירת מניות.

להלן הנקודות העיקריות אליהן מתייחסת האמנה החדשה:

דיבידנדים – בעוד שהאמנה הקודמת קבעה כי חלוקת דיבידנד כרוכה בניכוי מס במקור בגובה 10%, קובעת האמנה החדשה כי לעניין חלוקת דיבידנד בין חברות, שיעור המס ירד לכדי 5% בלבד, זאת ככל והחברה המקבלת מחזיקה לכל הפחות ב-25% מהון המניות בחברה המשלמת.

ריבית – שיעור המס החל על רווחי ריבית יישאר כפי שהיה בשיעור 10%.

תמלוגים – שיעור המס החל על תמלוגים יישאר כפי שהיה בשיעור 10%, אף על פי שבגין תשלומים שמקורם בשימוש תעשייתי, מסחרי או מדעי, יוטל מס אפקטיבי בשיעור מופחת של 6% בלבד.

מס רווח הון על מכירת מניות – היסטורית, כחלק ממדיניות פיסקאלית מוצהרת, דאגה סין לשמור לעצמה את זכויות המיסוי בגין נכסים המצויים בשטחה, ובכלל זה את הזכות למסות רווחי הון שצמחו מכוח מכירת מניות בחברה תושבת סין. מתוך כך, תחת האמנה הקודמת רווחי הון שנצמחו ממכירת מניותיה של חברה, מוסו מניה וביה במדינת התושבות של החברה שמניותיה הוצעו למכירה. על פי האמנה החדשה עם זאת, תוענק זכות המיסוי הראשונית למדינת התושבות של בעל המניות עצמו (שמניותיו הוצעו למכירה), אלא אם כן מפיק הרווח החזיק באופן ישיר או עקיף בלפחות 25% ממניות החברה במהלך 12 חודשים קודם למכירתן.

מוסד קבע – תחת האמנה הקודמת, סד הזמנים ליצירת מוסד קבע במדינה המתקשרת בנוגע עם פעילות פיקוחית ו/או פעילות אחרת בתחום המקרקעין, עמד על 6 חודשים. האמנה החדשה האריכה את התקופה דנן ל-12 חודשים. 

נציין כי האמנה החדשה כוללת סעיף כללי בדבר חילופי מידע בין שתי המדינות, בכפוף לסעיף 26 באמנת המודל של ה-OECD. האמנה החדשה צפויה להיכנס לתוקף במהלך שנת 2014, מיד לאחר שתאושרר ע"י הגורמים המוסמכים בשתי המדינות.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס