מאת: אלי דורון, עו"ד


במהלך השנים ניתנה למשרדנו הזכות לעבוד עם יועצי מס רבים, צעירים ומבוגרים, בודדים ושותפויות.
מרבית יועצי המס פונים אלינו בצמתים שונים של החיים, הן בתחילת דרכם המקצועית, הן בשלב הפיתוח העסקי והן לפני פרישה.
 
לרוב אנו מתבקשים לייעץ להם בפיתוח העסק ותת ליווי צמוד בניהול מהלכים של מיזוג, מכירה או רכישה של פרקטיקה או כוורת לקוחות. 
כך יוצא שאנו מלווים מספר רב של עסקאות מכירה ורכישת משרדים בשנה. מהלכים אלו מתאפשרים למשרדים שהשכילו והשקיעו לא רק בלקוחותיהם אלא גם בפיתוח העסקי של העסק.
 
מקצוע יעוץ המס
מחד - עובד שדרוג תדמיתי
מאידך - מקצוע קשה… והוא שנעשה יותר ויותר קשה מסיבות אלו:
 • דרישת רשות המס מהמייצגים הולכות וגדלות.
 • מוקמות פלטפורמות אינטרנטיות מתחרות המורידות עלות.
 • רו״ח גדולים לוקחים תיקים קטנים…רו״ח לוקחים תיקי עצמאיים / ההפרדה נעלמה.
 • התחרות - פוגעת ברווחיות + מטילה על יועץ המס עבודות נוספות כחלק מה-"ריטיינר";
 • קושי לאתר עובדים / מנה״ח טובים.
 • קושי לשמר יועצי מס טובים / מהר נכנסים לכיס ומתכננים הקמת משרד מתחרה.
 • סכנות פליליות - יועץ המס הוא ראש הנחש / כל חקירה פלילית מתחילה במייצגים.
כתוצאה מהתחרות:
 • הורדת מחירים.
 • צמצום בכמות עובדים - מה שמעמיס עבודה על יועץ המס.
 • יועץ המס חייב לתת יותר - הופך להיות יועץ עסקי.
 • ליועץ המס אין זמן לא דואג לעצמו: לא מפתח עסקו, לא חושב על עתידו.
אחד הפתרונות להתמודד עם קשיים המקצוע: מנגנון השותפות.
חשוב לזכור בעניין שותפות:
 • שותפות היא לא בהכרח חתונה קתולית.
 • חומר ביד היוצר - יש אין ספור דרכים להתקשר בשותפות.
 • אין מה לפחד!
 • בהסכם טוב - ניתן לנטרל כל חשש וכל חשיפה.
 • בהסכם ניתן לשמור על קניינכם.
 • בהסכם ניתן להתקין “כפתור מילוט” - מחזיר לנקודת התחלה.
 • יתרון בפרישה.
 • ניסיון מלמד: ככל שתקדים לשלב שותף, כך תוכל למקסם את התמורה בפרישה.
להלן דוגמאות למצבים בהם מוקמת שותפות:
(1) שותפות קלסית בין משרדים -
  מצב בו:
- שני משרדים / יועצים  מבקשים להתחבר.
- איחוד כוחות ממש.
 
         יתרונות:
 • הקטנת תקורה
 • חלוקת נטל פיזי ונפשי: מילואים, חופש, מחלה
 • שיפור חזות - גודל שיווקי
 • מנגנון יותר גדול מפנה זמן לשיווק וניהול
 • הכפלת תקציב פרסום ושיווק
 • הגדלת סל שירותים - מצב בו לכל אחד מהשותפים התמקצעות בענף מסוים
 • נגישות למכרזים ועמידה בתנאי סף
 • מקסום יכולת שיווקית של כל אחד מהשותפים על ידי חשיפת הלקוחות להתמחות/שרותי השותף החדש + קידום חיבורים עסקיים בין כלל הלקוחות
        עקרונות העסקה:
 • מוקמת שותפות רשומה / לא רשומה.
 • שם אחד / מיתוג אחד / מרבית העסקאות מתפוצצות בגלל השם – הלוגו.
 • כל צד מעמיד לקוחותיו לטובת השותפות / מגדירים שהקניין נשאר - לא אירוע מס.
 • העסקת עובדים משותפת - תיק שותפות.
 • הכנסות / הוצאות משותפות. ניתן להחריג הכנסות/ הוצאות.
 • % חלוקת הכנסות בין שותפים לפי ממוצע הכנסה חייבת / 4 שנים לאחור.
 • מנגנון קבלת החלטות ע״פ % אחזקות + פה אחד בנושאים קריטיים.
 • כפתור אדום - מהלך הפיך.
 • מנגנון בוררות.
 • תקופת חסימה לעסקאות או מימוש.
 • זכות סירוב ראשונה ע״פ מנגנון תמורה מוגדר מראש.
 • קריטי - מנגנון פרישה ו/או אובדן כושר - מותאם גיל.
(2) שותפות לטובת עיגון צוות צעיר והבטחת פנסיה:
        מצב בו:
 • ממירים מעמד של יועץ מס משכיר לשותף.
       האסטרטגיה:
 • קליטת יועצי מס שכירים במטרה להשאירו כשותף בעסק, הברגתו לפלטפורמה.
 • יועץ מס טוב מחפש אופק: ללא אופק יעזוב.
 • הכול אינטרסים כלכליים / לא להיות נאיבי / נאמנות אפס.
 • יציבות ומניעת זליגת לקוחות.
 • הורדת הילוך עם חלוף השנים.
 • מקסום תנאי פרישה: הרבה יותר טוב ממכירה.
       עקרונות העסקה:
 • עלות מעביד + 10% מומרים לאחוז בשותפות.
 • הגדרת השותף כשותף רווח בלבד.
 • העדר זכות ניהול.
 • העדר אפשרות הצעיר לפרק השותפות.
 • אפשרות הפסקת השותפות בכל רגע בתמורה לחלקו בגידול המחזור ממועד כניסתו עד יציאה.
 • מנגנון בונוסים:
  • 20% מפדיון לקוחות חדשים שהוא הכניס.
  • 10% שיווק פנימה.
 • איסור לחבור לעובדים/שותפים אחרים.
 • תקופת מינימום 3 שנים.
 • אין שינוי במיתוג.
 • קריטי: מנגנון פרישה/אובדן כושר.
(3) שותפות לטובת מכירה ״חלקה״:
מצב בו:
 • יועץ המס כבר ״מריח״ את הפרישה והרצון לממש מתקרב.
 • מאתרים רוכש פוטנציאלי ומכניסים אותו כשותף + מנגנון מימוש.
 • עדיף עם עובד קיים/לא חובה.
 • מומלץ - לא לחכות לגיל העולה על 65 ללא ״עסקה״. המתנה עלולה לעלות ביוקר.
       אסטרטגיה:
 • עסקת מכירה בשתי פעימות לטובת שריון תמורה מינימאלית וגמישות במועד פרישה:
  פעימה ראשונה - הקמת שותפות לשנתיים  עד חמש שנים  ע״פ שק״ד מוכר / חלוקת רווח.
  פעימה שניה - מכירת מוניטין  / תמורה 100% - 130% ע״פ שנה - עד 5 שנים.
      יתרונות:
 • מקסום תמורה: שריון מחיר מינימום מבעוד מועד + תמורה עד מכירה.
 • דחיית פרישה לגיל מבוגר יותר - למועד גמיש.
 • הורדת הילוך ודחיית מכירה במס שנים.
 • העברה חלקה  יותר / לקוחות פחות יזלגו לאחר מכירה.
(4) שותפות לטובת הקמת סניפים:
מצב בו:
 • יועץ מס מחליט להקים יותר ממשרד אחד או רשת של משרדי.
אסטרטגיה:
 • איתור יועצי מס טובים/אמינים, בערים שונות, והמעוניינים להימכר חלקית ולהמשיך לנהל.
 • מתאים לבעלי יכולת שיווקית/ יוע״מ ידוע - המסוגלים לנתב עבוד לערים נוספות.
 • בניית מותג ארצי.
        מבנה העסקה:
 • רכישת חצאי משרדים.
 • המוכר 50% ממשיך לנהל.
 • מיתוג אחד.
 • תמורה למוכר: רצוי מתוך הפדיון העתידי.
 • נהלים לרשת - וניהול מרכזי ע״י היזם.
        יתרונות:
 • פרישה ארצית.
 • מיתוג ושיווק ארצי - הגדלת תקציב פרסום באינטרנט ועוד.
 • התמקצעות סניפים.
 • בניית מנגנון הכנסות ״פסיביות״ ליזם.
(5) שותפות לטובת הכנסת פעילות נוספת למשרד:
מצב בו:
זהו מנגנון פשוט ויעיל מאוד, יועץ המס מבקש להכניס למשרדו שירות/מוצר נוסף/מנוע צמיחה.

דוגמת:
 • החזרי מס.
 • ליווי עסקי / בנקאי.
 • עבודות כלכליות.
 • ביקורת חקירתית.
 • ביטוח.
 • הנהלת חשבונות בתחום הקריפטו - מטבעות דיגיטליים.
 • ניהול כספים.
 • דו"חות אמריקאים.
אסטרטגיה:
 • הכנסת פעילות נוספות המנוהלת ע״י גורם בעל יכול שיווקית.
 • הפריה הדדית - השותף מציע שרותי המשרד ללקוחות ולהפך.
 • מקסום יכול השיווק.
 • מומלץ לבצע מספר עסקאות כאלה - מול מספר מתמחים.
עקרונות העסקה:
 • מיתוג משותף.
 • קופה אחת - אתם גובים.
 • התחשבנות על הפניות 70/30 בכפוף לכללי האתיקה.
 • התחייבות להפניות אובליגטוריות.
 • אפשרות הפסקה בכל רגע נתון.
(6) שותפות גרפית
מצב בו:
מספר משרדים מחליטים להיות שותפים ב-
 • שם.
 • חזות - משרד אחד; מיתוג אחד.
 • משרד אחד או סניפים בערים שונות.
        הם מפורשות לא שותפים ב:
 • הון / מוניטין.
 • לקוחות.
 • בהכנסות העסקה:
  חלוקת הוצאות משותפות
  תשלום בגין הפניות 30/70

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

המדריך המקוצר ליזם / היבואן המתחיל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); אודליה שינדרוף, עו"ד

היסטוריית העסקים מלמדת שלא רק זיהוי של שירות חדשני או מוצר יכול להיות תפנית משמעותית עבור עסק קטן, אלא התאמת שירות או מוצר ל-DNA העסק שלכם עם מגע אישי וזיהוי נכון של הלקוחות הוא זה שיהפוך אתכם מעסקים קטנים לזכיינים ושחקן משמעותי. אז איך עושים את זה ובעיקר מאיפה מתחילים?

עריכת הסכם שיתופי / מיזוג בין משרדי רו"ח ויועצי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

אנו נדע לערוך את ההסכמים באופן אשר יקנה לצדדים את הגמישות הנדרשת ויבטיח כי כל פעולה בהתנהלות השוטפת של הפירמה לא תפגע בתפקודה וכי גם מחלוקת ו/או בעיות של מי מהשותפים לא יפגעו בפירמה כפירמה ולא יפגעו ביכולת הפיתוח העסקי שלה.

ייעוץ משפטי לרו"ח המבקש להכניס שותף

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בכל הקשור בסיוע לבעלי משרדי ראיית חשבון לנקוט בפעולות הנדרשות לטובת הפיתוח העסקי של פועלם, שמירה על הקיים, שילובם של שכירים כשותפים ובנקיטה בפעולות נדרשות אחרות אשר יש בהן כדי להוציא אל הפועל את החזון של המייסד.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם