מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)


העברת כספים לזירות מסחר בחו"ל לטובת מסחר במטבעות וירטואליים - מדוע הבנקים בישראל דורשים ניכוי מס במקור?
 
כולנו כבר יודעים על דבר קיומם של המטבעות הוירטואליים - מטבעות וירטאוליים דוגמאת ביטקוין ולייטקוין כבר מזמן הינם בגדר תופעה קיימת אשר רבים ברחבי העולם ואף בישראל משקיעים כספים רבים ברכישתם והמסחר בהם מתבצע באופן תדיר.
 
כיום, ניתן להשקיע באופן ישיר במטבעות ווירטואליים באמצעות רכישת ומכירת מטבעות בזירות מסחר אינטרנטית של המטבעות הווירטואליים אשר מרביתן נמצאות על גביהם של שרתי ואתרי אינטרנט הממוקמים במקומות שונים ברחבי העולם. משכך, כאשר סוחרי מטבעות וירטואליים ישראליים, מעוניינים להשקיע ולרכוש מטבעות אלה, הם נדרשים להעביר כספים לזירות המסחר אשר ממוקמות כאמור לרוב באתרי אינטרנט מעבר לים.
מן הראוי לציין, כי בעת העברת כספים מישראל לחו"ל, חלה חובת ניכוי מס במקור על ידי המשלם כאשר חובה זו מעוגנת בסעיף 170 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), לפיו כל המשלם לתושב חוץ כל הכנסה חייבת לפי הפקודה (שאינה הכנסה חייבת שנוכה ממנה מס לפי סעיפים 161 ו-164) חייב לנכות ממנה בעת התשלום מס בשיעור של 25% (אם המשלם הוא יחיד), ומס חברות (בשנת 2018 – 23%) אם המשלם הוא חברה, אלא אם המשלם המציא אישור מפקיד השומה על פטור מניכוי מס במקור או הפחתה בשיעור המס.
כמו כן, נקבע באותו סעיף כי מוסד כספי/בנק שבאמצעותו משתלמת ההכנסה נחשב כ-"משלם" לצורך חובת ניכוי המס במקור, כך שהחובה תחול גם עליו. מסעיף זה עולה בעצם כי הבנק מהווה "צינור" גביה בעבור רשויות המס בישראל. בהקשר זה נציין, כי מרבית ההעברות לחו"ל לטובת המסחר במטבעות ווירטואליים בחו"ל מתבצעות באמצעות הבנקים בישראל.
 
צא ולמד...
צא ולמד, כי בעת העברת כספים על ידי משקיעים ישראליים לחו"ל לצורך המסחר במטבעות ווירטואליים, הבנקים שבאמצעותם מועברים הכספים נדרשים לנכות מס במקור בשיעור של 25% בהתאם להוראות הפקודה כאמור, אלא אם יש בידי המשקיע אישור על ניכוי מס במקור בשיעור מופחת/פטור על ניכוי מס במקור מפקיד השומה. סמכותו של פקיד השומה לקבוע שיעור ניכוי מס במקור מופחת/פטור מניכוי מס במקור מוקנית לו מכח תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ"ג-1992. 
מן הראוי לציין, כי נציבות מס הכנסה פרסמה בשנת 1993 הוראת ביצוע מספר 34/93 - "ניכוי מס במקור מתשלומים לתושבי חוץ" (להלן: "הוראת הביצוע"). הוראות הביצוע מפרטת את כללי ניכוי המס במקור ומונה רשימה של תשלומים שהבנק רשאי להעבירם בלא ניכוי מס במקור על סמך הצהרת המשלם (דוגמת רכישת טובין מוחשיים).
 
המסלול הירוק החדש
ולבסוף, נבקש לעדכן, כי בתאריך 26.9.17, השיקה רשות המסים מסלול ירוק חדש אשר מאפשר ביצוע ההעברות של תשלומים לחו"ל לצורך ביצוע השקעות בחו"ל או מתן הלוואות בחו"ל, באמצעות הצהרה בבנק בלבד וזאת במטרה להקל על תושבי ישראל המשקיעים בנכסים והלוואות בחו"ל.
רשות המסים תאפשר את העברת התשלומים בפטור מניכוי מס במקור באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק (או באופן מקוון) ללא צורך באישור מיוחד מרשות המיסים וזאת כאשר העברת התשלומים הינה לתושב מדינת אמנה ולחשבון בנק במדינת אמנה. נציין, כי המסלול הירוק שהשיקה רשות המיסים מיועד לסוגי התשלומים הבאים: השקעה במניות חבר בני אדם, השקעה בנדל"ן בחו"ל, השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד), מתן הלוואות לתושב חוץ, מתן הלוואות בעלים לחבר בני אדם.
 

נדגיש, כי אישור על פטור מניכוי מס במקור או אישור ניכוי מס בשיעור מופחת בסוגי תשלומים שאינם מנויים בהוראת הביצוע או במסגרת המסלול הירוק שהשיקה רשות המיסים כאמור, יינתן רק לאחר הגשת בקשה מיוחדת לרשות המיסים בצירוף המסמכים הרלוונטיים, ורק לאחר מתן האישור על ידי רשות המיסים, ניתן יהא לבצע את העברת הכספים בפטור ממס/בשיעור מס מופחת. אחרת, יבוצע ניכוי מס במקור מקסימלי בשיעור של 25% (במידה ומדובר במשלם שהינו יחיד).
 
לאור מורכבות וחשיבות העניין, שכן ניכוי מס במקור שלא כדין עלול להוות חשיפה לעבירה פלילית שדינה מאסר שנה בהתאם להוראות סעיף 218 לפקודה, אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי ומקיף בעניין.
 
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

איסור הלבנת הון באמצעות מטבעות וירטואליים

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרדנו מתמחה בניהול הליכים בשם בעלי ארנקים ומטבעות דיגיטליים מול רשויות מס הכנסה אשר יש בהם כדי להלבין ולהכשיר את ההון הדיגיטלי שנצבר, בחוקיות ובשקיפות.

הלבנת קריפטו, ביטקוין ומטבעות דיגיטליים

מאת: אלי דורון, עו"ד

ישראלים המחזיקים מטבעות דיגיטליים הנמנעים מלטפל בנושא, המוקסמים מכמות המטבעות אותם הם צוברים תוך התעלמות מהמגבלות, תוך התעלמות מבעיות הצפויות להתעורר בעתיד הקרוב, שוגים. זה הזמן לפעול. זה הזמן להביא להכשרה, בטרם יהיה מאוחר מדי!

הסדרת מיסוי רווחים ממטבעות דיגיטליים

מאת: אלי דורון, עו"ד; דורון פסו, עו"ד

סמנכ"ל רשות המיסים הבהיר לאחרונה כי הרשות לא תתעקש על שיטת ה-FIFO בעת חישוב המס הנובע מרווחים במכירת מטבעות דיגיטליים, וכי קיימת אפשרות לחישוב מס המתייחס למטבע הספציפי לגביו התבצעה עסקה, במקרים בהם ניתן לזהותו במדויק. שינוי זה מיועד להביא לגבייתו של "מס אמת" בעסקאות מכירת מטבעות דיגיטליים, וכתוצאה מכך אף עשוי להפחית את שומות המס בעסקאות אלה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם