כל אדם, צעיר ומבוגר, אשר לו יותר מפרוטה בכיסו, חייב לערוך צוואה ולהפקידה במספר מקומות ובכלל זה אצל רשם הצוואות, זאת לטובת הבטחת המצאתה במועד המתחייב, לגורמים הרלוונטיים והוצאה לפועל של רצונו.

קבלת החלטה בדבר עריכת צוואה, אינה בהכרח פשוטה או נעימה. יש בה כדי להביא את המוריש, במידה רבה, למחשבה והתמקדות בימים שיבואו לאחר שנשמתנו תשוב לבורא ולאופן בו היה רוצה לחלק את הנכסים שחסך במהלך חייו. בעת עריכת צוואה על המוריש לשאול את עצמו – מה הוא היה רוצה שיקרה לו כשילך הוא לעולמו בעוד שעה קלה, חו"ח. אל לו לחשוב על כיצד היה הוא רוצה לחלק את הצוואה בעוד שנים, עליו להניח כי החלוקה תידרש במידי, שהרי אין האדם יודע מה יוליד יום.

משנרתם האדם למלאכה זו ומשהתקבלה החלטה לערוך צוואה, עליו לעשות כל שניתן על מנת לגבש החלטה באשר לאופן חלוקת עזבונו ואח"כ להקים, במסגרת הצוואה, את המנגנון הנדרש על מנת שבאמצעותו אכן רצונו ייצא אל הפועל.

צוואה אשר תשקף במדויק את רצונך

למשרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח, חלקם יוצאי משרד המשפטים ורשויות המס, הידע והניסיון המתאים בתחום, מה שמאפשר לנו להציג בפני המוריש מגוון רחב של מנגנונים וכלים משפטים מורכבים יותר ומורכבים פחות, אשר יש בהם כדי לאפשר למוריש להוציא אל הפועל את שעל ליבו.

ניסיוננו מלמד כי המוריש נדרש לעזרתנו המשפטית, על מנת שאנו נהיה אלה שנבהיר לו מה האמצעים ומה הכלים העומדים לזכותו ובהישען על כלים אלה, עורכים אנו עבור הלקוח צוואה המשקפת במדויק את רצונו, תוך שמירה על עקרונות משפטים אשר יבטיחו נטרול מחלוקות, והוצאתה אל הפועל של הצוואה, ללא קשיים וללא מעצורים.

יתרה מזאת, בקיאותנו בתחום המס והעובדה כי חלקנו, מלבד היותנו עו"ד, גם רו"ח - מאפשר לנו לקחת בחשבון את שיקולי המס הנוגעים בעיזבון, תוך התמקדות, במעמד היורשים הפוטנציאלים, כך שבמועד חלוקת העיזבון, חבויות המס ינוטרלו או יצומצמו עד למינימום האפשרי ע"פ דין. כמו כן, עקב בקיאותנו וניסיוננו העשיר בניהול מאבקי ירושה ומאבקים אחרים בין יורשים, יודעים אנו לערוך את הצוואות תוך ראיית פני הנולד ותוך נטרול ליקויים העשויים לייצר מאבקים או מחלוקת עתידים.

חלוקת העזבון בצורה אידיאלית

אנו מודעים לכך כי המוריש מעוניין להביא לידי כך שעזבונו יחולק בין היורשים בצורה חלקה, מבלי שמי מהיורשים ו/או אשתו של מי מהיורשים ו/או מי מבני המשפחה האחרים יוכלו לפגוע ביורשים האחרים ו/או להביא לידי כך שרצונו של המוריש לא יצא אל הפועל. לטובת האמור, נדע לערוך צוואה הלוקחת בחשבון סכנות אורבות, כמו גם שיקולים אחרים, מה שבסופו של יום יאפשר לנו לערוך צוואה איכותית, אכיפה, כזו הלוקחת בחשבון את כל המרכיבים המוזכרים, לרבות מרכיבים הקשורים בסוג הנכסים המורשים, אופן המימוש שלהם, אופן החלוקה שלהם, חבויות המס הגלומות בכך ועוד.

כמובן, שבמסגרת עריכת הצוואה נבקש לעמוד גם על טיב הקשר של המוריש עם יורשים פוטנציאלים, טיב הקשר בין הילדים או גורמים אחרים, האם אלה נישואים ראשונים או שניים, האם יש ילדים נוספים הקשורים יותר או פחות למערך המשפחתי ועוד ועוד - ובהישען על כל אלה, נדע להפיק עבור המוריש צוואת "ברזל", מקצועית ואכיפה.

התקשר עתה ותן לנו את הזכות לערוך הצוואה עבורך!
עו"ד אלי דורון 054-4251054  
 

 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.


רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם