עריכת צוואות חכמות לפי רצונך 

כל אדם, צעיר ומבוגר, אשר לו יותר מפרוטה בכיסו, חייב לערוך צוואה ולהפקידה במספר מקומות ובכלל זה אצל רשם הצוואות, 
זאת לטובת הבטחת המצאתה במועד המתחייב, לגורמים הרלוונטיים והוצאה לפועל של רצונו.

קבלת החלטה בדבר עריכת צוואה, אינה בהכרח פשוטה או נעימה. יש בה כדי להביא את המוריש, במידה רבה, למחשבה והתמקדות בימים שיבואו לאחר שנשמתנו תשוב לבורא ולאופן בו היה רוצה לחלק את הנכסים שחסך במהלך חייו. בעת עריכת צוואה על המוריש לשאול את עצמו – מה הוא היה רוצה שיקרה לו כשילך הוא לעולמו בעוד שעה קלה, חו"ח. אל לו לחשוב על כיצד היה הוא רוצה לחלק את הצוואה בעוד שנים, עליו להניח כי החלוקה תידרש במידי, שהרי אין האדם יודע מה יוליד יום. משנרתם האדם למלאכה זו ומשהתקבלה החלטה לערוך צוואה, עליו לעשות כל שניתן על מנת לגבש החלטה באשר לאופן חלוקת עזבונו ואח"כ להקים, במסגרת הצוואה, את המנגנון הנדרש על מנת שבאמצעותו אכן רצונו ייצא אל הפועל.

צוואה אשר תשקף במדויק את רצונך

למשרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח, חלקם יוצאי משרד המשפטים ורשויות המס, הידע והניסיון המתאים בתחום, מה שמאפשר לנו להציג בפני המוריש מגוון רחב של מנגנונים וכלים משפטים מורכבים יותר ומורכבים פחות, אשר יש בהם כדי לאפשר למוריש להוציא אל הפועל את שעל ליבו. ניסיוננו מלמד כי המוריש נדרש לעזרתנו המשפטית, על מנת שאנו נהיה אלה שנבהיר לו מה האמצעים ומה הכלים העומדים לזכותו ובהישען על כלים אלה, עורכים אנו עבור הלקוח צוואה המשקפת במדויק את רצונו, תוך שמירה על עקרונות משפטים אשר יבטיחו נטרול מחלוקות, והוצאתה אל הפועל של הצוואה, ללא קשיים וללא מעצורים. יתרה מזאת, בקיאותנו בתחום המס והעובדה כי חלקנו, מלבד היותנו עו"ד, גם רו"ח - מאפשר לנו לקחת בחשבון את שיקולי המס הנוגעים בעיזבון, תוך התמקדות, במעמד היורשים הפוטנציאלים, כך שבמועד חלוקת העיזבון, חבויות המס ינוטרלו או יצומצמו עד למינימום האפשרי ע"פ דין. כמו כן, עקב בקיאותנו וניסיוננו העשיר בניהול מאבקי ירושה ומאבקים אחרים בין יורשים, יודעים אנו לערוך את הצוואות תוך ראיית פני הנולד ותוך נטרול ליקויים העשויים לייצר מאבקים או מחלוקת עתידים.

חלוקת העזבון בצורה אידיאלית

אנו מודעים לכך כי המוריש מעוניין להביא לידי כך שעזבונו יחולק בין היורשים בצורה חלקה, מבלי שמי מהיורשים ו/או אשתו של מי מהיורשים ו/או מי מבני המשפחה האחרים יוכלו לפגוע ביורשים האחרים ו/או להביא לידי כך שרצונו של המוריש לא יצא אל הפועל. לטובת האמור, נדע לערוך צוואה הלוקחת בחשבון סכנות אורבות, כמו גם שיקולים אחרים, מה שבסופו של יום יאפשר לנו לערוך צוואה איכותית, אכיפה, כזו הלוקחת בחשבון את כל המרכיבים המוזכרים, לרבות מרכיבים הקשורים בסוג הנכסים המורשים, אופן המימוש שלהם, אופן החלוקה שלהם, חבויות המס הגלומות בכך ועוד.

כמובן, שבמסגרת עריכת הצוואה נבקש לעמוד גם על טיב הקשר של המוריש עם יורשים פוטנציאלים, טיב הקשר בין הילדים או גורמים אחרים, האם אלה נישואים ראשונים או שניים, האם יש ילדים נוספים הקשורים יותר או פחות למערך המשפחתי ועוד ועוד - ובהישען על כל אלה, נדע להפיק עבור המוריש צוואת "ברזל", מקצועית ואכיפה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.


מידע מקצועי

להימנע ממינוי אפוטרופוס במקום שהופקד כבר ייפוי כוח מתמשך

מה דינה של בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם שקודם לכן הפקיד כדין ייפוי כוח מתמשך? זוהי הסוגיה שעמדה בפניו של בית המשפט המחוזי מרכז, בערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה בפתח תקוה (רמ"ש 21463-01-19 ע.א. ואח' נ' י.א. ואח').

סכסוכים בין יורשים

משרדנו מתמחה בטיפול משפטי בסכסוכים בין יורשים בתוך המשפחה שמקורם בכסף, עיזבונות, ירושות ותחושה של מי מהמעורבים כי החלוקה לא מתבצעת כשורה.

העברת כספי ירושה מחו"ל לישראל

ישראלים רבים מקבלים ירושות, אם פיקדונות המופקדים בחשבונות בנק בחול, אם נכסים ואם באופנים אחרים ובשעה בה מבקשים הם להעביר את אותה ירושה מחול לישראל, אם באמצעות המערכת הבנקאית, אם במשלוח ואם באופנים אחרים, מוצאים הם את עצמם מול חומה בצורה = היא הבנק שלהם בישראל, המסרב לקבל את הירושה לחשבון הבנק של היורש בישראל.

ייפו כוח מתמשך

רק עורכי דין אשר הוסמכו לכך ע"י משרד המשפטים ורשומים במאגר ייעודי במשרדי האפוטרופוס הכללי רשאים לערוך מסמך חשוב זה. זהו למעשה מנגנון בקרה נוסף מצד האפוטרופוס הכללי בעניין זה על מנת לוודא כי מסמך חשוב זה ייערך בדרך הנכונה לאחר קבלת מלוא הייעוץ המשפטי המתבקש בנסיבות העניין.

עורך דין צוואות חכמות

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות ומנגנוני נאמנות חכמים אשר יבטיחו את עתיד ילדייך ו/או כל אינטרס אחר החשוב לך בעניין - לחצו כאן לפרטים נוספים בנושא.

מלחמת יורשים

מלחמת ירושה בשם ילדי ההורה המנוח, עם בת או בן הזוג השני של האם או האב המנוח

בית המשפט המחוזי: הסכם בו בעל מתחייב כי אם יבגוד באשתו חלקו בדירה יועבר לביתם המשותפת - אינו הסכם ממון

הסכם ממון, כפי שנקבע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, נועד להסדיר את יחסי הרכוש בין בני זוג במהלך נישואיהם (או חייהם המשותפים) ומהווה למעשה מעין "תעודת ביטוח" למקרה של פקיעת הנישואין או מותו של אחד מבני הזוג, על מנת להבטיח שלא יהיו מחלוקות בין הצדדים לגבי הרכוש הפרטי ו/או המשותף.

דיני ירושה - התנגדות לקיום צוואה (חוק הירושה התשכ"ה-1965)

ברוב המקרים התנגדות לקיום צוואה, צו ירושה ואף דרישה להכריז על ביטול הצוואה, נובעים הם מסיבות אישיות של יורשים או כאלה הטוענים לרשת מעיזבון. התנגדות כאמור תוגש לרשם הירושות בעת פטירתו של אדם, שלגבי עיזבונו הוגשה בקשה לצו קיום צוואה ע"י יורשים לפי סע' 66.

צוואה ועזבון – כפופים להסכם יחסי ממון

כיום במשפט הישראלי קיימת סתירה לכאורה בין חוק יחסי ממון לבין חוק הירושה .חוק יחסי ממון קובע כי בני זוג יוכלו לערוך ביניהם הסכם ממון המסכם את זכויותיהם הקנייניות ברכוש המשותף. חוק הירושה קובע כי כל אדם יכול לרשום צוואה על נכסיו בתנאים שבחוק וכמו"כ קובע את זכויות היורשים והקדימות שלהם במידה ולא נרשמה צוואה

חובות מנהל העיזבון

סעיף 82 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965, קובע את תפקיד מנהל העיזבון בהאי לישנא: "מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית-המשפט, לכנס את נכסי העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו-ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו-ירושה או של צוואה מקויימת".

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם