מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקנוב, משפטן


ברשימה זו נקדיש כמה שורות לפרוצדורה של הליכי שומה כולל השגה וערעור. סעיף 131 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") מחיל ברשת רחבה כמעט על כולם חובת הגשת דוח על הכנסות (למעט הפטורים מחובה זו כגון שכירים שחובת הגשת הדוח בגינם חלה על המעביד).

מרגע הגשת הדו"ח ועד תשלום המס בפועל,ישנם ארבעה שלבים אפשריים:
שלב א' – שומה שנקבעת על ידי רשויות מס הכנסה - השלב שלאחר הגשת דו"ח על הכנסות (להלן: "הדוח"), שבו נקבעת ההכנסה החייבת של הנישום לפי סעיף 145 לפקודה. הדוח שהוגש נקרא "השומה העצמית".
במידה והנישום משלם את המס שנקבע ההליך מסתיים בשלב א', היה והנישום איננו מקבל את השומה שהרשות קבעה לו הוא מגיש על כך השגה מנומקת לפי סעיף 150 לפקודה כאשר השגה מקבילה לשלב ב'.

שלב ב' – השגה וצו - לאחר שרשות המיסים הוציאה שומה והנישום השיג עליה, הצדדים יכולים לקבל את ההשגה, לשנות את הסכום וכו'. אם הסכימו הצדיים אז הנישום ישלם את המוסכם, במידה ולא רשות המיסים מוציאה צו לפי סעיף 152(ב) לפקודה (עדיין שלב ב').

שלב ג' – ערעור למחוזי - לאחר שרשות המיסים הוציאה צו והנישום מסרב לשלם את השומה הוא יכול להגיש ערעור (שלב ג') על הצו לביהמ"ש מחוזי.

שלב ד' – ערעור בזכות לעליון - במידה והנישום לא מרוצה מהתוצאה אליה הגיע בימ"ש מחוזי, הוא יכול להגיש ערעור בזכות לעליון כיוון שבהליך הזה בימ"ש מחוזי נחשב לערכאה ראשונה מבחינה מהותית ולא ערכאת ערעור.
בערעור הנישום הוא המערער ואילו פקיד שומה הוא המשיב. כעיקרון כלל פרוצדורלי חשוב הוא כי בהתאם להוראות הפקודה, יש להורות על העברת נטל ההוכחה כמו גם נטל הבאת הראיה לשכמו של המשיב אם ספריו של הנישום נקבעו כקבילים. ודוק:

סעיף 155 לפקודת מס בהכנסה קובע:
"חובת הראיה כי השומה היא מופרזת תהיה על המערער; אולם אם המערער ניהל פנקסים קבילים, ובערעור על פי סעיף 130(ח) כאשר פנקסי החשבונות בוקרו על ידי רואה חשבון וחוות דעתו על הדו"חות הכספיים על פיהם היתה ללא הסתייגות או בהסתייגות שלדעת בית המשפט אין לה נפקות לענין קבילות הפנקסים, חייבים פקיד השומה או המנהל, לפי הענין, להצדיק את החלטתם."
בנוסף, תקנות בית משפט (ערעורים בענייני מס הכנסה), תשל"ט-1978 קובעות בסעיף 10(א):
"מקום שהמשיב חייב, על פי הפקודה, להצדיק את השומה, חייב הוא להתחיל בהבאת ראיותיו; בכל מקרה אחר חייב המערער להתחיל בהבאת ראיותיו."
כלומר, אם ספריו של המערער קבילים ולא נפסלו על ידי המשיב, על המשיב מוטל נטל ההוכחה בהליך שיתנהל בפני בית המשפט וחייב הוא להתחיל בהבאת ראיותיו לשם הצדקת השומה שהוציא למערער.

לקבלת ייעוץ של עורך דין במיסים צור קשר עם משרד עורכי הדין

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

מע"מ בגין שרותי שיווק לחברות זרות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

לאחרונה ניתנה על ידי רשות המסים החלטת מיסוי שלא בהסכם בנושא: "החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט" שקבעה ששירותי שיווק הניתנים על ידי החברה הישראלית לאתרי אינטרנט בחו"ל לא זכאיות למע"מ בשיעור אפס.

שלילת הטבות מקבלני משנה עפ"י חוק לעידוד השקעות הון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

בית המשפט המחוזי מרכז דחה ביום 29/8/19 ערעור על שומה שהוצאה למערערת, חברת אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ ולבעל המניות במערערת וקבע כי המערערת אינה זכאית לקבלת הטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, בהיותה של המערערת קבלן משנה המייצר את המוצר ולא היצואן (ע"מ 55611-07-17 אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ ואח' נ' פקיד שומה רחובות).

ביקורת ניכויים לחקלאי ונקודות זיכוי לעובדים זרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי מלא לחקלאים בעניין ביקורת ניכויים וסוגיות נקודות זיכוי לעובדים זרים במס הכנסה - לחצו כאן לפרטים מלאים בנושא.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם