מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)


ב - 1.1.07 נכנסו לתוקפן תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשכ"ז - 2006 (להלן: "התקנות"). תקנות אלו מונות רשימה של תכנוני מס החייבים בדיווח. סעיף 131 (ב1) לפקודה קובע כי על דו"ח שנתי שמגיש נישום לפרט כל פעולה שנקבעה בתקנות כתכנון מס חייב בדיווח. סעיף 2(9) לתקנות קובע, כי עסקאות במדינות שאינן חתומות על אמנה למניעת כפל מס עם ישראל, תשמשנה מעתה מטרה לדיווח כתכנון מס. לפיכך, רכישה או אחזקה, במישרין או בעקיפין, של 25% מאמצעי השליטה בחברה תושבת מדינה שאינה חתומה על אמנה למניעת כפל מס עם ישראל, חייבת בדיווח לרשויות המס הישראליות, זאת במידה והמס שהוטל בפועל על הכנסתה של החברה באותה מדינה נמוך מ - 20%.

סעיף 2(10) לתקנות קובע, כי עסקאות במדינות החתומות על אמנה למניעת כפל מס עם ישראל, תשמשנה מעתה מטרה לדיווח כתכנון מס בהתקיים אחד התנאים הבאים: רכישה או החזקה, במישרין או בעקיפין, של 25% מאמצעי השליטה בחברה תושבת מדינה החתומה על אמנה למניעת כפל מס עם ישראל, אשר מרבית נכסיה בישראל או שמרבית הכנסותיה נובעות משימוש בנכסיה בישראל. קבלת תקבולים, במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בשווי כולל של 1 מיליון שקלים חדשים לפחות בשנת מס, בידי בעל מניות מהותי מאת חברה תושבת מדינה החתומה על אמנה למניעת כפל מס עם ישראל, שמרבית נכסיה בישראל, או שמרבית הכנסותיה נובעות משימוש בנכסי החברה בישראל.

ככלל ראוי לציין כי אי דיווח מקום בו הנישום חייב בדיווח יגרור מספר סנקציות: הסמכות להטיל קנס מנהלי בסך 500 ₪ לחודש על נישום שלא דיווח במועד על תכנון המס החייב בדיווח בדו"ח השנתי {סעיף 188(א1)}. הטלת "קנס גירעון" בשיעור של 30% מסכום תכנון המס, כאשר בוצע תכנון מס החייב בדיווח, ולאחר מכן, לאחר סיום כל ההליכים לרבות ההליכים בבית המשפט, הסתבר כי אותו תכנון מס מהווה עסקה מלאכותית {סעיף 191(ג1}. הסמכות לפתוח בהליך פלילי כנגד נישום שלא כלל תכנון מס החייב בדיווח. העבירה הפלילית מוגדרת כטכנית ולא מהותית {סעיף 216(8)} והעונש המרבי עליה הוא עד שנה מאסר או קנס של עד כ - 26,000 ₪ או שניהם.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

מחילת חוב לספק בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לנו ניסיון רב בהתנהלות שומתית מסוג זה ובקיאות בכל הקשור בהתנהלות של יבואן ישראלי מול ספק זר ולמורכבות העלולה להיווצר מול רשויות המס ופקידי השומה.

חובת תשלום ביטוח לאומי לעובד זר לצורך טיפול סיעודי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

נבקש לעדכנכם, כי החל מחודש ינואר 2020, נכנסו לתוקפן הוראות בנושא תשלום ביטוח לאומי לעובדים זרים, במסגרת אגרת שפורסמה מטעם המוסד לביטוח לאומי ביום 31.12.19, בשם "איגרת למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי".

מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות לכנסת ה-23

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולשטיין, משפטן

נבקש לעדכנכם, כי לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושלושה שיתקיימו בתאריך ה-2.3.2020, פרסמה רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה בתחום שומה וביקורת ברשות המסים, הנחיות והוראות מיוחדות בנושא מיסוי התשלומים המתבצעים בתקופת הבחירות על ידי מועמדים, מפלגות קיימות, מפלגות חדשות וועדת הבחירות.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם