מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן


לאחרונה, פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית 2009 (להלן: "חוק ההתייעלות") והביא עימו שינויים מהותיים במטריית המס הנוהגת, בין היתר, בפקודת מס הכנסה, חוק המע"מ ובחוק הביטוח הלאומי. בולטות מבין הבשורות, נשואות החוק דלעיל, הינן הפחתת שיעורי המס החלים על חברות ויחידים, שיעור מס מופחת מופחת בשיעור של 12% על חלוקת דיבידנד ליחידים מתוך רווחים שנוצרו עד תום שנת 2002, העברת דיווחים למע"מ באופן מקוון, הכפלת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ועוד.

במאמר זה נבקש לעמוד, בקליפת אגוז, על עיקרי השינויים בפקודת מס הכנסה ובחוקים הנלווים האמורים לעיל. חוק ההסדרים, במסגרת תיקון 171 לפקודה, מבשר על הקלות מהותיות שיחולו באופן בדרגתי בשיעור מס החברות העומד כיום על 26% ועתיד לרדת בהדרגה עד כדי שיעור של 18% ! בשנת המס 2016. בטווח, תחול ירידה בשיעור מס החברות כדלקמן:

בשנת המס 2010 לשיעור של 25%, בשנת המס 2011 לשיעור של 24%, בשנת המס 2013 לשיעור של 22%, בשנת המס 2014 לשיעור של 21% ובשת המס 2015 לשיעור של 20%. יודגש כי החל משנת המס 2010 שיעורי המס דלעיל יחולו גם על רווחי הון בהתאם לסעיף 126(א) לפקודה.

כמו כן, מבשר חוק ההסדרים על ריווח במדרגות מס ההכנסה ועל הפחתה הדרגתית של שיעור מס ההכנסה ליחידים. כיום שיעור מס ההכנסה המרבי ליחידים עומד על 46% והינו עתיד לרדת בהדרגה עד כדי שיעור של 39% בשנת המס 2016. 
 
עדכון שיעורי המס :
 
הכנסה שנתית (מיגיעה אישית)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
עד 55,080
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
55,081 - 97,920
15%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
97,921 - 147,000
23%
23%
23%
21%
20%
19%
18%
18%
147,001 - 159,000
30%
30%
23%
21%
20%
19%
18%
18%
159,001 - 211,000
30%
30%
30%
29%
28%
27%
26%
24%
211,001 - 211,200
30%
33%
30%
29%
28%
27%
26%
24%
211,201 - 240,000
34%
33%
30%
29%
28%
27%
26%
24%
240,001 - 454,680
34%
33%
33%
32%
31%
30%
29%
27%
454,681 ואילך
46%
45%
45%
44%
43%
42%
41%
39%
 
העלאת שיעור המע"מ מ- 15.5% ל- 16.5% - השלכה על חישוב שווי למס וניכוי מע"מ בגין הלוואות חברה שניתנו לעובד ע"י המעסיק תחולה מ- 1.7.09 ועד ל- 31.1.10.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

פיתוח ועיצוב מוצר אינו נחשב ל"נכס בלתי מוחשי"

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

לאחרונה ניתן פסק דין בעניין חברת מגוגו בע"מ שבמסגרתו אושרה שומת תשומות שהוציא מע"מ נתניה ונקבע כי עיצוב מוצר כשלעצמו שנעשה על ידי החברה, ללא זכות יוצרים רשומה לא מהווה "נכס בלתי מוחשי" הפטור ממע"מ.

ליווי אישי לישראלים החוזרים להתגורר בישראל

מאת: אודליה שיינדורף, עו"ד

משרדנו כאן בשביל לעזור לכם לתכנן, להתארגן ולקבל החלטות משמעותיות בדרך חזרה לישראל, וזאת בסיוע צוות עו"ד רחב שיעניק לכם את המעטפת האולטימטיבית בנושא ובהתאם לנסיבותיכם הספציפיות, נגבש יחדיו תכנית מסודרת לקראת חזרתכם ארצה.

חיוב במס שכר בגין רכיבי שכר שונים המשולמים לעובדים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, דחה בית המשפט את הערעור שהגישו המועצה האזורית מעלה יוסף ובית הספר האזורי מעלה יוסף על שומות בצו שהוצאו להם על ידי פקיד שומה חיפה, שעניינם חיוב המערערים בתשלום מס שכר בגין רכיבי שכר שונים המשולמים לעובדי המערערים ע"מ 68374-09-16 מועצה אזורית מעלה יוסף נ' פקיד שומה חיפה; ע"מ 40026-12-16 בית ספר אזורי מעלה יוסף נ' פקיד שומה חיפה).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם