מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן


מיסוי חברות בשוויץ כחלק מתכנון מס בינלאומי לישראלים

ישראלים רבים מנסים את מזלם העסקי מחוץ לגבולות ישראל, במטרה להשיא רווחים נאים בעידן השוק הגלובאלי. כשעסקינן בתחומי מיסוי ברחבי העולם יש לזכור כי בכל מדינה ומדינה שיטות מס ומיסוי שונות במקצת, העשויות במקרים מסוימים להכריע בדבר כדאיותן של עסקאות שונות. חבויות מס החברות שונות ממדינה למדינה וכך גם שיעורי המס משתנים ואינם תמיד ידועים וברורים למשקיע החדש. לפיכך, במאמר זה, הראשון בסדרה, נסקור שיטת מיסוי בינלאומי באחת מן המדינות בהן מוצאים ישראלים את יהבם - שוויץ.

 

חברות תושבות שוויץ

חברה תושבת שוויץ לצורכי מס הנה חברה שמקום מושבה/התאגדותה הנו בשוויץ או חברה המנוהלת ונשלטת משטח שוויץ. חברה תושבת שוויץ חייבת במס בשוויץ בגין כל הכנסותיה ללא קשר למקום הפקתן ו/או צמיחתן, למעט רווחים שהופקו מסניפים של החברה המצויים מחוץ לשוויץ ולמעט רווחים שהופקו מנכס נדל"ן הממוקם מחוץ לשוויץ. חברה שאינה תושבת שוויץ עשויה להתחייב במס בשוויץ אך ורק בגין הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה בשוויץ. רווחי הון המופקים ע"י חברה תושבת שוויץ כפופים בשוויץ למס חברות בשיעור הנע בין 13% ל- 19%, הכל בהתאם לקנטון המהווה את מקום מושבה של החברה. על אף האמור לעיל וחוקי המיסוי, חברה שוויצרית המוגדרת כחברת אחזקות, קרי חברה שאין לה שום פעילות של מסחר או עסקים בשוויץ ושלפחות 2/3 מנכסיה מורכבים מהשקעה בחברות בת או שלפחות 2/3 מהכנסותיה הנן מדיבידנד, נהנית מפטור ממס חברות ברמה של הקנטון. לפיכך, הנה כפופה למס פדראלי בלבד בשיעור של 7.8% (לגבי הכנסה שאינה מדיבידנד).

 

מה בנוגע לדיבידנדים?

הכנסה מדיבידנד בידי חברה תושבת שוויץ, ככל הכנסה אחרת, כפופה אף היא למס חברות בשוויץ. יחד עם זאת, הדין הפנימי בשוויץ מעניק פטור ממס על דיבידנד במקרה בו החברה השוויצרית, מקבלת הדיבידנד, מחזיקה בלפחות 20% (10% החל מ – 1.1.2011) מהון המניות של החברה המשלמת או ששווי ההחזקות בחברה הזרה הנו לפחות 2 מליון CHF (1 מליון CHF החל מ – 1.1.2011) (participation exemption – פטור השתתפות). נציין, כי קיימת מגבלה לעניין גובה הפטור הקשורה בגובה הכנסות החברה מחלקת הדיבידנד. תשלום דיבידנד המשולם ע"י חברה תושבת שוויץ לחברה זרה כפוף לניכוי מס במקור בשוויץ בשיעור של  35%, זאת ככל שלא קיימת אמנה למניעת כפל מס הקובעת שיעור מס אחר. על אף האמור לעיל, בהתאם להסכם בין שוויץ לבין האיחוד האירופי (Swiss-EU Saving Agreement), במקרה בו החברה, מקבלת הדיבידנד, הנה חברה תושבת אחת ממדינות האיחוד האירופאי המחזיקה לפחות ב-25% ממניות החברה המשלמת (החברה השוויצרית) למשך תקופה של לפחות שנתיים, פטור הדיבידנד מניכוי מס במקור בשוויץ. ראוי לציין כי שוויץ אינה מכפיפה תשלומי ריבית ותמלוגים לתושב זר (יחיד או חברה) לניכוי מס במקור.

* מאמר זה אינו ממצה את סוגיית המיסוי בשוייץ עד תום ואינו נועד לשמש תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לכם להיוועץ, במידת הצורך, בעורך דין הבקיא בתחום המיסים, בכדי שיפרוש בפניכם את הסוגיה העולה על כל היבטיה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ייצוג ישראלים המבקשים לעלות/לחזור לישראל מארה"ב

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

אנו נעשה כל שנדרש על מנת להבין את רצונותייך בטרם תגיע לישראל, לבנות תוכנית עבודה ולהוציא הנדרש אל הפועל בהצלחה, כך שבעת הגעתך הכל ימתין עבורך בצורה מושלמת.

גביית עמלה שקטה וזכאות להחזרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

נבקש לעדכנכם בעניין פסק-דין תקדימי שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בשווייץ, במסגרתו נבחנה שאלת חוקיותם של "עמלות שקטות" שנוכו על ידי הבנקים במדינה כחלק מפרקטיקה בנקאית שוטפת.

מיסוי מקרקעין ונדלן בשוויץ

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

יעד אטרקטיבי אשר קרנו בעלייה בעת האחרונה הוא מדינת השלג, השוקולד והשעונים – שוויץ. עם זאת, להשקעה בנדל"ן בשוויץ עשויות להיות גם השלכות מס בישראל, אשר יש להביאן בחשבון.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם