חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

חלון ההזדמנויות לדיווח אנונימי על "הון שחור" הולך ונסגר

0
מדורג 5 ע"י 2 גולשים

דירוג מאמר:

ביום 30.6.16 פרסמה רשות המסים הודעה (להלן: "ההודעה") לפיה החליטה להאריך את נוהל הגילוי מרצון אותו פרסמה רשות המסים במהלך שנת 2014, עד ליום 31.12.16.

נזכיר כי במסגרת הנוהל, מאפשרת רשות המיסים לנישומים לחשוף מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל שלא דווחו במועד המתבקש, לרבות נכסים ו/או כספים שנמצאים מחוץ לישראל, וכל זאת בתמורה לקבלת חסינות מפני העמדה לדין פלילי.

הנוהל כולל שתי הוראות שעה שהוארכו ונועדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון ועיקרן:

  1. הגשת בקשות אנונימיות – במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים.
     
  2. מסלול מקוצר – כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪, ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דו"חות המס המתקנים הרלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום אשר עם תשלומו במועד, תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר.

בנוסף לשני המסלולים הנ"ל, קיים לו מסלול הגילוי מרצון הרגיל במתכונתו המלאה.

במסגרת ההודעה התייחסה רשות המסים גם לתיקון לחוק איסור הלבנת הון שקובע כי עבירות מס חמורות יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, ויחולו עליהן הסנקציות לפי חוק זה, ובהן ענישה ברף מחמיר יותר (עד 10 שנות מאסר) ואפשרות חילוט רכוש. כמו כן, ניתן יהיה להעביר מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון באופן ישיר לרשות המסים. בהתאם לסיכום בין רשות המסים למשרד המשפטים, הנוהל יכלול גם חסינות מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שעבירות המקור המגבשות אותן הינן עבירות המס עליהן חל הנוהל.

בין גילוי מרצון רגיל לאנונימי

נדגיש כי ליכולת לבצע הליך גילוי מרצון באופן אנונימי, יתרון מובהק על פני הליך גילוי מרצון במסלול הרגיל שבו חושפים את זהות הנישום הרלוונטי מראש. יובהר, כי בניגוד להליך גילוי מרצון במסלול הרגיל, בו יכול הנישום להיות מיוצג הן ע"י עורך דין המומחה בדיני מסים והן ע"י רואה חשבון, המסלול האנונימי מתאפשר באמצעות ייצוג ע"י עורך דין בלבד, שכן זה נהנה מחיסיון עו"ד-לקוח, ובכך, מבטיח את האנונימיות המוחלטת של הנישום. רואה חשבון, לעומת זאת, אינו נהנה על פי חוק מחיסיון שכזה, ומשכך, מחויב למסור לרשויות המס את מלוא המידע אודות הלקוח (הנישום).

כאמור לעיל, נכון למועד כתיבת שורות אלו, המועד האחרון להגשת בקשות גילוי מרצון במסלול האנונימי הינו 31.12.16. אי לכך, כל מי ששוקל לנצל הליך זה, על מנת לנטרל את החשיפה הפלילית שגלומה במחדליו, ראוי כי יעשה זאת בהקדם, במיוחד בעידן זה שבו עיקרון החיסיון הבנקאי רוקן מכל תוכן ורשות המסים מצליחה בקלות יחסית לקבל מידע אודות תושבי ישראל בעלי חשבונות בנק במדינות זרות.

>> למידע נוסף בעניין הכשרת הון שחור, לחצו כאן.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס