מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד


עד לאחרונה נתקלו יהלומנים אשר ניסו להסדיר את ענייניהם מול רשות המיסים ולנקוט בהליך של גילוי מרצון, על פי הנהלים שפורסמו לעניין זה על ידי רשות המיסים, בקיר אטום.

הנחיה מיוחדת שהוצאה על ידי הרשות קבעה כי הנוהל אשר הוחל באופן כללי במשק, לא חל בנוגע לנישומים בתחום זה. חשוב לציין כי משא ומתן שהתנהל בין רשות המיסים לבין נציגי היהלומנים בעבר (לאחר חשיפתה של פרשת "הבנק המחתרתי" בענף היהלומים), הגיע לפני למעלה משנה למעין מבוי סתום ובמידה רבה נותקו המגעים בין נציגי היהלומנים לבין הרשות. מגעים אלו חודשו בתחילת השנה הנוכחית ובתום דיונים שנמשכו כמעט שנה הושגה לבסוף, בסוף השבוע האחרון, הסכמה בין נציגי הענף לבין הנהלת רשות המיסים.

המדובר בהסכמה המהווה מהפך של ממש בכל התנהלות הנישומים הפועלים בענף היהלומים אל מול רשות המיסים וביישום הוראות החוק ביחס לנישומים בענף זה. לאמיתו של דבר, חלק מההסכמות שהושגו, אף יהיו כרוכות בתיקוני חקיקה מסוימים, לרבות חקיקה ראשית (דהיינו תיקון פקודת מס הכנסה).

כללי הסיכום

על פי הסיכום, שנת המס האחרונה אשר לגביה ימוסו יהלומנים בהתאם להוראות התחשיב הענפי תהיה שנת 2015. החל משנת המס 2016 ואילך, צריכים הדו"חות להתבסס על ספרים אשר ינוהלו על פי הוראות ניהול ספרים, כאשר הוראות מיוחדות נקבעו ביחס לאופן הצגת המלאי בדו"חות אלו, לתום שנת המס 2016 והשנים העוקבות.

ככלל, נקבע כי החל מ- 1.1.2018 ינוהל מלאי היהלומים שבידי נישום יהלומן על בסיס "מלאי תמידי" בדומה לאופן שבו מנוהל מלאי בכל עסק אחר. יהלומים אשר יירכשו החל ביום-1.1.2017 יירשמו בספרי העסק על פי עלותם, ובתום השנה יוצג מלאי היהלומים הנ"ל (שנרכשו החל ב-1.1.2017) בסכום עלותם או בשווי השוק שלהם, כנמוך מביניהם, אולם זאת בכפוף לכך שהצגה בשווי שוק הנמוך מסכום העלות, תתאפשר אך ורק בהתאם לכללים שנקבעו מראש, במסגרת ההסכם שנחתם.

כללים אלו יצרו אבחנה בין שלוש קבוצות של יהלומים:
(א) יהלומים קטנים (פחות מ-1 קראט) לגביהם לא תתאפשר הפחתת מלאי בגין ירידת ערך שוק (בכפוף לחריגים שטרם נקבעו באופן סופי);
(ב) יהלומים בינוניים (1-3 קראט) – לגביהם תתאפשר הפחתה בגין ירידת ערך, אולם בכל מקרה לא מתחת למחיר Rap Net;
(ג) יהלומים בגודל העולה על 3 קראט.

בכל מקרה, מותנית כל הפחתה בגין ירידת שווי שוק (ביחס ליהלומים בינוניים וגדולים) בראיה חיצונית לירידת הערך, קרי, בחוות דעת מקצועית (של גמולוג) ולא ניתן להסתפק עוד בהערכת הנישום עצמו.     

דו"ח שנתי

הדו"ח השנתי שאותו על היהלומנים להגיש לשנת המס 2016 (ליום 31.12.2016) יהיה למעשה הדו"ח האחרון במסגרתו הם יהיו רשאים להציג את המלאי על פי הערכת השווי העצמית שלהם בלבד ותוך שרואי החשבון המאשרים את הדו"ח, כוללים בו הסתייגות ביחס לערך המלאי שנקבע כאמור. גם בדו"ח זה חייב המלאי לכלול פירוט מלא ביחס לשווי האבנים הכלולות במלאי אשר צריכות להיות מזוהות באופן חד ערכי. בדו"ח לשנות המס 2017 ואילך, צריך יהיה לתת פירוט באשר לאבנים שנרכשו לפני יום 1.1.2017, אשר נכללו במלאי ליום 31.12.2016 ועדיין נותרו במלאי (והדו"ח יוכל לכלול הסתייגות באשר לערך בוא מוצגות אבנים אלו).

על פי הסיכום שהושג בין נציגי היהלומנים לרשות המיסים, כל הפער הלא מוסבר שבין ערך המלאי ליום 31.12.2015 לבין ערכו ליום 31.12.2016 כפי שיופיע בדו"ח השנתי לשנת 2016, יוכל להיחשב כסכום שלגביו נעשה הליך של גילוי מרצון וישקף לכאורה את ההכנסה הלא מוצהרת מאז תחילת פעילותו של הנישום שבו מדובר, ועד לתום שנת המס 2016. חשוב להבהיר כי לגבי יהלומנים אשר ידווחו ככלולים במלאי ליום 31.12.2016 לא תתאפשר בעתיד כל הפחתה בגין ירידת שווי.

הליך גילוי מרצון

יהלומנים אשר ינקטו בהליך של גילוי מרצון (באמצעות הגשת בקשה מתאימה לכך) ואשר ישלמו את המיסים המתבקשים מהדו"ח שיוגש לשנת 2016, לא יהיו חשופים להליכים פליליים בגין ההכנסה המגולה.
 


חשוב לשים לב כי נוהל גילוי מרצון הנוכחי (אשר פורסם בספטמבר 2014 ותוקפו הוארך מעת לעת), עומד לפוג בסוף החודש הנוכחי (ביום 31.12.2016) ועל כן יהלומנים אשר להם עניין ליהנות מההסכם החדש, ובה בעת מהוראות נוהל גילוי מרצון הנוכחי המאפשר הגשת בקשה לגילוי מרצון ב"מסלול אנונימי" – ללא חשיפת פרטיו המזהים של הנישום עד לאחר גיבוש הסכם שומה - חייבים להגיש בקשה לגילוי מרצון לא יאוחר מסוף השנה הנוכחית (דהיינו לא יאוחר מיום 31.12.2016). הגשת בקשה לגילוי מרצון במסלול האנונימי חייבת להתבצע באמצעות עורך דין הבקיא ומנוסה בהליכים מסוג זה, אשר רק לגביו חל חסיון המאפשר לו לייצג נישומים בהליך אנונימי שכזה.

מחלקת המיסים של משרדנו ייצגה בשנים האחרונות מאות נישומים בהליכי גילוי מרצון ונשמח לעמוד לרשות העוסקים בענף היהלומים, על מנת לטפל בהגשתה – בתוך פרק הזמן הקצר שעוד נותר עד לסוף השנה - של בקשה מתאימה אשר תאפשר ליהלומנים שיגישו אותה ליהנות מהיתרונות שמקנה ההסכם ומתחולת נוהל גילוי מרצון, להסדיר את ענייניהם מול רשות המיסים אחת ולתמיד, ולצאת לדרך חדשה, תקינה מסודרת ונטולת חשיפה פלילית.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

רשות המסים בוחנת גילוי מרצון על מזומן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

לאחרונה פורסם כי רשות המיסים בוחנת מתווה לחידוש תוכנית "גילוי מרצון" אשר תאפשר לישראלים לדווח על מזומן שבידיהם הנובע מהכנסות שצברו ולגביהן לא דיווחו או שילמו מס בעבר, וכתוצאה מכך יתאפשר שימוש בכספים אלו "כדת וכדין" ללא חשש מהליכים פליליים.

גילוי מרצון 2020 לנטרול עבירות מס והכשרת הון שחור

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע לפעול בשמך לטובת נטרול עבירות מס והכשרת הון שחור בצורה הזהירה והמקצועית ביותר מול הגורמים המוסמכים ברשות המס וזאת בהסתמך על ניסיון ושיטות עבודה ייחודיות ומקצועיות.

דיווח למס הכנסה על חשבון בנק בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

ישראלים רבים לא מודעים לכך, אך הדין הישראלי קובע כי היה ויש ברשותם חשבון בנק בחוץ לארץ אזי עליהם לדווח על עליו ועל ההכנסה בישראל - המשמעות היא שישראלי בעל חשבון בנק בחו"ל חייב לדווח לרשויות המס בישראל על חשבון הבנק ועל ההכנסות הנובעות מאותו חשבון, שאם לא כן הוא למעשה מבצע עבירה פלילית.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם