מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד


פקודת מס הכנסה מטילה על תושבי מדינת ישראל חובות שונות הן לעניין הדיווח על הכנסותיהם לרשויות המס בארץ והן לעניין תשלום המסים המתחייבים לפי נתוניהם. אי העמידה בחובות האמורות, עלולה להשית על הנישום סנקציות לא רק במישור האזרחי אלא גם במישור הפלילי.

האמור ממחיש את הדילמה אליה נקלעים אזרחים ישראלים אשר בוחרים לנסוע למדינה זרה ולחיות בה תקופה ממושכת של מספר שנים תוך כדי שהם עובדים בה למחייתם. מבחינתם של אלה, נשאלת השאלה האם עליהם לדווח לרשויות המס בארץ על הכנסות המופקות על ידם מעבודתם בחו"ל, ולשלם מס וביטוח לאומי בגינן בארץ אם לאו.

לעניין זה נציין, כי חובת הדיווח ותשלום המס בארץ בגין הכנסות אותן הפיק הנישום בחו"ל, תלויה בשאלה האם עסקינן בתושב ישראל, זאת מן הטעם שככלל, מטילה פקודת מס הכנסה חובה לדווח על הכנסה שהופקה מחוץ לישראל ולשלם את המס בגינה בארץ רק במידה וזו הופקה על ידי תושב הארץ.

הגדרת "תושב" לצורכי מס הכנסה מופיעה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה. לפי סעיף זה, תושב, כיחיד, מוגדר כאדם אשר מרכז חייו בישראל. לצורך קביעת מרכז חייו, יובאו בחשבון מקום מגוריו ושל משפחתו, מקום עיסוקו, מקום פעילותו וכד'. כמו כן, קובע סעיף 1 חזקות, הניתנות לסתירה הן ע"י הנישום והן ע"י פקיד השומה, לפיהן מרכז חייו של אדם בשנת המס הוא בישראל, אם בשנת המס שהה בישראל 183 ימים או יותר, או אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים, וסך כל הימים בהם שהה בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה, הינו 425 ימים, או יותר.

במסגרת קביעת מקום מרכז חייו של היחיד, יש לשקול הן סממנים אובייקטיביים, והן סממנים סובייקטיביים – היינו – היכן הנישום עצמו רואה את מרכז חייו. לצורך כך מספקת הפקודה מבחני עזר:
1. מקום ביתו הקבוע;
2. מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;
3. מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;
4. מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;
5. מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים.

יצוין, כי על מנת להסיר דאגה מליבם, פונים אזרחי ישראל השוהים בחו"ל ועובדים שם, לקבלת חוות דעת שתבהיר את סוגיית תושבותם במהלך השנים האמורות. חוות דעת מן הסוג הזה, בוחנות את עובדות המקרה הספציפי של הנישום, ומבהירה את סוגיית תושבותו לאור החקיקה והפסיקה הרלבנטיות. בעשותו כאמור, משיג הנישום מספר מטרות רצויות כדלקמן:

א. נטרול חשיפה במישור הפלילי, הואיל וכבר הוכר בפסיקה כי הסתמכות על חוות דעתו של בעל מקצוע המומחה בתחום שבו ניתנה חוות הדעת יש בה כדי לנטרל כוונה פלילית מצד הנישום;

ב. תמיכה בעמדתו של הנישום במישור האזרחי אל מול רשויות המס בישראל באופן שבו המצאת חוות הדעת לשרויות המס יש בה כדי לעזור לנישום לשכנע את רשויות המס בנכונות עמדתו;

ג. הענקת סוג של "תעודת ביטוח" לנישום שמאפשרת לו להתנהל מבחינה עסקית תוך הגברת הוודאות המיסויית והפחתת הדאגות שמקוננות בליבו בעניין זה.

לאור האמור, ועל מנת להימנע מהשלכות פליליות במסגרת התנהלותו העסקית של אזרח ישראל השוהה ועובד בחו"ל, ובכדי לתמוך בעמדתו במישור האזרחי אל מול רשויות המס בארץ, מומלץ להיעזר בעורכי דין המומחים בתחום המיסוי ולקבל חוות דעת שתבהיר את מעמדו המיסויי בהתאם לנתוניו האישיים, ויפה שעה אחת קודם.

* תושב חוזר לישראל? כל ההטבות שמגיעות לך מפורטות כאן.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

תפיסה וחילוט רכוש בראי החוק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

אחד הכלים שנמצאו אפקטיביים בהתמודדות עם הלבנת הון הוא חילוט ושלילת רכוש שהופק מהפעילות העבריינית או בשליטת העבריין. שלילת הרכוש של מלבין ההון נועדה לשרת מטרה כפולה: הן לפגוע בתמריץ של העבריין לעבור עבירה, הן למנוע שימוש חוזר במשאבים בלתי לגיטימיים על ידי הוצאתם ממחזור הכספים הלגיטימי.

בעיית מס מול רשות מע"מ

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע לקבל פיקוד על המקרה ולהתנהל במקצועיות מול הגורמים הרלוונטיים ברשויות מע"מ וזאת מתוך מטרה להביא לידי סיום הפרשה במינימום נזק וזמן - לחץ כאן לפרטים.

חנינת מס קורונה - פנייה לשר האוצר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לאור המשבר הכלכלי שמקורו במגפת הקורונה, משרדנו פנה לשר האוצר בבקשה להורות על חנינת מס - לגישתנו, הוראה גורפת הקובעת כל ישראלי שהפיק הכנסה שחורה בישראל, מפעילות חוקית, יוכל להכשיר את ההון כנגד תשלום 20% מסך ההון, תביא להכשרת מיליארדים רבים של שקלים ולהעשרה מהותית של קופת המדינה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם