מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית משה כהן, עו"ד


פרשיית עבירות המס לכאורה, המיוחסות בימים אלו לדוגמנית העל בר רפאלי, מעוררת דיון משפטי מעניין בקרב מומחים בתחום דיני המס. כרקע כללי נזכיר כי ע"פ הפרסומים האחרונים המדובר, בין השאר, באותן "הנחות סלב", שקיבלה לכאורה הדוגמנית המפורסמת ברכישת דירת יוקרה, שימוש ברכבים והטבות נוספות בסכומים ניכרים אשר לא דווחו על ידה כהכנסה. לטענת רשות המיסים, המדובר בהכנסות פר-אקסלנס ששולמו לדוגמנית בתמורה ישירה לשירותיה, בין השאר בדרך של פרסום ויחסי ציבור.

יאמר כבר עתה, הכנסה באשר היא כזאת, חייבת בדיווח לרשויות המס ובמידת הצורך בתשלום מס, בין אם התקבלה בכסף ממש ובן אם בשווה כסף, ככל ואותה אישיות מפורסמת משיבה לנותן ההנחה בדרך של פרסומו ו/או קידום יחסי ציבורו. אמנם ע"פ דיני המס הנוהגים בישראל מתנה אינה נחשבת הכנסה החייבת במס, אלא שבפועל הנחת היסוד העומדת בבסיס כל דיון שומתי היא כי לרוב "אין מתנות חינם".

בעניינינו, מצב בו אדם מפורסם זוכה נוכח מעמדו הציבורי להנחות ו/או להטבות כספיות כאלו ואחרות, יהא לבחון אם בתמורה לכך נהנה נותן ההנחה מתמורה כלשהי. ככל ואותה אישיות מפורסמת משיבה לנותן ההנחה בדרך של פרסומו ו/או קידום יחסי ציבורו, שאז המדובר בעסקת חליפין לכל דבר, אשר יש שתיבחן בכפוף למבחני המס המוכרים. מטבע הדברים, תמורות כגון אלו לרוב אינן מוחשיות ואינן באות לידי ביטוי באופן ישיר בהכנסותיו של נותן ההטבה. 

נדגיש כי סוגיית עסקאות החליפין והכנסות רעיוניות בקונסטלציות כאלו ואחרות נידונו לא אחת ע"י בתי המשפט בישראל, לאמתו של דבר כבר לפני עשרות שנים. כך למשל, במסגרת פסק דין שפר שמרלינג שזכה למעמד של הלכה מחייבת, דן בית המשפט העליון בנסיבות מקרה של אדם שביקש להקים פרדס והשתמש אגב כך בשירותיו של גנן, זאת מתוך הסכמה לפיה בתמורה לשירותי הגננות תינתן לו זכות לשימוש בחלקה בפרדס לגידול ירקות. בית המשפט ניתח את העסקה הכלכלית וקבע כי עניינינו בעסקת חליפין מובהקת, במסגרתה הושכר לגנן שטח בתמורה לשירותי הגננות שלו.

בעניינינו, ככל ובתמורה לאותן הטבות ו/או "הנחות "סלב" קיבל נותן ההנחה תמורה מסחרית, בין אם בדרך של שיווק, פרסום, יחסי ציבור וכיו"ב, שאז ניתן יהיה לכמת את שוויה הכלכלי של התמורה המסחרית כתמורה בשווה ערך לגובה ההנחה ו/או הטבת ההנאה שנתנה בפועל, זאת בהתאם לשווי השוק האמיתי. במישור האכיפתי, "פרקטיקת הנחות הסלב" שצמחה לתופעה רחבת היקף במחוזותינו, לא זכתה עד כה למענה אמיתי על ידי רשות המיסים, עד כי נדמה כאילו בר רפאלי הנה בבחינת "קורבן ראשון".  

כמו כן, התפיסה הרווחת לפיה המדובר בנחלתם של מפורסמים מעולם האופנה, הבידור וכו' הנה שגויה מעיקרה - אישים בעלי מעמד ציבורי הנהנים אגב כך מטובות הנאה כאלו ואחרות מצויים באופן טבעי בכל התחומים.

לתהיית הח"מ, לא ברור אם מדובר "בהבלחה חד פעמית" של הרשומשת או שמא בסנונית ראשונה המבשרת על רעידת אדמה של ממש. מתוך כך, על אישי ציבור/מפורסמים וכיו"ב, שזכו במרוצת השנים להטבות הנאה כאלו ואחרות להיערך כעת בהתאם, בבחינת "הקדמת תרופה למכה", בין השאר בדרך של קבלת ייעוץ משפטי מגורמים מקצועיים לטובת נקיטה בהליך אקטיבי אל מול רשויות המס שיהיה בו כדי למנוע כל טענה עתידית בקשר עם אחריותם הפלילית.

לעניות דעתנו המקצועית, נוכח השוני הרב הקיים בין עובדות מקרה אחד למשנהו, טוב יעשו ברשות המיסים אם יבחנו כל מקרה לגופו. מקרים בהם אישים בעלי מעמד ציבורי נהנים מהנחות ומהטבות כאלו ואחרות מידי צד ג' מבלי שנקטו כל פעולה אקטיבית בתמורה לכך, הנם שכיחים במחוזותינו, וע"פ דיני המס ומבחנים של צדק ושל שכל ישר אינם נדרשים להצמיח חבות מס כלשהי. לשיטתנו, עצם קבלת ההנחה/ההטבה וכו' לא די בה כשלעצמה כדי להצמיח חבות מס. זו יש שתחול, לעמדתנו, אך ורק ככל ומקבל ההנחה ביצע בתמורה לכך פעולה כלשהי שניתן לתארה כמעין "מתן שירות" המקים לנותן המתנה תועלת כלשהי.

* למידע אודות הליך גילוי מרצון אנונימי - לחץ כאן.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

רשות המסים בוחנת גילוי מרצון על מזומן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

לאחרונה פורסם כי רשות המיסים בוחנת מתווה לחידוש תוכנית "גילוי מרצון" אשר תאפשר לישראלים לדווח על מזומן שבידיהם הנובע מהכנסות שצברו ולגביהן לא דיווחו או שילמו מס בעבר, וכתוצאה מכך יתאפשר שימוש בכספים אלו "כדת וכדין" ללא חשש מהליכים פליליים.

גילוי מרצון 2020 לנטרול עבירות מס והכשרת הון שחור

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע לפעול בשמך לטובת נטרול עבירות מס והכשרת הון שחור בצורה הזהירה והמקצועית ביותר מול הגורמים המוסמכים ברשות המס וזאת בהסתמך על ניסיון ושיטות עבודה ייחודיות ומקצועיות.

דיווח למס הכנסה על חשבון בנק בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

ישראלים רבים לא מודעים לכך, אך הדין הישראלי קובע כי היה ויש ברשותם חשבון בנק בחוץ לארץ אזי עליהם לדווח על עליו ועל ההכנסה בישראל - המשמעות היא שישראלי בעל חשבון בנק בחו"ל חייב לדווח לרשויות המס בישראל על חשבון הבנק ועל ההכנסות הנובעות מאותו חשבון, שאם לא כן הוא למעשה מבצע עבירה פלילית.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם