חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אמנה חדשה למניעת מסי כפל בין ישראל לגרמניה

0
מדורג 5 ע"י 1 גולשים

דירוג מאמר:

במהלך פעילות כלכלית של תושב מדינה מסוימת במדינה אחרת עלול להיווצר מצב שבו יחוב אדם זה במס בשתי המדינות. מסיבה זו, נוהגות מדינות העולם ובכללן ישראל לחתום ביניהן על אמנות למניעת מסי כפל (להלן: "אמנות מס").
בהקשר זה, בין ישראל לבין גרמניה נחתמה ביום 21.8.2014 אמנת מס חדשה שאמורה להיכנס לתוקף ביום 1.1.2015, ככל שתאושרר בשתי המדינות, ובכך להחליף את האמנה הקיימת בין שתי המדינות משנת 1966 ואשר בינתיים ממשיכה להיות בתוקף.
נציין, שהצורך באמנת המס החדשה בין שתי המדינות נוצר בעקבות ההתפתחויות הכלכליות שחלו מאז כניסתה לתוקף של האמנה הישנה והיא מבוססת על אמנת המודל של ארגון ה- OECD.

השינויים העיקרים באמנת המס החדשה לעומת הישנה הינם כדלקמן:
שיעורי ניכוי המס במקור:
תמלוגים: אמנת המס הישנה הטילה חובת ניכוי מס במקור בשיעור של 5% בגין סוגי תמלוגים מסוימים בעוד שבהתאם לאמנת המס החדשה הוענק פטור מניכוי מס במקור במדינת המקור.
דיבידנד: אמנת המס הישנה הטילה חובת ניכוי מס במקור בשיעור של 25% בגין דיבידנד. בהתאם לאמנת המס החדשה, הופחת שיעור ניכוי המס במקור ל- 10% או לשיעור של 5% במידה והחברה מקבלת הדיבידנד מחזיקה ב- 10% לפחות ממניות החברה המשלמת.
ריבית: אמנת המס הישנה הטילה חובת ניכוי מס במקור בשיעור של 15% בגין דיבידנד. בהתאם לאמנת המס החדשה, הופחת שיעור ניכוי המס במקור ל- 5%.

תחולה גם על נאמנויות:
במסגרת הגדרת המונח "אדם" התווסף גם המונח "נאמנות", לכן, הוראות אמנת המס יחולו גם על נאמנויות.
מוסד קבע:
במסגרת הגדרת מוסד קבע, נקבע כי אתר בנייה, מבנה, פרויקט בנייה או התקנה או מתקן קידוח, המשמשים לפעילויות הקשורות לניצול משאבי טבע, מהווים מוסד קבע החייב במס רק אם הם נמשכים לתקופה של יותר מ- 12 חודשים.
הגבלת הטבות:
בהתאם לאמנה החדשה, ההטבות לפיה לא תהיינה זמינות, מקום שהמטרה העיקרית להתקשרות בעסקאות או בהסדרים מסוימים הייתה להבטיח מעמד נוח יותר בענייני מס והשגת יחס נוח יותר זה עומדת בסתירה ליעד ולמטרה של ההוראות הנוגעות בדבר.
חילופי מידע:
אמנת המס החדשה כוללת גם הסכמה בין שתי המדינות לחילופי מידע הרלבנטי לביצוע הוראות אמנה זו או לניהול או לאכיפה של החוקים הפנימיים של כל אחת משתי המדינות שעניינם מסים המכוסים ע"י אמנה זו. מדובר גם במידע שנמצא בידי בנקים, מוסדות פיננסיים אחרים, נציג או אדם המשמש בתפקיד של סוכן או נאמן. 

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס