חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לפנמה

0

דירוג מאמר:

בשנת 2012, כחלק ממדיניות משרד האוצר להרחיב ולעבות את רשת האמנות למניעת כפל מס של מדינת ישראל, נחתמה האמנה למניעת כפל מס עם מדינת פנמה. פנמה, מדינה קטנה בדרום מרכז אמריקה, החלה בשנים האחרונות לשאוף לקבלת חברות בארגון ה-OECD (הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי), וכחלק ממאמץ זה, החליטה לצרף למניינה אמנות נוספות. המדינה שבמשך שנים רבות נחשבה למקלט מס אטרקטיבי במיוחד עבור משקיעים ישראלים, בעיקר נוכח שיטת המיסוי הטריטוריאלית וכללי הדיווח המקלים שהונהגו בה, עוברת בימים אלה הליך קודיפיקציה שורשי בדיני המס, בניסיון להתאימם, במידת האפשר, לעקרונות ה-OECD ביחס לסוגיות מס שונות, ובכלל אלה סוגיות תושבות, מוסד קבע, מחירי העברה וכיו"ב.

פנמה הינה מקלט מס אטרקטיבי ביותר למשקיעים ישראלים מהסיבות הבאות:
-          בפנמה שיטת מיסוי טריטוריאלית: כלומר, בשונה משיטת המיסוי הישראלית (פרסונאלית), הכנסות שבוצעו מחוץ לפנמה פטורות לחלוטין ממס בפנמה.
-          ניכוי המס: העברת דיבידנדים מהכנסות שבוצעו מחוץ לפנמה פטורות גם הן מניכוי מס בפנמה.
-          דרישת דיווח: לא קיימת דרישת דיווח לחברות תושבות פנמה, ולכן אין צורך להגיש דו"חות כספיים לרשויות.
-          חוק חברות גמיש ונוח.
-          הנפקת מניות למוכ"ז: כלומר, מניות שאינן רשומות על שם וכל מי שמחזיק בהן נחשב כבעל מניה בחברה.
אומנם גם לאחר חתימת האמנה עם ישראל ממשיכה פנמה להחזיק במעמדה כמדינת מקלט מס מועדפת, אלא שעבור אנשי עסקים ישראלים קיים חשש מסוים בהתנהלות במרחב הפנמי. ניתן לדבר על מספר הוראות מרכזיות באמנה המשפיעות על משקיעים ואנשי עסקים ישראלים המעוניינים בהקמת חברת Offshore ותשלום מיסים מופחת:
-          סעיפים 10-12: סעיפים הקובעים כי שיעורי ניכוי המס במדינה בה מבוצע התשלום יקבעו ל-15% מתשלומי הריבית, הדיבידנד והתמלוגים.
-          סעיף 5: מדבר על הגדרת המונח "מוסד קבע" וקובע בין השאר כי חברה שתעסוק בפרויקט בנייה במדינה אחרת, תחויב במס אך ורק אם הפרויקט ימשך יותר מ-270 ימים (9 חודשים).
-          סעיף 25: מדובר בסעיף חשוב מאוד הקובע כי בין רשויות המס של ישראל ופנמה תתבצע העברת מידע שוטפת. לסעיף זה השלכות רבות עליהן יורחב בהמשך.
ראוי כאמור לשים לב לכך שעל פי הוראות סעיף 25 לאמנה, הרי שעסק ישראלי המפעיל חברות פנמיות ו/או פלטפורמות מס בינלאומיות אחרות בפנמה חשוף להעברת מידע בין רשויות המס של שתי המדינות. מידע כגון זה עלול כמובן להצמיח חיובי מס מהותיים בישראל ולהשפיע על חברות ומשקיעים ישראלים הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.
במצב דברים זה, אין לנו אלא להמליץ לכל אותם ישראלים הפועלים בקונסטלציה כזו או אחרת בפנמה, לפנות לקבלת ייעוץ מס ביחס להשלכות המס בישראל הצומחות מפעילותם. במקרים מסוימים, טיפול משפטי-מיסויי נכון יכול למנוע פתיחתם של הליכים פליליים בלתי נעימים.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס