חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

תזכיר חוק מס ערך מוסף בעסקה לרכישת דירה מוטבת

0

דירוג מאמר:

קבינט הדיור אישר אך לאחרונה תוכנית להורדת מחירי הדירות וזאת באמצעות מתן פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה. בהתאם לכך, פורסם תזכיר הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014. על מנת להוריד את מחירי הדיור ומחירי נדל"ן בטווח הקצר, הוצע כאמור להוריד את תשלום המע"מ לשיעור 0 אחוז עבור רכישת דירה ראשונה, באופן שבו הקבלן לא יצטרך להעביר תשלומי מע"מ בגין מכירת דירות שביצע. פעולה שצפויה להביא לירידה משמעותית ומיידית במחירי הדירות, שכן רכיב המע"מ הינו מעל ל- 15% ממחיר הדירה.
 
על מנת ליהנות מהטבת המע"מ נקבעו מספר תנאים בהצעת החוק אשר קובעים כי, רק תושב ישראל אשר לו ולבן זוגו ילד אחד לפחות בחזקתם או בני זוג ללא ילדים מעל גיל 35, או רווק ללא ילדים אשר גילו מעל 35 ייחשבו זכאים. כאשר "רוכש מוטב" ייהנה מההטבה כשמחיר הדירה יהיה עד 1,600,000 ₪ בתנאי ששירת שירות צבאי או לאומי או שנבצר ממנו לבצע שירות כזה עקב נכות או שנדחתה בקשתו לביצוע שירות צבאי או לאומי. עוד נקבע שגם מי שלא ביצע כל שירות צבאי או לאומי ולא נבצר ממנו לבצעו, אך עומד בשאר התנאים יהנה מהטבה אולם רק עבור דירה במחיר של עד 600,000 ₪ (סכום אשר על פי החלטת הממשלה, תוקן לאחר מכן ל- 950,000 ₪). בנוסף נקבע כי שטח הדירה שתזכה בהטבה יהיה בין 60 – 140 מ"ר ויעמוד בסטנדרט בנייה שיקבע ע"י משרד האוצר לאחר התייעצות עם שר השיכון. בנוסף תינתן ההטבה רק לדירות שנבנו בבנייה לגובה. כמו כן, נקבע כי התנאים יתמלאו רק למי שרוכש דירה ראשונה בחייו או שאין בבעלותו דירה מאז שנת 1995, כל זאת לאחר קבלת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון ולאחר בדיקה מול רשות המיסים.
 
יש לציין כי בשל חשש מפני ניצול לרעה של מימוש ההטבה ובשל חשש מעלייה מלאכותית של מחירי הדירות והתאמתם לרף המקסימאלי של 1,600,000 ₪ נקבעו מספר מנגנונים שנועדו למנוע את התופעות הנ"ל: ראשית, מוצע כי מי שרכש דירה במסגרת זו יוכל להעביר את זכויותיו בדירה רק בתום חמש שנים ממועד המסירה. שנית, לא תתקבל ההטבה במקרים של יחסים מיוחדים בין המוכר (הקבלן) לרוכש. שלישית, נקבע איסור על התניית מכירת דירה בתנאי שלא קשור למחיר הדירה. רביעית, נקבע כי השמאי הממשלתי הראשי יוסמך לקבוע ערך מ"ר בהתאם לחלוקת הגושים. 
 
כמו כן, יחולו חובות דיווח תשלום מס מצד רוכש שימכור את דירתו לפני שחלפו חמש שנים ממועד מסירתה, ובנוסף יוטלו סנקציות בדמות תשלום כפל מס במקרים של ניצול לרעה של ההטבה. מעבר לאמור, יוסמך שר האוצר לקבוע הוראות וכללים נוספים למניעת שימוש לרעה בחוק.
 
החוק האמור אמנם נועד להביא להורדת מחירי הדיור בטווח הקצר, אך הוא גם יגביר את הביקושים לדירות חדשות, מה שעשוי להביא להורדת הביקושים לדירות יד שניה ובהמשך להוזלת מחירים. יחד עם זאת ידוע כי עליית מחירי הדירות בישראל נובעת כתוצאה מהיעדר היצע בדירות המוצעות למכירה, כאשר הביקוש בישראל לדירות עומד על כ-40 אלף יחידות דיור לשנה בעוד שרשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון אישרו במשך שנים ארוכות מכירת קרקעות לבניה של כ- 30 אלף יחידות בשנה ואף פחות מכך. ראוי להזכיר כי נעשו גם בעבר ניסיונות להפחתת הביקושים באמצעות בנק ישראל שכידוע לא הצליחו לבלום את עליית המחירים. לצורך כך, כפי שמצוין גם בהקדמה לתזכיר, על הממשלה להמשיך לפעול גם ובעיקר בהיבט ההיצע.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס