חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאוסטריה

0
מדורג 5 ע"י 1 גולשים

דירוג מאמר:

מספר שנים לאחר כינון היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות, לפני כיובל שנים, נכרתה אמנה למניעת כפל מס בין ישראל ואוסטריה, אשר נכנסה לתוקפה ביום 1.4.1968. אמנה זו נכרתה במסגרת המאמץ המשותף של המדינות לחזק את היחסים ביניהם באותה עת.

מטרתה של האמנה מעצם טבעה כאמנה למניעת כפל מס, היא למנוע הטלת מס כפול, הן בישראל והן באוסטריה, על הנישום בגין אותה הכנסה. בכל הנוגע לרווח המופק ממקרקעין נקבע, כי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין במדינה האחרת (כהגדרתם בדין הפנימי של המדינה בה הם ממוקמים) ניתן לחייבם במס גם במדינה האחרת וגם במדינה המתקשרת.

רווחי הון ורווחים עסקיים

רווחים עסקיים של תושב המדינה המתקשרת יהיו חייבים רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה האחרת באמצעות מוסד קבע הממוקם באותה מדינה, שאז ניתן לחייב במס במדינה האחרת את הרווחים שניתן לייחס לאותו מוסד קבע. המונח מוסד קבע כולל מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה באר נפט, באר גז או מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים. רווחים מקבלת דיבידנד שמפיק תושב המדינה המתקשרת במדינה האחרת ניתנים לחיוב במס במדינה המתקשרת ובמדינה האחרת, אלא שהחיוב במדינה האחרת מוגבל ל- 25% מס. כמו כן, הכנסה מריבית שמפיק תושב המדינה המתקשרת במדינה האחרת ניתנת לחיוב במס במדינה המתקשרת ובמדינה האחרת, אלא שהחיוב במדינה האחרת מוגבל ל- 15% מס.

רווחי הון ממכירת מניות שאינן רשומות למסחר בבורסה המחזיקות בבעלותן בנכסים במדינה האחרת ניתן למסות גם במדינה האחרת עד לשיעור של 15% וגם במדינה המתקשרת. על פי סעיף 14 לאמנה הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייב במס  רק באותה מדינה, אלא אם עומד לרשותו באופן סדיר בסיס קבוע המדינה המתקשרת האחרת שאז ניתן למסותו גם במדינה המתקשרת האחרת. שכר דירקטורים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת מנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס