מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); איריס בורקום, עו"ד


מטרות ההליך, יתרונותיו וחסרונותיו

יש להבין תחילה, את משמעות ההליך בו מוכרז חייב "פושט רגל". להבדיל מאיחוד תיקים בהוצאה לפועל, הליך בו ניתנת לחייב אפשרות לסלק חובותיו בתשלומים בשיעורים קבועים, בהליך פשיטת הרגל, משניתן צו כינוס ונוסף על התשלומים העיתיים הנקבעים לחייב, גם נכסיו ורכושו של החייב מנוהלים על ידי כונס הנכסים הרשמי, הממונה על הליך פשיטת הרגל. החייב נעדר שליטה עצמאית על נכסיו, והללו מנוהלים על ידי הכונס הרשמי לצורך מכירתם וחלוקת הפדיון בין הנושים. משניתן צו כינוס מנועים נושי החייב, למעט נושיו המובטחים, לפתוח בהליכים משפטיים כנגד החייב אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיקבע, כן "מוגן" החייב מהליכי גביה הננקטים בהוצאה לפועל, היה ונתן בית המשפט צו לעיכוב ההליכים במסגרת צו הכינוס.

חייב שהחובות אותם הוא חב לנושיו האמירו וטפחו לסכומים שלא יהא ביכולתו לסלקם, לרבות במסגרת איחוד תיקיו בהוצאה לפועל, וככל שצבר חובותיו בתום לב, יעדיף להגיש בקשה למתן צו כינוס נכסים, שכן במסגרת ההליך, לאחר כינוס נכסיו ולאחר מתן צו פשיטת רגל, יוכל החייב להגיש בקשה להפטר מחובותיו לנושיו. מנגד, למתן צו הכינוס עשויה להיות השלכה הרסנית לעתידם המקצועי של עורכי דין ורואי חשבון, למשל, שכן האפשרות להוסיף ולעסוק במקצועותיהם תישלל מהם.

 

להליך פשיטת הרגל יתרונות וחסרונות הן עבור החייב והן עבור הנושים:

1. הליכים משפטים והליכי הוצאה לפועל מעוכבים כנגד החייב ואין הוא צריך לנהל מספר חזיתות במקביל למול כל נושה בנפרד.

2. הליך קבלת ובדיקת תביעות החוב המוגשות על ידי הנושים, מרוכז בידי הכונס הרשמי ולחילופין המנהל המיוחד ו/או הנאמן שמונו על ידי בית המשפט, ככל ומונו, המתנהלים מול הנושים לעניין זה.

3. ניהול קופת הכינוס, בה נצברים התשלומים העיתיים המשולמים על ידי החייב וכן מופקדים הכספים הנגבים ממימוש נכסי החייב ורכושו, הינו ריכוזי ומבטיח סילוק, גם אם חלקי בלבד, של החוב בצורה יעילה באמצעות בעל תפקיד.

4. משמאושר הסדר נושים שהציע החייב, ולאחר שתנאיו יקויימו במלואם, נחשבים חובותיו של חייב כמסולקים, גם אם בפועל לא סולקו החובות במלואם.

5. עם מתן צו הכינוס אמנם מוגן החייב מפני הליכי הוצאה לפועל, אך מנגד הינו חשוף לחקירה כלכלית פולשנית, לוויתור על סודיות באשר להתנהלות הכלכלית והתנהלות בני משפחתו, כדי ירידה דקדקנית לכנסות והוצאות התא המשפטי.

6. חייב שהוכרז פושט רגל יהיה לקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981, יהיה מנוע מלעשות שימוש בכרטיס חיוב ויהיה מנוע מלייסד תאגיד או מלהיות בעל עניין בתאגיד, כן תימנע בעדו כהונה בתפקידים ו/או משרות מסוימים.

7. היתרון האמיתי הטמון בהליך פשיטת הרגל עבור החייב, בהנחה שיקבע כי יצר חובותיו בתום לב, הוא פתיחת דף חדש וקבלת צו הפטר מחובותיו, תוך מתן הזדמנות נוספת לקיים חיים נורמטיביים ללא חובות העבר ורדיפות נושים.

8. לעיתים מתברר במסגרת הליך פשיטת הרגל, כחלק מחקירת המנהל המיוחד ו/או הנאמן, כי החייב הבריח נכס מנכסיו מפני נושיו, אלא שאז רשאי הנאמן לנקוט בהליך של "ביטול הענקה", המאפשר קביעה של בית המשפט בדבר זכויות החייב בנכס שהוברח, לצורך כינוסו ומימושו לטובת הנושים.

כיום גם רשמי ההוצאה לפועל ממליצים לחייב לנקוט בהליך של פשיטת רגל, ככל ומצאו בחקירתם כי יכולתו של החייב להחזר החוב במסגרת הקיימת בהוצאה לפועל איננה מספקת ולא תוביל לסילוק החוב, ועל מנת למנוע את הנצחתו. במצב מעין זה יכול רשם ההוצאה לפועל להורות על השהיית ההליכים כנגד החייב, על מנת לאפשר לו להגיש בקשה למתן צו כינוס נכסים לבית המשפט המחוזי. 

* כיצד אנחנו יכולים לסייע לכם בהליך פשיטת רגל? לחצו כאן.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תכנית חירום להצלת המשק לפני קריסה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

תוכנית חירום כלכלית הוגשה לממשלת ישראל על ידי ד״ר שלמה נס עו״ד ורו״ח ממשרדנו - ״תכנית נס״ הוגשה בשם התאחדות ארגונים ובעלי עסקים רבים ומציעה פתרונות יצירתיים ומעשיים להתמודד עם משבר הקורונה, לפני קריסה של כל המארג הכלכלי.

כיצד לפעול כשהעסק מתדרדר בגלל הקורונה?

מאת: ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

בעקבות משבר הקורונה עסקים סופגים הפסדים רבים - האם עדיף לסגור את העסק ולחסוך את משכורות העובדים?

אחריות אישית של נושא משרה בתאגיד המצוי בחדלות פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

בהתאם לפרסומו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, שנכנס לתוקפו ביום 15 לספטמבר 2019, נבקש לעדכנכם בשינויי החקיקה כמפורט להלן;

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם