מאת: צוות האתר


ייצוג בעל מניות ו/או דירקטורים –
בניהול מאבקים מול בעלי מניות אחרים ו/או נושאי משרה בחברה

במדינת ישראל עסקים רבים מיוסדים כחברה בע"מ, כלומר, הפעילות מתבצעת באמצעות אישות משפטית, המורכבת מבעלי מניות ודירקטורים הפעילים לטובת פעילות מוגדרת.

החברה, הלכה למעשה אמורה להתנהל באמצעות אסיפת בעלי המניות והדירקטוריון, כאשר חלוקת הסמכויות בין השניים נקבעת במסמכי ההתאגדות של החברה, תקנוני החברה ומסמכים נוספים. כל אותם מסמכים, אמורים להגדיר את הנדרש לטובת התנהלות חוקית, שקופה ותקינה של החברה. הבעיה היא שלא תמיד כך הם פני הדברים והלכה למעשה, קורה, לא אחת, כי בין בעלי המניות בחברה מתעוררות מחלוקות וסכסוכים הנובעים מאינטרסים שונים.

יש שהמחלוקת נובעת כתוצאה מכך ששיעור האחזקות בחברה אינו זהה ויש שהוא נגרם משורה של סיבות אחרות ובכללן, לדוגמא מצב בו חלק מבעלי המניות מועסקים על ידי החברה, מה שמכניס למשוואה פרמטרים הנוגעים בתשלומי שכ"ע, הרצון של העובדים לקבל תשלום גדול יותר, התשלום של בעלי המניות הלא עובדים להגיע למצב של חלוקת דיבידנדים ועוד - המחלוקות המתעוררות הינן ממינים ומסוגים שונים.

כיצד אנחנו יכולים לסייע בעניין?

משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס ומשרד המשפטים, חלקם גם בעלי תואר במנהל עסקים, כלכלה ועוד, מנוסה בהתמודדות עם מחלוקות מסוג זה ובשעת הצורך יודע הוא לתקוף בשם הלקוח בשורה של חזיתות חכמות ומתוחכמות. משרדנו יודע להביא, בהתאם לצורך, להכרעה שיפוטית.

בקיאותנו החשבונאית בדיני המס, היות חלק מאתנו יוצאי רשויות מס, מאפשרת לנו לבחון את המקרה בדרך משפטית וחשבונאית כאחד, ללמוד על הנדרש מהנהלת חשבונות העסק והדו"חות הכספים של החברה ולהביא את המחדלים המאותרים בפני בית המשפט או גורמים אחרים באופן שאינו משתמע לשתי פנים. אנו יודעים כי הבקיאות וההבנה הכלכלית והחשבונאית, במיוחד בתיקים אלה, כמו הבנת המס, הם אלה שמביאים את הערך הנוסף, את היתרון היחסי והם אלה שמאפשרים לנו להביא ללקוחות המשרד, פתרון מנצח והישגים יוצאי דופן.

אנו תקווה כי תינתן לנו הזכות לטפל גם בעניינך ולהביא לידי מימוש את זכויותיך.

התקשר עתה ותן לנו לשמור עלייך!
אלי דורון, עו"ד 054-4251054

 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

נעדכנכם, כי לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

החזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

על העוסק לשלם את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו .ההפרש חייב להיות משולם במועדו או שעלול הוא להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם