מאת: אלי דורון, עו"ד ; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דור שיוביץ משפטן


החל מינואר 2018 יחודש נוהל גילוי מרצון ובכך תוענק הזדמנות נוספת לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים.

ברשות המיסים מעריכים כי למרות שבמסגרת נוהל הגילוי מרצון אשתקד במסגרתו נחשף הון בלתי מדווח של אלפי ישראלים, קיימים עדיין ישראליים רבים אשר לא דווחו על הונם ומחזיקים בסכומי כסף גדולים הנמצאים בחשבונות בנק במדינות מעבר לים.

שלושה מסלולי דיווח עיקריים

נוהל הגילוי מרצון יאפשר בחירה בין שלושה מסלולי דיווח עיקריים, כאשר אחד מאותם המסלולים הינו "המסלול המקוצר" - מסלול זה שונה ובעל ייחודיות מיתר המסלולים שמציע הליך הגילוי מרצון, ועל כן נעמוד בקצרה על מאפייניו הייחודיים:

  1. במסלול זה ניתן לעשות שימוש כאשר סך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪ בשנות הדיווח.
  2. הבקשה תוגש לגורם המוסמך, בצירוף לדוחות השנתיים ו/או דוחות אחרים רלבנטיים כשהם מתוקנים לתקופת הגילוי.
  3. לאחר קבלת אישור הגורם המוסמך כי הבקשה עומדת בתנאי הנוהל, הבקשה תאושר ותועבר לגורם האזרחי הרלבנטי שיקלוט את הבקשה והדוחות, יתקצר אותן ויוציא שובר תשלום לפונה על סכום המס הנובע מהבקשה.
  4. ככל וסכום המס הנובע מהבקשה ישולם תוך 15 ימים מיום מסירת הודעת התשלום, לא יפתח כנגד הפונה הליך פלילי לגבי המידע שמסר בבקשה וסכום המס ששילם במסגרת הליך זה.
     
  5. במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות למעט בקשות אשר הוגשו באופן אנונימי שלא ב"מסלול מקוצר", ומנהל המשרד האזורי המטפל בבקשה החליט להעבירה לטיפול ב"מסלול המקוצר", בשל עמידתה ביתר התנאים כאמור לעיל, וכמובן תוך ידוע הנישום וחשיפת שמו טרם העברתו למסלול זה.
  6. כל הוראות נוהל גילוי מרצון יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בקשות במסלול המקוצר.

למשרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס, הידע והיכולת להביא לידי התנהלות מידית בשם הנישום, אשר יש בה כדי לנטרל את החשיפה ולאפשר הליך "גילוי מרצון" מקסימלי עבור לקוחותינו - אנו מזמינים כל אדם המבקש לקחת חלק בנוהל הגילוי מרצון להגיע למשרדנו ואנו נדע להתנהל בשמו במידי מול רשויות המס ולהביא לצמצום עד לכדי איפוס החשיפה הפלילית וכן לביצוע נוהל הגילוי מרצון על הצד הטוב ביותר.

>> למידע נוסף על הליך גילוי מרצון ושירותינו בתחום, לחצו כאן.
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מוקד הכשרת הון שחור וגילוי מרצון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

נכון להיום יש בנמצא ישראלים רבים שעדין מחזיקים בהון ו/או בכספים שחורים ובכך הם חשופים אזרחית ופלילית אל מול רשויות המס בישראל או מחוץ לישראל. חלקם מחזיקים בהון ו/או בכספים בדרכים מתוחכמות וחלקם מחזיקים את הכספים בדרכים פחות מתוחכמות, בבית, בארון, בכספת, אצל בן משפחה וכדומה.

הפחתת מס על הכנסות שמקורן מעבודה בהליכי גילוי מרצון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

משרדנו שלח לאחרונה מכתב לשר האוצר משה כחלון, והעלה בפניו הצעה להענקת חנינת מס לנישומים הפונים להליך גילוי מרצון עבור הכנסות שמקורן מעבודה.

לא שילמת מס בישראל על נכס מושכר בחו"ל?

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו עו"ד

בעלי דירה המפיקה הכנסה משכירות עליה - לא דיווחתם ושילמתם מס בישראל כנדרש? הליך גילוי מרצון עשוי להסיר מכם את סכנות ההליך הפלילי, קראו כאן בהרחבה בנושא.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם