אפוטרופוס הנו אדם האחראי על אדם אחר ותפקידו לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו (החסוי), זאת הן במקרים בהם החוק מסמיך אותו לשם כך (כגון הורים שהנם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים שטרם מלאו להם 18 שנים), והן במקרים בהם ממנה בית המשפט לענייני משפחה את האפוטרופוס. זהו האפוטרופוס על פי מינוי, שתפקידו לדאוג לעניינים שנמסרו לטיפולו על ידי בית המשפט ובתוך כך לפעול לשמירת זכויותיו, האינטרסים והצרכים של החסוי ולקבל החלטות בקשר אליהם.

אפוטרופוס על פי החוק

החוק העיקרי המסדיר את תפקיד האפוטרופוס ואת תהליך מינויו הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962, המפרט מצבים שבהם רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס לאדם במדינת  ישראל:

1. קטין שהוריו אינם בין החיים או שאינם ממלאים את תפקידם כראוי.
2. מי שהוכרז על ידי בית המשפט כפסול דין (הכרזה שמשמעותה פסלות מביצוע פעולות משפטיות).
3. אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו באופן זמני או קבוע, מסיבות שונות.
4. אדם שאין אפשרות לזהותו.
5. עובר.

לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות יחיד (לרבות בן זוג, קרוב משפחה, עו"ד או אדם אחר), תאגיד (היינו מוסד, קרן, עמותה וכיו"ב) וכן האפוטרופוס הכללי.
את הבקשה למינוי יכול להגיש בן הזוג, הורה או קרוב משפחה אחר וכן היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו.

על אפוטרופוס לגוף ולנפש, ומינוי זמני/קבוע

לכל חסוי מאפיינים וצרכים משלו ובכל מקרה בו מבוקש מינוי אפוטרופוס יש להתאימו לצורכי החסוי עבורו מיועד המינוי. לשם כך מבוצעת הבחנה בין מינוי אפוטרופוס לגוף (המתמנה במצבים בהם החסוי אינו מסוגל לנהל בעצמו את חיי היום-יום שלו או לקבל החלטות הנוגעות לגופו, כגון ביצוע טיפולים רפואיים) לבין אפוטרופוס לרכוש (המתמנה לצורך ניהול ענייניו הכלכליים של החסוי, כאשר חסוי שאינו מסוגל לטפל בעניינים אלו כראוי ולטובתו). לעיתים ימונה אפוטרופוס לגוף ולרכוש גם יחד ב"מינוי כללי". המינוי עשוי להיות מינוי זמני, לצורך קבלת החלטות בנושאים דחופים, במקרים בהם נדרשת התערבות מיידית או מינוי קבוע עת נדרשת התערבות לטווח ארוך.

הכרזה על אדם כפסול דין היא צעד דרסטי, שכן היא גורמת לבטלות הפעולות המשפטיות שמבצע פסול הדין ממועד ההכרזה. על כן, בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם הינה פעולה הרת-גורל המצריכה בקיאות ומומחיות במטריה משפטית זו. מעצם מינויו, משמש האפוטרופוס כזרועו הארוכה של בית המשפט, כאשר פעולותיו לביצוע החובות המוטלות עליו מכח צו המינוי חשופות למכלול סיכונים, בכלל זה טענות צדדים שלישיים וביקורתו של בית המשפט.

כיצד משרדנו יכול לסייע בתחום?

משרדנו, המונה עו"ד יוצאי משרד המשפטים, הינו בעל ניסיון רב ובקיאות בהליכי מינוי אפוטרופוס, ומעניק ללקוח ליווי משפטי איכותי ומקצועי והכוונה במסגרת הליכי המינוי, וכן משך ביצוע תפקידי האפוטרופוס לאחר קבלת צו המינוי. בתוך כך יוכל משרדנו לסייע בידי משפחות השוקלות מינוי אפוטרופוס לבן משפחתם, למשפחות שנתמנה לבן משפחתם אפוטרופוס, ליחידים המבקשים שימונה עליהם אפוטרופוס וליחידים שכבר מונה להם אפוטרופוס והמבקשים לוודא כי האפוטרופוס מבצע את תפקידו בנאמנות. בתוך כך אף יסייע משרדנו לשקול מסלולים משפטיים מקבילים או חליפיים היכולים ליתן מענה לצרכי החסוי.

>> זקוקים לשירותי עו"ד משפחה נוספים? לחצו כאן.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.


מידע מקצועי

סכסוך עסקי בתוך המשפחה

משרדנו מתמחה בייצוג בנים או בנות הנתונים בסכסוך עסקי עם מי מהוריהם, אביהם ו/או אמם, וזאת באמצעות סיוע מקצועי של עורכי דין ורואי חשבון יוצאי משרד המשפטים ורשויות מס, לחצו כאן לפרטים.

עורך דין לגירושין עקב בגידה

ייצוג נשים המגלות כי הבעל בוגד בהן, לטובת בניית אסטרטגיה והערכות לגירושין בסיוע עו"ד ורו"ח מומחה בגירושין, פירוק, שיתוף ושמירה על זכויות האישה.

עורך דין צוואות חכמות

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות ומנגנוני נאמנות חכמים אשר יבטיחו את עתיד ילדייך ו/או כל אינטרס אחר החשוב לך בעניין - לחצו כאן לפרטים נוספים בנושא.

סכסוך בין אחים

משרדנו יודע לטפל במקרים סבוכים שכאלה ולבחון את המצב דרך משקפיים משפטיות וחשבונאיות זהירות, כאלה היודעות לאתר את הבעיה ולפתור אותה נכון.

מלחמת יורשים

מלחמת ירושה בשם ילדי ההורה המנוח, עם בת או בן הזוג השני של האם או האב המנוח

חיים משותפים

משרדנו מתמחה בליווי בני זוג בהם אזרח זר ואזרח או בעל רישיון לישיבת קבע בישראל, המקיימים חיים משותפים ללא נישואין (ידועים בציבור), לרבות בני זוג מאותו מין שנישאו או שמקיימים חיים משותפים ללא נישואין.

הליך גירושין - השלבים המרכזיים בדרך

מדי שנה מתגרשים בישראל אלפי זוגות. לאור המציאות הנוכחית, שבה דומה שמספר המתגרשים רק הולך ועולה, עולה גם החשיבות של ניהול נכון של תהליך הפרידה עצמו. לעתים ישנה אפשרות לנהל את הסכסוך בצורה מכובדת, ולהגיע להסכם מתוך הבנה. עם זאת, לעתים קרובות יותר קיימת נטייה לוחמנית, שמתקשה לראות את הצד השני.

חובות מנהל העיזבון

סעיף 82 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965, קובע את תפקיד מנהל העיזבון בהאי לישנא: "מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית-המשפט, לכנס את נכסי העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו-ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו-ירושה או של צוואה מקויימת".

רישום מכר על פי צוואה

האם ירושה היא עסקת מכר? סיקור מיוחד בענייני רישום הנכס בטאבו, העברת נכס בירושה - האם מדובר בעיסקה פטורה ממס שבח, או שמא מדובר במס נדחה?

חשיבות עריכת הסכם יחסי ממון

שני מסלולים עיקריים לחלוקת רכוש קיימים במשפט הישראלי הנקבעים על פי מועד נישואי בני הזוג. עניינם של זוגות הנישאו לפני שנת 1974 יידון על פי "חזקת השיתוף בנכסים" כפי שהתפתחה בפסיקת בתי המשפט בישראל.

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם