מידע מקצועי

נדחתה בקשה להישפט בגין קנס מהירות בשל הזמן שחלף מקבלת הקנס

המבקש נסע ביום 7.12.12 במכוניתו, כאשר תועד ע"י מצלמת מהירות בשל מהירות מופרזת. הודעה בדבר הקנס על מהירות בניגוד לחוק, נשלחה לביתו של המבקש בדואר רשום. המבקש שקיבל את הודעת הקנס, לא פעל על פי הוראות החוק (סעיף 229(א)(2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982), הקובע כי במידה וחייב מעוניין לערער על הקנס בבית המשפט, עליו להגיש בקשה להישפט בתוך 90 ימים ממועד המצאת הקנס.

דיני תעבורה בישראל

תחום דיני תעבורה, וכפי שניתן להסיק משמו, מתמקד בכל הסוגיות המשפטיות והחוקים הקשורים לתעבורה וכלי התעבורה. דיני התעבורה בישראל נועדו להסדיר את ענייני התעבורה והתחבורה ולהבטיח מענה כולל, במקרים של עבירות תנועה או בעיות וסוגיות משפטיות הקשורות בכך. אלה יכולים להיות דיני הקשורים לנהיגה בכלי הרכב, וגם כאלה המתייחסים להולכי הרגל ואלמנטים אחרים הקשורים בתחום התעבורה כולו.

חזקת הבעלות ברכב - אחריותו של בעל רכב כלפי רכבו, כאשר כלל לא נהג בו בעת ביצוע העבירה

בפקודת התעבורה, סעיף 27ב (א) – מצוי סעיף אשר מטיל על בעל רכב את האחריות בגין ביצוע עבירה ברכב, גם אם הבעלים כלל לא נהג ברכב בעת ביצוע העבירה. חזקת "בעלות" זו, מטילה על בעל הרכב את האחריות בגין ביצוע העבירה, כדלקמן;

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם