מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן


סעיף 4א לפקודת מס הכנסה קובע את כללי המקור ואת תוקפם בזירה הבינלאומית.

עם המעבר לשיטת מיסוי פרסונאלית נדרשו כללים ברורים וקוהרנטיים לקביעת מקום הפקת ההכנסה. לגבי תושבי חוץ, חשיבות הכללים הוא בעיקר לעניין זכות המיסוי של ישראל ומהם, לכאורה, מצטיירת תמונה נהירה ובהירה לפיה הכנסה של תושב חוץ תמוסה בישראל רק אם מקום הפקתה הוא בישראל. סעיף 4א לפקודה דן בקביעת מקום הפקתן של ההכנסות הפירותיות, בין השאר, לגבי הכנסה מעסק, מעסקה, מעבודה, ממשלח יד וכיוצא באלה מקורות הכנסה פירותיים, כאשר במסגרת סעיף קטן (5) נקבע כי לגבי ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה, המקום שבו הופקה או נצמחה ההכנסה הינו מקום מושבו של המשלם. לאור האמור לעיל, בנקל תעשה הקביעה לפיה תושב חוץ יהא חייב במס על הכנסותיו מריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה המופקים מחשבון בנק הפעיל בישראל, שכן משלם הריבית הינו בנק ישראלי.
 
לאמיתו של דבר, קביעתו של סעיף 4א(5), כאמור לעיל, אינה חזות הכול וככל שנכונה היא עבור מרבית המקרים, הרי שקיימים לה גם יוצאים מן הכלל. ובמה דברים אמורים? במצב דברים בו פלוני אשר בחזקתו אזרחות ישראלית, מתגורר דרך קבע בחו"ל וככל שלא שהה בישראל בשנת מס מסויימת למעלה מ-180 ימים (ברציפות או לסירוגין), יהא בכך כדי להקנות לו זכאות לניהול חשבון בנק בישראל אשר יסווג כחשבון חשבון תושב חוץ, טומן בחובו יתרונות משמעותיים לאלו המחזיקים בו, החל מפטור מדמי ניהול חשבון מט"ח וריביות מועדפות וכלה בפטור מתשלום מס הכנסה על הריבית.
 
יודגש כי לצד היתרונות המשמעותיים האמורים לעיל עומדת התניה שיתכן ועבור רבים תיתפס כחיסרון משמעותי שלא לומר דרקוני, שכן הפטור האטרקטיבי מתשלום מס הכנסה על ריבית יינתן אך ורק בכפוף לחתימה על הצהרה ודוח מיוחדים שיוגשו למס הכנסה. עיננו רואות כי קביעתו של סעיף 4א(5) מתמוססת ככל ועסקינן בכמיהתה של מדינתנו לפיסות אינפורמציה פיסקאליות אודות מצבם הפיננסי של כל אלו המחזיקים באזרחות ישראלית.
 
לקבלת ייעוץ של עורך דין במיסים צור קשר עם משרד עורכי הדין

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

התנהלות מול בנק בישראל המסרב לקבל כסף המועבר מחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרדנו מתמחה בייצוג ישראלים מול בנקים בישראל המסרבים לקבל העברות בנקאיות של כספים, המועברות מחשבון בנק בחו"ל לחשבון הבנק של הלקוח בישראל - לחצו כאן לפרטים.

העברת חסכונות עבודה מחו"ל

מאת: צוות האתר

ישראלים רבים עוברים לחו"ל לטובת עבודה במדינה זרה – שם מאמינים הם כי ניתן יהיה להרוויח יותר מכפי שהם מרוויחים בישראל ובכך לשדרג את עצמם ואת משפחתם.

ייצוג חייבים בהליכי פשיטת רגל

מאת: צוות האתר

המציאות העסקית בה אנו חיים והתרבות העסקית הקלוקלת בה אנו מתנהלים, חושפת ישראלים רבים, במיוחד אנשי עסקים אך גם שכירים, לקושי תזרים המגיע לא אחת לכדי אי יכולת פירעון ממשית המצדיקה קבלת החלטה אמיצה ונכונה בדבר הכרזה על פשיטת רגל.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם