חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

הטבות המס ליצרני חשמל בטכנולוגיית הפוטו-וולטאי

0
מדורג 5 ע"י 2 גולשים

דירוג מאמר:

בדיון שנערך ב-24/7/17, אישרה ועדת הכספים של הכנסת פטור מדיווח למס הכנסה ליצרני חשמל ביתיים המפיקים הכנסה באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית, בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז-2016 וזאת עד לגובה הכנסות שנתי של כ-98,000 ₪ (נכון לשנת 2017(.

כמו כן, אישרה הוועדה מתן פחת מואץ לכלל יצרני החשמל במשק לתקופה של 4 שנים החל משנת המס 2016 ואילך, המפיקים חשמל במסגרת הסדר מונה נטו של רשות החשמל. מדובר בהחלטת ממשלה הבאה לעודד "מיסוי ירוק" ועוסקת במתן הטבות ליוצרים ומשתמשים באנרגיה "ירוקה".

צרכנים של חברת החשמל רשאים להתקין על גגות הבתים וכן על גגות של מבנים מסחריים, מתקנים פוטו-וולטאים (לוחות סולאריים) להפקת חשמל ולמכור את החשמל שנוצר מהמערכת לחברה החשמל. את התמורה בגין כך מאת חברת החשמל מקבל הצרכן באמצעות זיכוי בחשבון החשמל התקופתי המשולם על ידו לחברת החשמל. מטרת התקנה היא לעודד צרכן ביתי המפיק הכנסה מייצור חשמל באמצעות מתקן פוטו-וולטאי (או באמצעות טורבינות רוח), על ידי מתן הטבות מס.

צרכן ביתי

בהתאם לחוק - "צרכן ביתי הוא יחיד או נציגות הבית המשותף המחויבים בתעריף ביתי או בתעריף עומס זמן". בהתאם לחוק, צרכן ביתי אשר ההכנסה ממכר חשמל אינה עולה לכדי עסק או משלח יד, זכאי לפטור ממס על הכנסה ממכירת חשמל עד לסכום של 24,000 ₪ לשנה או לחילופין יחויב במס בשיעור של 10% על ההכנסה ממכירת חשמל עד לתקרה שהנה שוות ערך לגובה המחזור של "עוסק פטור" (98,707 ₪ נכון לשנת 2017).

הכנסה שנתית העולה על גובה מחזור עוסק פטור במע"מ תתחייב בשיעור מס שולי. צרכן ביתי שמחזור עסקאותיו אינו עולה על מחזור עסקאות פטור במע"מ ואינו נדרש ממילא להגיש דו"ח לצרכי מס הכנסה או מע"מ בגין הכנסות או עסקאות אחרות, יהא פטור מדיווח הן למס הכנסה והן לצורכי מע"מ בשל הכנסותיו מכוח החוק האמור.

משמעות ההוראה

משמעות ההוראה החדשה היא, שמלבד הפטור מחובת הדיווח והפטור ממס גם אין צורך לפתוח תיק במס הכנסה בגין הכנסה המסתכמת בסך של 98,000 ₪ ואף אין צורך בהגשת דו"ח שנתי. בנוסף, ההוראה מותירה מקום לתכנון מס וכן מאפשרת היא פחת מואץ, אותו ניתן לקזז כנגד הכנסות אחרות.

אנו במשרדנו מברכים על ההוראה החדשה וחושבים שהשינויים המבוצעים ובהם הפטור מהדיווח ומתן הפחת המואץ, הינם יוזמה מבורכת אשר מטיבה עם כלל אזרחי ישראל, ואשר תביא תמריץ נוסף לשימוש וייצור של "אנרגיה ירוקה".

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס