מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - לירון לנדן עורכת דין


בימים אלו הוגשה על ידי משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי עתירה לבג"ץ (בג"צ 1844/10) אשר עניינה סירובו של משרד השומה לתקצר (לשדר) את דוחותיו של העותר כשומות עצמיות והחלטתו החד צדדית לשנות את שומותיו העצמיות של העותר כראות עיניו - התנהלות נעדרת תוקף חוקי, המנוגדת למושכלות היסוד בשיטת המס בישראל והמרוקנת מכל תוכן את הליכי השומה הקבועים בפקודת מס הכנסה העומדים לרשות נישום הסבור כי קופח על ידי החלטת רשות המסים.

על פי הוראותיה המפורשות של פקודת מס הכנסה, שעה שנישום מגיש דוחותיו לפקיד השומה מחובתו של פקיד השומה לתקצר (לשדר) הדוחות במערכת המחשב שלו כמות שהם "as is" ולחשב על פיהם את גובה המס - על כן דוחותיו של הנישום מוגדרים בחוק כ"שומה עצמית", כשמם כן הם. בשלב זה אין לפקיד השומה כל סמכות לשנות את דוח הנישום, ולו במאום, ואין הוא רשאי להפעיל שיקול דעת אשר תוצאתו סטייה מהכנסתו המוצהרת של הנישום (זולת מקרים בהם נפלה בדוח טעות חשבון אריתמטית-טכנית).

לאחר תקצור דוחות הנישום כשומות עצמיות, קובעת פקודת מס הכנסה את שתי הפעולות החוקיות היחידות בהן רשאי פקיד השומה לנקוט בטיפולו בדוח המוגש לו על ידי נישום - או אישור השומה העצמית או קביעת שומה חלופית לפי מיטב שפיטה. דהיינו, כל שינוי שיעשה פקיד השומה כראות עיניו בתקצור דוחות הנישום (למעט תיקון טעות אריתמטית ככל שנפלה בדוח) יוצר מצב בו פקיד השומה עושה שעטנז בלתי חוקי של הוראות הפקודה, אשר כאמור אוסרות על פקיד השומה לערוך שינויים בדוחות הנישום ובמקרה של מחלוקת בינו לבין הנישום בנוגע לתוצאת המס מסמיכות את פקיד השומה להוציא לנישום שומת מיטב שפיטה חלופית לדחותיו המוצהרים.

בעניינו של העותר, החליטה רכזת ממשרד השומה לתקצר מחדש את דוחותיו כראות עיניה על פי שיקול דעתה הסובייקטיבי באופן היוצר הכנסה "וירטואלית" ביתר, וזאת כתחליף להוצאת שומת מיטב שפיטה. בהימנעותה מהוצאת שומת מיטב שפיטה, למעשה מנעה הרכזת מהעותר את זכותו להגיש השגה ולערער על החלטתה הנ"ל, הואיל ועל פי הוראות החוק כמו גם הגיונם של דברים, השגה וערעור ניתן להגיש אך ורק על שומת מיטב שפיטה של פקיד השומה, ולא על דוח שומה עצמית אשר הוכן והוגש על ידי הנישום בעצמו.

בעשותה כן, מלבד פועלה בחוסר חוקיות ובחוסר סמכות תוך ריקון מתוכן של כל הליכי השומה הקבועים בחוק, הלכה ולמעשה חסמה הרכזת את גישתו של העותר לערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית מתאימה. על כן עתר העותר לבג"ץ באמצעות באי כוחו ממשרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי לשם קבלת צו שיפוטי אשר יורה לפקיד השומה לתקצר את דוחותיו כמות שהם, וככל שהלה סבור כי החבות במס שונה מהמוצהר על ידי העותר, כי יתכבד ויוציא לעותר שומת מיטב שפיטה על פי דין - ולא ינקוט ב"קיצור דרך" לא מוצלח תוך יצירת שעטנז של הוראות החוק בניסיון לעקוף "עבודה מיותרת" הכרוכה בפרוצדורה של הוצאת שומת מיטב שפיטה, על חשבון כיסו של הנישום.

לקבלת ייעוץ של עורך דין במיסים צור קשר עם משרד עורכי הדין

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

אישור ניכוי מס במקור - הוראת ביצוע 2020

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ביום 1.1.20 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע 02-2020 של מס הכנסה לשנת המס 2020 אשר עוסקת באישורי ניכוי מס במקור ובאישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 והתקנות מכוחה.

מחילת חוב לספק בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לנו ניסיון רב בהתנהלות שומתית מסוג זה ובקיאות בכל הקשור בהתנהלות של יבואן ישראלי מול ספק זר ולמורכבות העלולה להיווצר מול רשויות המס ופקידי השומה.

חובת תשלום ביטוח לאומי לעובד זר לצורך טיפול סיעודי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

נבקש לעדכנכם, כי החל מחודש ינואר 2020, נכנסו לתוקפן הוראות בנושא תשלום ביטוח לאומי לעובדים זרים, במסגרת אגרת שפורסמה מטעם המוסד לביטוח לאומי ביום 31.12.19, בשם "איגרת למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי".

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם