מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - לירון לנדן עורכת דין


בימים אלו הוגשה על ידי משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי עתירה לבג"ץ (בג"צ 1844/10) אשר עניינה סירובו של משרד השומה לתקצר (לשדר) את דוחותיו של העותר כשומות עצמיות והחלטתו החד צדדית לשנות את שומותיו העצמיות של העותר כראות עיניו - התנהלות נעדרת תוקף חוקי, המנוגדת למושכלות היסוד בשיטת המס בישראל והמרוקנת מכל תוכן את הליכי השומה הקבועים בפקודת מס הכנסה העומדים לרשות נישום הסבור כי קופח על ידי החלטת רשות המסים.

על פי הוראותיה המפורשות של פקודת מס הכנסה, שעה שנישום מגיש דוחותיו לפקיד השומה מחובתו של פקיד השומה לתקצר (לשדר) הדוחות במערכת המחשב שלו כמות שהם "as is" ולחשב על פיהם את גובה המס - על כן דוחותיו של הנישום מוגדרים בחוק כ"שומה עצמית", כשמם כן הם. בשלב זה אין לפקיד השומה כל סמכות לשנות את דוח הנישום, ולו במאום, ואין הוא רשאי להפעיל שיקול דעת אשר תוצאתו סטייה מהכנסתו המוצהרת של הנישום (זולת מקרים בהם נפלה בדוח טעות חשבון אריתמטית-טכנית).

לאחר תקצור דוחות הנישום כשומות עצמיות, קובעת פקודת מס הכנסה את שתי הפעולות החוקיות היחידות בהן רשאי פקיד השומה לנקוט בטיפולו בדוח המוגש לו על ידי נישום - או אישור השומה העצמית או קביעת שומה חלופית לפי מיטב שפיטה. דהיינו, כל שינוי שיעשה פקיד השומה כראות עיניו בתקצור דוחות הנישום (למעט תיקון טעות אריתמטית ככל שנפלה בדוח) יוצר מצב בו פקיד השומה עושה שעטנז בלתי חוקי של הוראות הפקודה, אשר כאמור אוסרות על פקיד השומה לערוך שינויים בדוחות הנישום ובמקרה של מחלוקת בינו לבין הנישום בנוגע לתוצאת המס מסמיכות את פקיד השומה להוציא לנישום שומת מיטב שפיטה חלופית לדחותיו המוצהרים.

בעניינו של העותר, החליטה רכזת ממשרד השומה לתקצר מחדש את דוחותיו כראות עיניה על פי שיקול דעתה הסובייקטיבי באופן היוצר הכנסה "וירטואלית" ביתר, וזאת כתחליף להוצאת שומת מיטב שפיטה. בהימנעותה מהוצאת שומת מיטב שפיטה, למעשה מנעה הרכזת מהעותר את זכותו להגיש השגה ולערער על החלטתה הנ"ל, הואיל ועל פי הוראות החוק כמו גם הגיונם של דברים, השגה וערעור ניתן להגיש אך ורק על שומת מיטב שפיטה של פקיד השומה, ולא על דוח שומה עצמית אשר הוכן והוגש על ידי הנישום בעצמו.

בעשותה כן, מלבד פועלה בחוסר חוקיות ובחוסר סמכות תוך ריקון מתוכן של כל הליכי השומה הקבועים בחוק, הלכה ולמעשה חסמה הרכזת את גישתו של העותר לערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית מתאימה. על כן עתר העותר לבג"ץ באמצעות באי כוחו ממשרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי לשם קבלת צו שיפוטי אשר יורה לפקיד השומה לתקצר את דוחותיו כמות שהם, וככל שהלה סבור כי החבות במס שונה מהמוצהר על ידי העותר, כי יתכבד ויוציא לעותר שומת מיטב שפיטה על פי דין - ולא ינקוט ב"קיצור דרך" לא מוצלח תוך יצירת שעטנז של הוראות החוק בניסיון לעקוף "עבודה מיותרת" הכרוכה בפרוצדורה של הוצאת שומת מיטב שפיטה, על חשבון כיסו של הנישום.

לקבלת ייעוץ של עורך דין במיסים צור קשר עם משרד עורכי הדין

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מע"מ בגין שרותי שיווק לחברות זרות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

לאחרונה ניתנה על ידי רשות המסים החלטת מיסוי שלא בהסכם בנושא: "החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט" שקבעה ששירותי שיווק הניתנים על ידי החברה הישראלית לאתרי אינטרנט בחו"ל לא זכאיות למע"מ בשיעור אפס.

שלילת הטבות מקבלני משנה עפ"י חוק לעידוד השקעות הון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

בית המשפט המחוזי מרכז דחה ביום 29/8/19 ערעור על שומה שהוצאה למערערת, חברת אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ ולבעל המניות במערערת וקבע כי המערערת אינה זכאית לקבלת הטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, בהיותה של המערערת קבלן משנה המייצר את המוצר ולא היצואן (ע"מ 55611-07-17 אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ ואח' נ' פקיד שומה רחובות).

ביקורת ניכויים לחקלאי ונקודות זיכוי לעובדים זרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי מלא לחקלאים בעניין ביקורת ניכויים וסוגיות נקודות זיכוי לעובדים זרים במס הכנסה - לחצו כאן לפרטים מלאים בנושא.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם