מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן


סוגיות משפטיות רבות ומגוונות עולות מנושא ההימורים באינטרנט. בעוד שעיקר העיסוק סביב הסוגיות דלעיל, צומח משאלת חוקיות ההימורים, במאמר זה ננסה לעמוד על סוגיה שונה לחלוטין, הקשורה לשאלת המיסוי העקיף שיחול או שלאו על ישויות שעיקר פעילותם הכלכלית צומחת מהימורים מקוונים באתרי האינטרנט השונים. יודגש כי אודות סוגיית המיסוי הישיר, קרי מס ההכנסה, אין צורך להכביר במילים, שכן ברי כי הכנסותיהם של אי אילו מהמרים מקוונים כפופות למס הכנסה, כפי שעולה הן מפקודת מס הכנסה והן מהפסיקה. עם כך, נבקש לבחון האם פעילות מקוונת עקבית ומשמעותית מחייבת את מבצעה בפתיחת תיק עוסק במע"מ, קרי האם יחיד או חברה אשר מהמרים בעצמם באופן מקוון, זאת להבדיל מאתרי ההימורים שברי כי חייבים בפתיחת תיק במע"מ.

מס ערך מוסף, כשמו, הינו מס המוטל על הערך המוסף, לאמור, מס המוטל על ההפרש בין מכירותיו של עסק לבין קניותיו, או בין שירותים שנתן לבין שירותים שקיבל. בהתאם לכך, מטיל חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן: "חוק מע"מ") מס על מכירות ושירותים הניתנים על ידי עסק (מס עסקאות), אך מנגד מתיר לנכות את המס ששילם העסק על רכישותיו ועל השירותים שקיבל (מס תשומות); בצורה זו הפירמה משלמת מס על הערך המוסף נטו. סעיף 2 לחוק מע"מ, קובע את מקורות ההכנסה אשר ימוסו לפיו כדלקמן: "על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת." סעיף 1 לחוק מגדיר מהי עסקה: "עסקה - כל אחת מאלה: מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד. עינינו הרואות, כי עסקה יכול שתהא מכר או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו." סעיף 1 לחוק מע"מ מגדיר את המונח "עוסק" כ: "מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו...". במצב דברים זה, ישות שפעילותה הכלכלית צומחת מהימורים תהא חייבת בפתיחת תיק עוסק במע"מ במידה והינה עולה כדי עוסק, קרי מוכרת נכס או נותנת שירות.

ראשית נבחו האם פעילות הימורים כאמור עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק במונח שירות: התמורה אותה המהמר מקבל אינה תלויה בשירות כזה או אחר שהעניק הוא לצד שלישי, אלא בניצחונו במשחק הפוקר המקוון. למה הדבר דומה, לכל זכייה אחרת במשחק מזל כגון לוטו או טוטו, אשר אין חולק כי הצד הזוכה אינו חייב במע"מ בגין זכייתו.יתר על כן, הפסד במשחק הפוקר המקוון יוביל לאי קבלת תקבול כלשהו אצל המהמר, ויתר על כן, להפסד הכספים שהופקדו באתר (זירה), נתון שאינו הולך יד ביד עם מתן שירות לצד ג' כלשהו.

כלומר, במסגרת מתן שירות, אף במקרים בהם התמורה המוסכמת בין הצדדים בגין השירות הנה תלוית תוצאה, נותן השירות אינו משלם למקב השירות על אי הצלחת הספקת השירות ולכל היותר ימנע מקבל השירות מלשלם לנותן השירות. כעת נבחן האם פעילות ההימורים עולה בקנה אחד עם המונח "מכירת נכס": נוכח כל האמור לעיל, בענייננו, ניתן לטעון, שפעילותו המקוונת של מהמר אינה עולה כדי מכר, זאת בשל העובדה שאינו מקנה לאדם כלשהו נכס, בין אם בתמורה ובין אם ללא תמורה. כאמור, זכאותו לקבלת תמורה הנה תוצר של זכייתו בהימור המקוון ולא תולדה של מכירת נכס / זכות לצד שלישי כלשהו. יתר על כן, הפסד בהימור המקוון יוביל לאי קבלת תקבול כלשהו ולהפסד הכספים שהופקדו באתר, נתון שאינו הולך יד ביד עם מכר של נכס לצד ג' כלשהו, אשר התקבול בגינו (בגין הנכס) אינו תלוי תוצאה. בהקשר זה נציין, כי ככלל, התמורה המשולמת בגין נכס ו/או זכות הנה חיובית או לכל היותר, במקרים חריגים, התמורה עלולה להיות אפס, אך לא יכול להיות חולק כי אף אדם לא ישלם כספים לצד שלישי על מנת שירכוש ממנו נכס ו/או זכות. לסיכום ניתן לקבוע מסמרות ולומר כי ישות כלשהי אשר עיקר הכנסותיה צומחות מכספי זכייה מהימורים מקוונים אינה עולה כדי עוסק לפי חוק מע"מ וכפועל יוצא, אינה חייבת בפתיחת תיק במע"מ.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

ייעוץ משפטי לחייבים למע"מ

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

חייב תשלומים למע"מ שעיקלו לך את הרכב או חשבון בנק? משרדנו יפעל עבורך במידיי ולקדם עבורך מהלך של הסדר במטרה להביא לידי ביטול העיקול ו/או ביטול מכביד אחר.

אי דיווח למע"מ באופן מלא וחוסר בחשבוניות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייצוג וסיוע משפטי לבעלי עסקים שלא הוציאו את מלא חשבוניות המס או לא דיווחו למע"מ בצורה מלאה ומדויקת - לחצו כאן לפרטים.

טיפול בענייני מס הכנסה בימי קורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לצוות משרדנו מיטב הכלים, הידע והניסיון לסייע לישראלים אשר רשות המס מבקשת לפעול מולם במישור האזרחי ו/או הפלילי בשל סוגיות ובעיות שונות בתקופת הקורונה - לפרטים לחצו כאן.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם