חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

שיטת המס בפולין - על קצה המזלג...

0
מדורג 4.5 ע"י 2 גולשים

דירוג מאמר:

השוק הפולני מהווה זה מספר שנים לא מבוטל מוקד משיכה אטרקטיבי עבור אנשי עסקים ומשקיעים ישראלים. הסיבות העומדות בבסיס מגמה זו שונות ומגוונות, וקשורות, בין השאר, לגודלו של השוק המקומי (כ-40 מיליון תושבים), להצטרפותה של המדינה לאיחוד האירופי, לקרבתה למדינת גרמניה ולהסכמי סחר חופשי עליהם חתומה המדינה.  

לצד כל אלו, מהווה שיטת המס הנוחה במדינה מוקד משיכה בפני עצמה. ברשימה זו נבקש לסקור בקצרה מספר נתונים מיסויים, שיש בהם כדי לבסס את מדינת פולין כיעד אטרקטיבי ומושכל לביצוען של פעילויות עסקיות והשקעות מגוונות בהיבט המיסוי. 

ההיבטים המרכזיים במיסוי הפולני

מס חברות בשיעור מופחת: חברה תושבת פולין חייבת במס חברות בשיעור 19% (משיעורי המס חברות הנמוכים באיחוד האירופאי) בגין כל הכנסה ללא קשר למקום הפקתה, בעוד חברה זרה, חברה שאין לה מקום ישיבה או מועצת מנהלים (דירקטוריון) בתוך גבולותיה הטריטוריאליים של פולין, ממוסה רק בגין הכנסות שנצמחו ממקורות בפולין. כמו כן, רווחי הון מומסים ככל הכנסה אחרת בידי החברה. 

דיבידנדים: דיבידנד המשולם ע"י חברה פולנית כפוף לניכוי מס במקור בשיעור 19%, אלא אם קיימת אמנה למניעת כפל מס הקובעת שיעור מס שונה. כמו כן, דיבידנד, המועבר מחברה פולנית אחת לחברה פולנית אחרת או לחברה תושבת אחת ממדינות האיחוד האירופאי, פטור מניכוי מס במקור בכפוף לדירקטיבת חברת אם–בת של האחוד האירופאי.  

ריבית ותמלוגים: כפופים לניכוי מס במקור בשיעור 20%, אלא אם קיימת אמנה למניעת כפל מס הקובעת שיעור מס מופחת. ריבית ותמלוגים המשולמים לחברה תושבת אחת ממדינות האיחוד האירופאי, כפופים לניכוי מס במקור בשיעור מופחת בכפוף לדירקטיבת ריביות ותמלוגים של האיחוד האירופאי.  

מיסוי יחידים: יחיד תושב פולין חייב במס בפולין בגין כל הכנסה ללא קשר למקום צמיחתה, בעוד תושב זר חייב במס רק בגין הכנסה שהפיק על אדמת פולין בלבד. יחיד תושב פולין הנו מי שמרכז חייו נמצא בפולין, או מי שישב בפולין מעל ל-183 ימים בשנת המס. תושב פולין כפוף לשיעורי מס פרוגרסיביים הנעים בין 19% ל-32% הכל בהתאם לגובה הכנסתו. יחד עם זאת, ליחידים ניתנת אפשרות לבחור שיעור מס קבוע של 19% בגין הכנסותיהם מפעילות עסקית וזאת מבלי שתינתן להם האפשרות לניכוי הוצאות.

אמנה למניעת כפל מס

ישראל ופולין חתומות על אמנה למניעת כפל מס - כפועל יוצא, חברה המשלמת דיבידנד לחברה תושבת המדינה האחרת חייבת בניכוי מס במקור בשיעור 5% ככל ומקבל הדיבידנד מחזיק במישרין לפחות ב-15% מהון החברה משלמת הדיבידנדים; 10% בכל המקרים האחרים. לגבי ריבית, קובעת האמנה, כי חובה לניכוי מס במקור בשיעור של 5% ואילו לגבי תמלוגים קובעת האמנה כי שיעור הניכוי מס במקור יעמד על 5% מסכום הברוטו של תמלוגים המשתלמים עבור השימוש או עבור הזכות לשימוש בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי; 10% מהסכום ברוטו של התמלוגים בכל המקרים האחרים.

לאור כל האמור לעיל, יעשה היזם הישראלי נכון אם בטרם יבחר להשקיע בפולין יתייעץ עם המבינים בתחום, הן לגבי השלכות המס והן לגבי הדרך בה כדי לבצע את ההשקעה (באמצעות חברה או באופן אישי).

** פורסם במקור באתר "מחלקה ראשונה" - News1.co.il

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס