חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

שיטת המס בפולין ואמנת כפל מס ישראל–פולין

0
מדורג 5 ע"י 2 גולשים

דירוג מאמר:

אמנות מס הן הסכמים בינלאומיים בין שתי מדינות או יותר בהם נקבעים כללי מיסוי שמטרתם מניעת כפל מס. כללים אלו רלוונטיים, דרך כלל, לגבי הכנסות להן זיקה ליותר ממדינה אחת, כך שנוצרת סכנה לכפל מס.

האמנות וההקלות על פיהן, חלות בדרך כלל על בסיס תושבות הנישום באחת מהמדינות שהן צד לאמנה (להלן: "מדינה מתקשרת") וכמו כן על בסיס מקור הכנסתו של הנישום. ככלל, אמנות מס גוברות על דיני המס הפנימיים של המדינות המתקשרות. מדינת ישראל, כמו מדינות אחרות, ממשיכה להרחיב את רשת אמנות המס עליהן היא חתומה, זאת בין השאר מתוך הכרה בכך שבעידן הסחר הבינלאומי, עידן של ניידות ומעבר סחורות, הון ושירותים ממדינה למדינה, אמנות מס הן חלק מהתשתית הבסיסית הדרושה לשם קיום פעילות כלכלית המתפרסת על פני מדינות שונות.

ככלל, ניתן לחלק את אמנות המס עליהן חתומה ישראל לארבע קטגוריות:

1. בקבוצה הראשונה מצויות אמנות העושות שימוש בנוסח כללי ומרחיב לפיו האמנה חלה בין השאר גם על מסים המוטלים בהתאם לפקודת מס הכנסה והחוקים הנלווים אליה.

2. בקבוצה זו מצויות אמנות אשר כללו באופן מפורש גם את המס המוטל על רווחי מוסדות כספים.

3. בקבוצה השלישית מצוייה אמנה אחת בלבד, אמנת ישראל–רוסיה במסגרתה לא הוזכר כלל נושא מיסוי המוסדות הכספיים בנפרד בכל הנוגע לישראל, אלא העניין הוזכר בנוגע לרוסיה בלבד.

4. בקבוצה הרביעית מצויות אמנות מס להן ישראל היא צד ואינן כוללות קביעה מרחיבה מעבר לקביעה כי האמנה תחול על מס ההכנסה ומס רווח הון, וקביעות דומות מבלי לקבוע נוסח מרחיב העוסק ב-"חוקים דומים".

אמנת מס ישראל-פולין

אמנת המס בין ישראל לפולין משתייכת לקבוצה השנייה - בשנת 1992 חתמו ישראל ופולין על כתב אמנה לקידום השקעות ולהגנה הדדית עליהן. כתב האמנה תוקן בשנת 1997 במסגרתו הוסדרו כל הסכמי הסחר בין המדינות, נהלי הייבוא והייצוא, שיעורי המס על רווחים ומניעת כפל מס.

מדינת פולין, החברה באיחוד האירופי משנת 2004, מהווה קרקע אטרקטיבית להשקעות: כלכלתה יציבה וצומחת בשיעורים יציבים של בין 4%-4.7% לשנה, היא בעלת תל"ג (תוצר לאומי גולמי) בין הגבוהים באירופה, ומהווה שוק מקומי גדול בסך 40 מיליון תושבים. כמו כן מקומה האטרקטיבי ושלטונה היציב הופכים אותה ליעד אטרקטיבי למשקיעים.

מערכת המיסוי בפולין

נוסף על האמור, בפולין מערכת מיסוי אטקרטיבית:

מיסוי יחידיםשיעור המס על יחידים הוא פרוגרסיבי (18% ו-32%).
במקרים מסוימים, ניתן לקבע את שיעור המס על יחידים ל-19%.

מס חברות - חברה תושבת פולין חייבת במס על כלל הכנסותיה בעולם. חברות זרות חייבות במס רק בגין הכנסות אשר הופקו ממקורות בתוך פולין, לרבות רווחים הנובעים ממוסד קבע בפולין. שיעור מס החברות הוא 19%.

מס רווחי הון - שיעור מס רווחי הון, כשיעור מס החברות הוא 19%.

קיזוז הפסדיםניתן לקזז הפסדים מועברים כנגד רווחים בתנאים מסוימים עד חמש שנים קדימה. הקיזוז בכל שנה מוגבל ל-50% מההפסדים.

ניכוי מס במקור - דיבידנד המחולק על ידי חברה פולנית לבעלי מניות זרים כפוף בעיקרון לניכוי מס במקור בשיעור של 19%, למעט במקרים המפורטים להלן.

מס על דיבידנד - דיבידנד המחולק מחברה פולנית לחברת אחזקות מקומית או מהאיחוד האירופי, תהיה פטורה ממס בתנאים מסוימים.

האמנה למניעת כפל מס - בהתאם לאמנה בין מדינת ישראל לפולין, חברה פולנית המעבירה דיבידנדים לבעלי מניותיה הישראליים חייבת בניכוי מס במקור בשיעור של בין 5% ל-10%.

הפוטנציאל הפולני לישראלים

עסקינן באמנה חזקה בין שתי המדינות שישראלים רבים פועלים על פיה. אמנה זו הופכת את המסחר בין המדינות לפשוט יחסית ולמשתלם ביותר, לאור התפתחותה הכלכלית של פולין ובשים לב לפוטנציאל הגלום בה. בשנת 2011 הייתה פולין שותפת הסחר ה-31 של מדינת ישראל - היקף הסחר בין המדינות הסתכם בכ-500 מיליון דולר, נתון המציג עליה ניכרת לעומת שנת 2010. בנוסף, קיים היקף פעילות גדול של השקעות ישראליות בפולין בסך מוערך של כ-2 מיליארד דולר בעיקר באוניות, נדל"ן מניב, מרכזי קניות, דירות מגורים ומלונות.

משקיעים מישראל יכולים, בהתקיים תנאים מסוימים, למנוע את תחולת ניכוי המס במקור בפולין באמצעות הקמת חברת אחזקות במדינה אירופית אשר תחזיק בחברה הפולנית. היות ופולין חברה באיחוד האירופי, לא יחול ניכוי מס במקור בעת העברת הדיבידנד לחברת האחזקות. כך ולשם הדוגמא ניתן לשקול הקמת חברת אחזקות בקפריסין. היתרון של שימוש בחברת אחזקות קפריסאית הוא כפול: בהעברת הדיבידנד לחברת האחזקות לא ינוכה מס במקור כאמור וגם בעת העברת הדיבידנד לישראל לא יחול ניכוי מס במקור בקפריסין.

לאור האמנה החתומה בין ישראל לפולין ולאור ההסכמים בין פולין לשאר המדינות החברות באיחוד האירופי, מומלץ לערוך תכנון מס מקצועי ויסודי שיכול במקרים רבים להפחית את שיעור המס על השקעה בפולין בעשרות אחוזים ולמנוע תשלומי מס מיותרים.

>> זקוקים למידע נוסף בנושא? הכירו את דסק פולין המיוחד שלנו.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס