חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

ישראל וארה"ב חתמו על הסכם להעברת ידע בענייני מס

0

דירוג מאמר:

בסיומו של מו"מ ארוך אך יעיל, חתמו זה מכבר ישראל וארה"ב על הסכם לשיפור אכיפת הוראות מס ויישום הוראות חוק FATCA. ההסכם דנן מסדיר הן את האופן בו יועבר מידע מרשות המיסים הישראלית לרשויות המס בארה"ב והן את הדרך בו יועבר המידע בכיוון ההפוך. 
בשנים האחרונות, מנהל הממשל בארה"ב מאבק משמעותי נרחב במעלימי המס השונים. במסגרת לוחמה זו, נחקק חוק ה-FATCA  (The Foreign Account Tax Compliance Act ) במסגרתו הוגברה משמעותית יכולת האכיפה של רשויות המס במדינה לחייב אזרחי ארה"ב המחזיקים בנכסים פיננסיים למיניהם מחוץ לגבולות המדינה, לדווח אודותם כדין ולשלם מס במידת הצורך.
 
האמור לעיל מקבל משנה תוקף מפאת העובדה לפיה הוראות החוק דנן מטילות חובות קונקרטיות על שורה ארוכה של גופים פיננסיים בכל רחבי העולם, ובכלל אלה כל הבנקים הגדולים בישראל. מתוקף החוק נדרשים אותם גופים לדווח ישירות לרשויות המס בארה"ב בדבר חשבונות בנק המנוהלים על ידם ומוחזקים על ידי אזרחי ארה"ב.
נדגיש כי על-פי ההסכם שנחתם עתה, המידע שיימסר במישרין ע"י רשות המיסים בישראל יכלול תחילה מידע רלוונטי אודות אזרחי ארה"ב בין אם הנם תושבי ישראל ובין אם לאו (או בעלי גרין קארד אמריקני) אשר מחזיקים בחשבונות בנק או בנכסים פיננסיים כיוצא באלו בישראל, לרבות מידע קונקרטי אודות יתרות בחשבונות הבנקים בישראל לשנת 2014. 
 
בשלב השני עתידות רשויות המס האמריקאיות להעביר לישראל מידע בדבר הכנסות תושבי ישראל בארה"ב. בתוך כך, המועד הראשון להעברת המידע דלעיל הנו 30.9.2015. 
יתרה מכך, ההסכם בין המדינות כולל הוראות ספציפיות ביחס למוסדות הפיננסיים בישראל, לרבות הוראות המפרטות את הדרכים בהן גופים אלו נדרשים לזהות בעלי חשבונות לגביהם חלה חובת הדיווח, וכיצד מוטל עליהם לפעול בעניינם כפועל יוצא. 
ההסכם אף מונה רשימת גופים אשר יהיו פטורים מדיווח, כשבכלל אלו גופים העוסקים בענף הפנסיוני כגון קרנות השתלמות, קופות גמל למטרות מיוחדות, נאמנים על אופציות לעובדים ועוד.
 
בישראל מתגוררים כיום כ- 100,000 יחידים המחזיקים באזרחות אמריקאית (או בגרין קארד), ונקודת המוצא היא כי שיעור לא מבוטל מאלו נדרש עתה להתאים עצמו למציאות הפיסקאלית החדשה. שאלות כגון מהן השלכות המס, מהי חובת הדיווח, מתי יש לדווח ולמי, כיצד יש לפעול בכדי להימנע מחשיפה פלילית ומהן ההשלכות המשפטיות הצומחות מן ההסכם הנם שאלות שיש לתת עליהם את הדעת בכובד ראש, ומצריכות מטבע הדברים יעוץ מקצועי מעמיק. 
 

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס