מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; רימון זינאתי, עו"ד


ביום 13.3.14 התקבלה החלטה מספר חכ/23 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה מספר 1490 (חכ/23) ביום 21.3.14 (להלן: "ההחלטה"). בהתאם להחלטה, נדרש שר האוצר לקדם משא ומתן בנוגע להסכם בילטרלי בין ישראל לארה"ב לצורך הגברת אכיפת דיני המס של ארצות הברית ושל ישראל (להלן: "ההסכם"). 
 

מטרות ההסכם:

1. הסדרת העברת מידע לרשויות המס בארצות הברית באמצעות רשות המסים בישראל, אשר תקבל מידע מגופים פיננסיים בישראל לגבי נכסים פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, בידי בעלי Green Card או בידי תושבי ארצות הברית (להלן: "אמריקנים"), וכן לגבי נכסים פיננסיים המוחזקים בידי ישויות משפטיות שיש בהן לאמריקנים החזקה מהותית. 
 
2. הסדר יישום הוראות ה-Foreign Account Tax Compliance Act שנחקק בארצות הברית וחל על כלל הגופים הפיננסיים שאינם אמריקנים (להלן: "פטקא"). 
 
3. הסדרת העברת מידע מרשויות המס בארצות הברית לרשות המסים בישראל אודות הכנסות שמפיקים תושבי ישראל בארה"ב. 
 
ההסכם אף אמור לכלול הוראות שעניינן שמירת המידע המועבר בין הרשויות השונות ואבטחתו וכן הוראות שיגבילו את השימוש שיוכלו רשויות המס בארצות הברית לעשות במידע שיתקבל, הכל בשים לב לצורך בהגנה על הפרטיות. בהתאם להחלטה, נדרש שר האוצר להגיש הצעת חוק ליישום ההסכם, אם ייחתם. יצוין, כי ממשלת ישראל נמצאת בשלבים האחרונים לקראת החתימה על ההסכם הנ"ל בינה לבין ממשלת ארצות הברית בדבר שיפור ציות מס בינלאומי ויישום פטקא. בנוסף, לאחרונה אישרה הוועדה לעניינים פיסקליים של ארגון ה-OECD את נוסח הצהרת השרים של המדינות החברות בארגון לגבי קיום חילופי מידע אוטומטיים. כל המדינות החברות בארגון ה-OECD, למעט ישראל, כבר חתמו על אמנה לעניין זה (להלן: "האמנה"). ישראל עתידה לחתום על האמנה בקרוב, לאחר השלמת הליכי החקיקה שיאפשרו את כניסתה לתוקף בישראל.
 

משמעות האמנה:

לפי האמנה, יש לחייב את המוסדות הפיננסיים לברר את הפרטים של בעלי הזכויות בחשבונות המופקדים אצלם ולגבי אמריקאים את היותם אדם אמריקאי לפי הסכם פטקא. לאור כל האמור לעיל, פרסם משרד האוצר לאחרונה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, במסגרתה צפוי להתווסף סעיף 135ב לפקודת מס הכנסה המסמיך את שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות לזיהוי פרטים של בעל זכות בחשבון במוסד פיננסי ואופן העברתם למנהל רשות המיסים, כאשר לענין זה "מוסד פיננסי" הינו מוסד למשמורת, מוסד לפיקדונות, ישות העוסקת בהשקעות, חברת ביטוח מסוימת ומי שיקבע על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כמוסד פיננסי. עם העברת פרטי בעל זכות בחשבון במוסד פיננסי למנהל רשות המיסים, תוכל רשות המיסים להעביר מידע זה לשלטונות המס בארצות הברית, בהתאם להסכם שצפוי להיחתם כאמור.
 
נציין, כי זהות בעלי החשבונות במוסדות פיננסיים נבדקת כבר היום, לצורך חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, אך לפי החוק האמור אין סמכות להשתמש במידע שנתקבל אלא לצרכי יישום החוק האמור בלבד. מבחינה זו, מטרת התקנות, העתידות להיות מותקנות מכוח התיקון לפקודת מס הכנסה, הינה לאפשר את זיהוי הבעלים בחשבונות המופקדים במוסדות פיננסיים, בנוסף לזיהוי שנעשה לפי חוק איסור הלבנת הון, כדי שישראל תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לפי הסכמים בינלאומיים שהיא עתידה לחתום עליהם. ראוי להבהיר, כי הידוק שיתוף הפעולה בין רשות המיסים בישראל לבין רשויות המס במדינות אחרות בכלל ובארצות הברית בפרט, מגביר את חשיבותו של הליך הגילוי מרצון המאפשר לנישום לגלות מידע אודותיו לרשות המיסים בישראל תוך נטרול חשיפה פלילית.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מגורים בארה"ב מעל 5 שנים אינם מהווים ניתוק זיקה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

מגורים בארצות הברית לתקופה של מעל 5 שנים אינם מהווים ניתקה זיקה לישראל לצורך ביטוח לאומי - להלן סיקור מיוחד בעניין פסק דין 56483-05-18, גרוס נ' המוסד לביטוח לאומי.

ייצוג ישראלים המבקשים לעלות/לחזור לישראל מארה"ב

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

אנו נעשה כל שנדרש על מנת להבין את רצונותייך בטרם תגיע לישראל, לבנות תוכנית עבודה ולהוציא הנדרש אל הפועל בהצלחה, כך שבעת הגעתך הכל ימתין עבורך בצורה מושלמת.

גביית עמלה שקטה וזכאות להחזרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

נבקש לעדכנכם בעניין פסק-דין תקדימי שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בשווייץ, במסגרתו נבחנה שאלת חוקיותם של "עמלות שקטות" שנוכו על ידי הבנקים במדינה כחלק מפרקטיקה בנקאית שוטפת.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם