סניף רמת גן: 03-6109100
סניף חיפה: 04-8147500
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

איחוד תיקים

מאת: מערכת האתר
הוצאה לפועל היא לא תהליך קל עבור אף אחד מהצדדים, אך איחוד תיקים יכול לסייע במצבים רבים לחייב וכתוצאה מכך גם לעודד את פדיון החוב.


הוצאה לפועל


הוצאה לפעול היא פעולה המוכרת כמעט לכל אזרח במדינה בין אם נתקל בה בעצמו או שמע על כך מסביבתו. למעשה, זהו מושג המתייחס לאישור עבור מימוש זכויות  אשר ניתנו לגורם התובע אותן מגורם אחר באופן משפטי .

כך לדוגמא, במקרים רבים הנתבע חייב לתובע כסף והוא מתחמק או מסרב לשלם. אז, מגיש התובע בקשה ללשכת ההוצאה לפועל, ובה הוא מבקש למעשה לחייב על פי החוק את הנתבע לשלם את חובו. על מנת שהליך זה יתממש, צריך התובע להוכיח את קיום החוב וזכאותו אליו בבית המשפט, ולאחר שניתן לו התוקף המשפטי הוא רשאי להפעיל את רשות ההוצאה לפועל. זו, מפעילה סנקציות שונות כלפיי החייב עד שזה נעתר לבקשה, כמובן לאחר שעודכן מראש שאם לא ישלם עד המועד הנקוב ינקטו כלפיו הליכים שונים.


איחוד תיקים


כאשר גורם כלשהו נמצא במצב בו הוא חייב כספים לכמה גורמים שונים, ובהינתן שהגורמים הללו הפעילו כנגדו גם הם הליכים של הוצאה לפועל, אז נכנס לתפקיד המונח "איחוד תיקים". מן הצפוי שאדם שחייב חובות רבים לגורמים שונים ונמצא עמם בהליכים מזרזי תשלום יתקשה לעמוד בכל התשלומים לכל אחד מהם וייקלע למצוקה כלכלית. לא זאת בלבד, אלא שידוע כי אנשים שחייבים כסף, בד"כ נמצאים במצוקה ובעקבות זאת מתקשים לשלם את חובותיהם מלכתחילה. לכן, מצב של ריבוי תיקי הוצאה לפועל הוא מצב בעייתי מאוד שנדרש עבורו פתרון מידי וסיוע לחייב, שאחרי הכול המטרה היא לא להשאירו חסר כול אלא לאפשר לו להשיב את חובותיו כחוק.

כאשר החייב מצהיר כי בכוונתו להחזיר את כל חובותיו, אך הוא זקוק לסיוע לשם כך, ניתן לבצע איחוד תיקים, שמשמעו למעשה- איחוד כל החובות ואפשרות של תשלום מרוכז, והתייחסות חוב אחד, ומתקוף כך גם התאמת תכנית תשלום כמו פריסה לתשלומים רבים ועוד. על מנת שיהיה ניתן להפעיל הליך זה, נדרש החייב להמציא אישורים למצבו הכללי ובדבר הקשיים שיש לו בנוגע לתשלומים. לאחר אימות מחליטים האם ניתן לאחד עבורו את התיקים.
את הבקשה הדבר איחוד התיקים מגישים ללשכת ההוצאה לפועל בה קיימים מרבית התיקים נגד אותו חייב. חשוב לציין כי ישנם מספר נושאים בהם לא ניתן לאחד תיקים והם- מזונות, משכנתא, ותיקים בעניין שאיננו כספי.

איחוד תיקים הוא אופציית סיוע מועילה וחשובה הניתנת בעת הצורך לטובת האזרח, ויש בכוחה לסייע רבות בעניין תשלומי חובות.

תגובות גולשים

אין תגובות למאמר זה

הוסף תגובה

שנה קוד
בשליחת תגובה לאתר זה אני מסכים/ה לתנאים הבאים: לא אפר הוראות כל דין לרבות תגובות הפוגעות בפרטיות ו\או המוציאות לשון הרע, תגובות מאיימות ו\או גזעניות ו\או פוגעות ברגשות הציבור ו\או המעודדות אלימות ו\או הסתה, תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מזיקות, מפרות זכויות יוצרים וקניין רוחני ו\או בעלות אופי מסחרי ו\או מידע פרסומי. כותב התגובה הינו\הינה בעל האחריות הבלעדית והיחידה על תוכן התגובה. מערכת האתר 'נס-ציונה' שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את התגובות אשר נראות לה לנכון. כמו כן מערכת האתר 'נס-ציונה' שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב\ת התגובה לגורמים המתאימים באם יהיו הפרות לתנאי שימוש אלו בהתאם לשיקול דעתה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.
© כל הזכויות שמורות לדורון, טיקוצקי, צדרבוים עורכי דין