מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית


כידוע, הליכי גביית מס הינם הליכים ארוכים הנמשכים לעיתים שנים וזאת עד לשלב השומה הסופית, אותה יידרש הנישום לשלם בהתאם לקביעת בית המשפט. הימשכות ההליכים אינה מסבה נחת לצדדים להליך ובפרט לנישום, אך מקנה היא "רשת ביטחון" בדמות זכות הטיעון של הנישום אל מול רשויות המס במידה ונקבעת לו שומה עליה הוא מבקש לחלוק. נכון להיום היה ורשות המס סבורה כי יש למסות פלוני, עליה להוציא לו שומה עליה הנישום רשאי להשיג ועל ההחלטה בהשגה – להגיש ערעור בפני בית המשפט המחוזי (ואשר על פסק דינו ניתן לבקש רשות לערעור בפני בית המשפט העליון). רק לאחר קבלת פסק דין חלוט תיחשב השומה כחלוטה באופן המאפשר נקיטת הליכי גביה כנגד החייב.

 
נבקש לעדכנכם כי מנהל רשות המיסים מבקש לקדם רפורמה ולתקן במסגרת חוק ההסדרים את פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 (להלן: הפקודה) באופן שיאפשר לרשויות המס להוציא צווי שומה לעסקים בלא ביקורת שיפוטית ולנקוט מכוחם בהליכי גביה עוד טרם שמיעת טענותיו של הנישום כנגד המס הנדרש ממנו בפני בית המשפט. במסגרת ההצעה יחויב הנישום לשלם כשליש מהמס השרוי במחלוקת משפטית וזאת לאחר שלב ההשגה, אך טרם שלב הגשת הערעור לבית המשפט. יודגש כי בשלב ההשגה כלל המחלוקת והדיון הנלווה לה מנוהל אל מול רשויות המס בלבד מבלי התערבות של בית המשפט. לנו כמשרד עו"ד המתמחה במסים הידע והניסיון להתנהל במקביל מול כל הגורמים הקשורים, לרבות פקידי השומה והמחלקות המשפטיות השונות וכן היכולת לקדם עבורך את כלל הליכי ההשגה, אשר הינם קריטיים כאמור לעיל והכל תוך מטרה להגן על זכויותיך במסגרת הליכי הגבייה ולהביא לסיום המחלוקת ולתשלום מס מינימאלי כדין ככל הניתן.
 
רשויות המס מציעות שינוי זה על מנת לייעל את הליכי גביית המס, לקיצור מסגרת הזמנים מבלי להמתין להכרעת בית המשפט. אולם, בפועל הסיבה המהותית לעיכוב הליכי הגבייה הינה העובדה שרשויות המס זכאיות, מכוח הוראות הדין, להוציא צווי שומה במסגרת זמנים רחבה. כך רשאי פקיד שומה לקבוע צו שומה רטרואקטיבית, עבור 5 עד 7 שנות מס קודמות. עקב כך ומטבע הדברים תשלום השומה בין לילה אינו מתאפשר לרוב המכריע של הנישומים וזאת נוכח העובדה שהנישום נדרש לשלם סך שהצטבר על פני שנים ארוכות, לכאורה, תוך מועדים דחוקים. לגישתנו, עם כל הכבוד ליוזמה המקודמת - איזון ראוי לדרישת תשלום זו מצוי בהסדר המתקיים כיום, היא זכות הנישום להשיג על צו השומה ואף לערער על כך לבית המשפט, במידה והשגתו אל מול רשויות המס נדחית ולאפשר לבית משפט מחוזי לבחון את שיקול הדעת של פקיד המס הנכבד (אשר גורמים מטעמו יושבים הן בקביעת השומה, והן בדיון בהשגה). מכאן כי הטלת חובה על הנישום, לשלם שליש מהשומה טרם הערעור לבית המשפט מטילה בשורה קשה ביותר על הנישום ואף לעיתים, בלתי אפשרית. בפשיטא, זכות רשויות המס לגבייה מיידית של חלק מהשומה, טרם שנדונה הסוגייה בבית המשפט, מקנה לרשויות המס את כלל סמכויות הקשורות בהטלת חיוב לתשלום (והפעלת אמצעי גבייה). לצד בשורה זו, ראוי לציין כי דחיית הליכי הגביה עד לתום שמיעת הערעור ומתן פסק דין על ידי שופט מחוזי מהווה איזון ראוי אל מול החשיפה שבגביה מוקדמת, בטרם בית משפט ידון ויכריע. יובהר כי המחוקק אף נתן את דעתנו למקרים קיצונים בהם נדרשת גבייה מידית, ללא המתנה להכרעה שיפוטית, כך שלרשות המס יש את הכלים באמצעות סעיפים 119א ו-194 לפקודת מס הכנסה, לנקוט בהליכי גבייה מידית אך זאת במקרים חריגים. יתרה מזאת, פקודת מס הכנסה מסמיכה את פקיד השומה לנקוט בהליכי גביה ייחודיים, קצרים ויעילים, במקרים של הברחת נכסים, כך שהיה ונישום מנצל את השהות הניתנת לו עתה בדין להימנע מתשלום דרישת המס, עקב ההליכים המשפטיים לטובת "הברחת נכסים", רשאית הרשות לבטל את העברות המרמה ולגבות את הנדרש. יתרה מזאת, הדין נכון להיום קובע כי במקרה של ערעור על הנישום לשלם את המס שלא במחלוקת בטרם ידין התיק בפני בית המשפט המחוזי, כך שממילא יש אפשרות לרשות המס לדרוש מבית המשפט להורות על תשלום מידי בגין מרכיבים שלגישת הרשות אינם יכולים להיות במחלוקת, מה שיבחן שיפוטית על ידי בית המשפט ויוכרע.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע בנושא?
על רקע האמור, ליווי משפטי מקצועי על ידי עו"ד, רו"ח וכלכלנים יוצאי רשויות מס הבקיאים בייצוג ובהתנהלות אל מול הרשויות בהליכי השומה, כבר בשלבים מוקדמים ו/או מאוחרים יותר הינה קריטית יותר מאי פעם. משרדנו, אשר לו ניסיון רב שנים בטיפול בתיקים אל מול רשויות המס, יודע לפעול בשמך בצורה הזהירה והמקצועית ביותר מול הגורמים המוסמכים ברשות המס וזאת בהסתמך על ניסיון ושיטות עבודה ייחודיות ומקצועיות, אשר מחד שומרות על הלקוח ועל המרכיבים החשובים לו, ומאידך מבטיחות התנהלות חוקית המתיישבת עם המגבלות המוטלות על הרשות. כמובן שכל מקרה ייבחן לגופו, לטובת שמירה עלייך מתוך מטרה להגיע למצב בו תנוטרל חשיפת העבירות ו/או המחדלים לצד תשלום מינימום מס כמתחייב על פי דין ותוך מטרה לסיים עבורך את הפרשה במהירות ובאופן שיגן על זכויותיך כראוי.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מכירת נדל"ן שהושבח כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

בית המשפט קבע לאחרונה כי יש לראות במכירת נדל"ן שהושבח כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי - קראו כאן בהרחבה בעניין [ע"מ 58172-01-16 בניזרי נ' פ"ש ירושלים 3].

סיווג אופציה ייחודית במקרקעין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

סיחור אופציה תוך התחייבות הרוכש לממש את האופציה אינה פוגעת בסיווגה כ-"אופציה ייחודית במקרקעין" - קראו כאן בעניין ע"א 2670/19 מנהל מיסוי מקרקעין חדרה ואח' נ' אי.אס.אל אשל נדלן בע"מ ואח'.

פיצוי בעקבות פינוי מקרקעין פטור ממס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

בית המשפט המחוזי נדרש לשאלה האם מנהל מיסוי מקרקעין רשאי לחזור בו מהחלטתו לסווג מכירת בית הורי העוררים כ"זכות במקרקעין". במידה וכן, יידרש בית המשפט לשאלה האם אכן מדובר ב"זכות במקרקעין" או לאו (13864-04-18 וויס ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין (מרכז).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם