מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית


אחריות אישית של נושאי המשרה בתאגיד המצוי במתחם חדלות הפירעון

בהתאם לפרסומו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק החדש"), שנכנס לתוקפו ביום 15 לספטמבר 2019, נבקש לעדכנכם בשינויי החקיקה כמפורט להלן; החוק החדש מסדיר את כלל הליכי חדלות הפירעון, הן בעניינם של תאגידים והן בעניינם של יחידים. חלקו הראשון של החוק החדש מעגן מספר עקרונות יסוד, אשר מנחים את אופן יישומו של החוק. כך, החוק החדש קובע עקרון יסוד המשקף שינוי תפיסתי של ממש, לפיו, ככלל, תינתן עדיפות לשיקום הכלכלי של תאגיד על פני פירוקו.
 
על בסיס העיקרון הנזכר, סעיף 288 לחוק החדש עלול, בנסיבות מסוימות, להטיל אחריות אישית על נושאי משרה בתאגיד (להלן: "נושאי המשרה"), ככל שאלה ידעו או שהיה עליהם לדעת, כי החברה מצויה ב-"מתחם חדלות הפירעון" ולא נקטו באמצעים הסבירים לצמצום היקף חדלות הפירעון של התאגיד, בתקופה שקדמה להליך חדלות הפירעון הפורמאלי. עם זאת, החוק החדש קובע כי ככל שנושאי המשרה בחברה נקטו באחד או יותר מהאמצעים המפורטים להלן, אזי תקום להם חזקה, לפיה להם נקטו באמצעים הסבירים כאמור:
  1. סיוע מגורמים המתמחים בשיקום תאגידים;
  2. ניהול מו"מ עם הנושים לשם הגעה להסדר חוב;
  3. פתיחה בהליכי חדלות פירעון.
יש לציין, כי "מתחם חדלות הפירעון" אינו מוגדר באופן דווקני וניתן ללמוד על היקפו של "מתחם חדלות הפירעון" מהגדרת חדלות הפירעון בחוק - חברה המצויה במצב של חדלות פירעון, כאשר סך התחייבויות החברה עולה על נכסיה (להלן: "המבחן המאזני"), או כאשר אין לחברה יכולת תזרימית לפירעון חובו של החייב במלואו ובמועדו (להלן: "המבחן התזרימי"). המבחן המאזני והמבחן התזרימי הנם מבחנים חלופיים, אך ראוי לציין שהמבחן התזרימי הוא השכיח מבין המבחנים. יובהר, הוראות החוק קובעות, שאין החברה רשאית לפטור את נושאי המשרה מאחריות או לקבוע הוראות שיפוי בתקנון, בגין הפרות של אחד מהאמצעים הנזכרים לעיל.
 
משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד האוצר, משרד המשפטים ועוד בעל מלוא האמצעים לספק את כלל השירותים הכרוכים בהליכי חדלות הפירעון. חשוב מכך, משרדנו בעל ידע ויכולת ייחודית בליווי התאגיד ונושאי המשרה בו, על מנת להבטיח את שיקומו של התאגיד וניהול ענייניו, באופן שישרת את כלל האינטרסים השלובים בהליך האמור.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החברה הושפעה מהקורונה? חובת הגילוי על הדירקטור

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

גם החברה שלכם הושפעה ממשבר הקורונה? חובת הגילוי והאחריות עלייך כדירקטור - קרא כאן המלצות חשובות לגבי גילוי בדו"חות הקרובים ואיך לשרוד בעולם מלא סיכונים?

הקפאת הליכים / חדלות פירעון בשל הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו המתמחה בשיקום עסקים ובסיוע לעסקים הנתונים במצוקה תזרימית יודע לבחון במהירות הבזק את הפעילות, לבחון מה הצעדים הנדרשים לטובת הצלת העסק ולנקוט בנדרש ללא דיחוי.

העברות מרמה על ידי חייב

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע להתנהל מול הנאמן, בתי המשפט, כונס הנכסים הרשמי ומול כל גורם נדרש אחר לטובת טיפול בטענות של הברחת נכסים או העברות מרמה במסגרת הליך של פשיטת רגל, חדלות פירעון או כל הליך קשור אחר.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם