מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רותם סלע, משפטנית


סעיף 158א(א) לפקודה קבוע כדלקמן:
"לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה על פי סעיף 145 ולא יינתן צו לפי סעיף 152, בלי שניתנה לנישום הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו".
יש לציין כי עוד טרם הוספת סעיף 158א הנ"ל לפקודה, התייחסו בתי המשפט לחשיבות מתן זכות טיעון בטרם הוצאת שומה או צו.
יפים לעניין זה דברי בית המשפט בעניין עמ"ה 19/86 מאיר נגבי נ' פקיד שומה נתניה, מיסים ה/4 (אוגוסט 1991) עמ' ה-10:
"נראה לי כי ברור הדבר כי אף אם אין מקום לתבוע עפ"י החוק כי החלטת פסילה כזו לא תיעשה בשום מקרה, אלא לאחר מתן הזדמנות כזו לנישום, הרי נראה לי כי הסדר הטוב, המינהל התקין, והצורך בקיום איזון נכון בין הצדדים מצדיק במקרים כאלה כי אכן כך יעשה: יינתן לנישום יומו לפני המשיב בטרם יוציא זה החלטה המשאירה לנישום רק את הדרך של פניה לביהמ"ש" (ההדגשה לא במקור).
אם כך, כאמור, יש לתת לאדם, הלכה למעשה, את חובותיו על פי החוק והדין ואת זכותו כמערער , הזכות לטעון ולשכנע את את הצד שמולו באמיתותם של הדברים ומשאין כך- דין השומות להתבטל.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

נעדכנכם, כי לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

החזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

על העוסק לשלם את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו .ההפרש חייב להיות משולם במועדו או שעלול הוא להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם