מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רותם סלע, משפטנית


סעיף 158א(א) לפקודה קבוע כדלקמן:
"לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה על פי סעיף 145 ולא יינתן צו לפי סעיף 152, בלי שניתנה לנישום הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו".
יש לציין כי עוד טרם הוספת סעיף 158א הנ"ל לפקודה, התייחסו בתי המשפט לחשיבות מתן זכות טיעון בטרם הוצאת שומה או צו.
יפים לעניין זה דברי בית המשפט בעניין עמ"ה 19/86 מאיר נגבי נ' פקיד שומה נתניה, מיסים ה/4 (אוגוסט 1991) עמ' ה-10:
"נראה לי כי ברור הדבר כי אף אם אין מקום לתבוע עפ"י החוק כי החלטת פסילה כזו לא תיעשה בשום מקרה, אלא לאחר מתן הזדמנות כזו לנישום, הרי נראה לי כי הסדר הטוב, המינהל התקין, והצורך בקיום איזון נכון בין הצדדים מצדיק במקרים כאלה כי אכן כך יעשה: יינתן לנישום יומו לפני המשיב בטרם יוציא זה החלטה המשאירה לנישום רק את הדרך של פניה לביהמ"ש" (ההדגשה לא במקור).
אם כך, כאמור, יש לתת לאדם, הלכה למעשה, את חובותיו על פי החוק והדין ואת זכותו כמערער , הזכות לטעון ולשכנע את את הצד שמולו באמיתותם של הדברים ומשאין כך- דין השומות להתבטל.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

מע"מ בשיעור אפס בגין תקבולים מחברה זרה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 1/8/2019 דחה בית המשפט המחוזי את ערעורה של חברת מנו-בייס כנגד שומות לשנים 2009-2013 בסך של כ-790,000 ₪, שהוציא מנהל מס ערך מוסף פתח תקווה בהן לא הכיר בעסקאות עם חברה זרה שדווחו על ידי המערערת ככאלה שחל עליהן מע"מ בשיעור אפס (ע"מ 18831-04-17 מנו - בייס בע"מ נ' מע"מ - פתח תקווה). .

גביית חובות מס מבעלי חברות ננטשות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה ממש: רשות המס החלה לגבות חובות מס מבעלי חברות ננטשות, על פי סעיף 119א לפקודת מס הכנסה - באילו תרחישים זה עלול לקרות גם לך? מה הן ההשלכות השונות ודעתנו המקצועית בנושא.

ביקורת ניכויים - נקודות זיכוי לעובדים זרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי למעסיקים חקלאים בכל הנוגע לביקורות ניכויים של רשויות המס בעניין נקודות זיכוי לעובדים זרים - קראו כאן בהרחבה בנושא.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם