מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


החלטת מיסוי מספר 4401/18 בעניין העברת דירה שבנייתה טרם הושלמה לבעל מניות מהותי

ביום 6.12.18 פרסמה החטיבה המקצועית של רשות המסים החלטת מיסוי בתחום מיסוי מקרקעין בנושא:
"העברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי מכח הוראות המעבר לסעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית – החלטת מיסוי בהסכם" (להלן: "החלטת מיסוי").

 

עובדות המקרה

בשנת 2014 חברה רכשה דירת מגורים בבניין בבנייה רוויה מקבלן ובנייתה צפויה להסתיים במהלך שנת 2019.
בעל המניות המהותי, המחזיק במלוא מניותיה של החברה הצהיר כי הדירה תשמש אותו ואת בני משפחתו למגורים עם סיום הבנייה.

 

החלטת מיסוי

בהחלטת המיסוי נקבע כי סעיף 96 להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "הוראות המעבר") יחולו גם על דירה שבנייתה טרם הסתיימה והועברה לבעל המניות המהותי עד לסיום 31.12.2018 בהתקיים מספר תנאים מצטברים.

להלן מקצת מהתנאים שנקבעו:

  1. בניית הדירה תסתיים עד תום 5 שנים ממועד רכישת הדירה ובתנאי כי יוצג "טופס 4" המעיד על סיום הבנייה.
  2. בעל המניות המהותי יעבור להתגורר בדירה בסיום בנייתה.
  3. השימוש הראשון בדירה ייעשה על ידי בעל המניות המהותי ולא על ידי צד ג' או שוכר.
  4. על בעל המניות המהותי ומשפחתו להתגורר בדירה עם סיום בנייתה למשך תקופה שלא תופחת מ-5 שנים.

במידה של אי עמידה בכל התנאים שנקבעו בהחלטת המיסוי, לא יוחלו על בעל המניות המהותי הוראות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

החזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

על העוסק לשלם את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו .ההפרש חייב להיות משולם במועדו או שעלול הוא להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם