מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


החלטת מיסוי מספר 4401/18 בעניין העברת דירה שבנייתה טרם הושלמה לבעל מניות מהותי

ביום 6.12.18 פרסמה החטיבה המקצועית של רשות המסים החלטת מיסוי בתחום מיסוי מקרקעין בנושא:
"העברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי מכח הוראות המעבר לסעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית – החלטת מיסוי בהסכם" (להלן: "החלטת מיסוי").

 

עובדות המקרה

בשנת 2014 חברה רכשה דירת מגורים בבניין בבנייה רוויה מקבלן ובנייתה צפויה להסתיים במהלך שנת 2019.
בעל המניות המהותי, המחזיק במלוא מניותיה של החברה הצהיר כי הדירה תשמש אותו ואת בני משפחתו למגורים עם סיום הבנייה.

 

החלטת מיסוי

בהחלטת המיסוי נקבע כי סעיף 96 להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "הוראות המעבר") יחולו גם על דירה שבנייתה טרם הסתיימה והועברה לבעל המניות המהותי עד לסיום 31.12.2018 בהתקיים מספר תנאים מצטברים.

להלן מקצת מהתנאים שנקבעו:

  1. בניית הדירה תסתיים עד תום 5 שנים ממועד רכישת הדירה ובתנאי כי יוצג "טופס 4" המעיד על סיום הבנייה.
  2. בעל המניות המהותי יעבור להתגורר בדירה בסיום בנייתה.
  3. השימוש הראשון בדירה ייעשה על ידי בעל המניות המהותי ולא על ידי צד ג' או שוכר.
  4. על בעל המניות המהותי ומשפחתו להתגורר בדירה עם סיום בנייתה למשך תקופה שלא תופחת מ-5 שנים.

במידה של אי עמידה בכל התנאים שנקבעו בהחלטת המיסוי, לא יוחלו על בעל המניות המהותי הוראות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

יעוץ למחזיקים תחת שמם נכסים, חשבונות בנק, נדלן וכו' השייכים למשהו אחר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

ייעוץ משפטי לבני משפחה או אחרים המחזיקים תחת שמם כ "נאמנים" חשבונות בנק ו/או נכסים של אחרים בארץ או בחול

חויב בהכנסה מדיבידנד בשל מס תשומות שקוזז שלא כדין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפט

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 26/8/19, דחה בית המשפט את הערעור שהוגש על ידי יצחק אביתר וקבע כי יש למסות את המערער באופן אישי בהכנסה שתסווג כדיבידנד לפי סע' 2(4) לפקודה, בגין שומות שהוצאו לחברות שבבעלותו, בין היתר על הכנסות מניכוי מס תשומות שלא כדין, והפכו לחלוטות לאחר שהחברות לא הגישו ערעור, ובהינתן שהחברות אינן פעילות וחסרות כל נכסים ועל כן חזקה היא כי אותן הכנסות הגיעו לכיסו של המערער (ע"מ 1409-06-18 יצחק אביתר נ' פקיד שומה חיפה).

חלוקת עיזבון בשלבים יוצרת אירועי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ועדת ערר מיסוי מקרקעין מרכז דחתה ביום 4/9/19, ערר על שומת מנהל מס שבח מקרקעין אשר קבעה כי יש לראות בחלוקה מאוחרת ונוספת של נכסי העזבון ככזו החייבת במס על פי החוק

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם