חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

רשות המסים עושה כל מאמץ לאתר אי רישום תקבולים, הפעם בכפר סבא

0
מדורג 5 ע"י 1 גולשים

דירוג מאמר:

תקבול הנו מונח המוגדר בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973 ("הוראות ניהול ספרים") כדלקמן: "כל סכום במזומן, בשטר, או בשיק שהתאריך הנקוב בו מאוחר מתאריך קבלתו, או בכרטיס אשראי, שקיבל הנישום, במישרין או בעקיפין, במהלך עסקו".

סעיף 17 להוראות ניהול ספרים קובע כי תעוד פנים על תקבול ייערך סמוך לביצוע הפעולה. משמעות הדבר, באופן שבו פורשה הוראה זו על ידי רשויות המס וכן על ידי בתי המשפט שדנו בנושא, הנו כי ככלל יש להפיק קבלה המתעדת את התקבול שהתקבל מיד לאחר קבלתו וללא כל שיהוי.

סעיף 145ב' לפקודת מס הכנסה קובע כי אדם שלא רשם תקבול בהתאם להוראות ניהול ספרים, יראו את פנקסיו כבלתי קבילים. פסילת הספרים עלולה לגרור בחובה סנקציות קשות כנגד הנישום ובכלל זה אי הכרה בהפסדים, שלילת הזכאות לשיעורי מס שולי נמוכים, אי התרת הוצאות ועוד. בעיקר, משמעותה של פסילת הספרים הנה כי לא ניתן להסתמך על ספרי הנישום ועל כן במסגרת השומה שתוצא לנישום לאחר הפסילה, על הנישום תוטל חובת הראיה מאחר ופנקסיו פסולים וכאלה שלא ניתן להסתמך עליהם.

מגמה של איתור ותפיסת הון שחור

בשנים האחרונות ניכרת מגמה ברשות המסים שמטרתה איתור ותפיסה של "הון שחור". אחת השיטות הנפוצות של רשות המיסים לאיתור מעלימי הכנסות הנה עריכת מבצעי פשיטה על מרכזי עסקים באזור מסוים ובדיקת אופן רישום התקבולים בעסקים אלו (בין אם בדרך של קניית ביקורת באופן אנונימי, תצפית, התחקות אחר קניות אחרות שנעשו בעסק וכיו"ב).

בפעם הזאת רשות המסים הגיעה לכפר סבא שם התבצעו 120 ביקורות בעסקים ממגוון תחומים, מהן עולה כי כ-13% מהם לא רשמו הכנסות כדין. במסגרת אותו מבצע נתפסו עוסקים רבים בהם רופא שיניים שלא רשם העברה בנקאית, מורה נהיגה שטוען כי מזומן הוא רושם בסוף היום, בעל מועדון לאמנות לחימה אשר טען כי עומס בעבודה מנע ממנו לרשום זאת באופן מיידי, בעל חנות בגדים אשר החזיק שיק שלא נרשם בספרים ולטענתו מדובר בשיק בטחון ואפילו עורכת דין שקיבלה כספים בנאמנות ולא רשמה אותם כנדרש.

חובת רישום התקבול

חשוב לציין כי חובת רישום תקבול היא מהחובות החזקות והמשורשות ביותר בדיני המס של מדינת ישראל, ורק "סיבה מספקת" לאי הרישום תתקבל. ברם, מעטים המקרים בהם מקבלים בתי המשפט את הסברי הנישום לקיומה של "סיבה מספקת" לאי רישום התקבול.

לנוכח התוצאות הקשות שטומן בחובו האקט של פסילת ספרים, בשנות ה-90 המוקדמות פורסמו המלצות ועדת דורון אשר מתוות עד היום את הדרך לפסילת ספריו של הנישום, בהן קיומו של חשש ממשי כי הנישום ניסה להעלים מס וכן כי קיימת אצל הנישום שיטה לקויה של רישום התקבולים. הווה אומר כי טרם פסילת הספרים, על רשויות המס לבצע בדיקה רחבה ומקיפה של אי רישום התקבול על רקע המערך הכללי של העסק ולא להסתפק בבדיקה דווקנית של אי רישום התקבול הספציפי, ללא שכלול שאר נסיבותיו המיוחדות של הנישום.

זאת ועוד, לפני פסילת ספריו של הנישום עליו להיות מוזמן לשימוע. רצוי וראוי כי שימוע כזה ייערך בליווי גורם מקצועי (עו"ד או רו"ח) המכיר את המטריה כדי שיוכל למנוע את המשיך ההליך כבר בזמן השימוע או לפחות להקטין את "החשיפה".

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס