חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לסינגפור

0
מדורג 5 ע"י 3 גולשים

דירוג מאמר:

מדינת ישראל חותמת לא אחת על אמנות למניעת כפל מס אשר תכליתן למנוע התחמקות ממס, אולם בראש ובראשונה למנוע תשלום מס כפול במדינה שבה המיזם (להלן: "מדינה מתקשרת") – ובמדינה שלה זיקה נוספת למיזם (להלן: "מדינה המתקשרת האחרת").

בכך תורמת מדינת ישראל לעידוד העסקים באמצעות מניעת מיסוי כפל. יוער כי סינגפור הינה רפובליקה אשר מתפתחת בקצב מסחרר ונדמה כי לישראל אינטרס רב לנהל עימה קשרים עסקיים. בשל כך חתימה על אמנה מעין זו היא חיונית להתפתחות הכלכלה הישראלית וכן ביצור חוזקה של מדינת ישראל בעולם הכלכלי הגלובלי.

האמנה בין ישראל לסינגפור בנויה על מספר נדבכים אשר רובם ככולם מושתתים על הרצון למנוע מאנשי עסקים בשני הצדדים להתחמק ממס ולשלם מס כפול ובשל כך לשבש את חיי העסקים ולגרום למידור עסקאות. באמנה נקבע כי במידה ולפלוני ישנם נכסי מקרקעין שהוא מפיק מהם הכנסה, במדינה המתקשרת האחרת, יכול שיהא פטור הוא מתשלום מס במדינת ישראל ועליו יהיה לשלם על הכנסה ממקרקעין בסינגפור בלבד. היינו אזרח ישראלי, לו דירה בסינגפור ישלם רק בישראל וההפך. סעיף זה בהסכם יכול להועיל לישראלים רבים היכולים לרכוש נכסים בחו"ל ובכך למנוע תשלום מיסוי גבוה בישראל, בייחוד כיום לאחר חוק מיסוי ריבוי דירות.

בענייני עסקים נקבע באמנה כי רווחי מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור לעיל, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן ליחסו לאותו מוסד קבע. לדוגמא, פלוני אשר המציא מכשיר כלשהוא והוא מוכר אותו לחברה סינגפורית הוא ימוסה בישראל בלבד, אלא אם החברה שייצרה זאת נמצאת בסינגפור.

רווחים שמפיק מיזם של מדינה מתקשרת מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבם במס רק באותה מדינה. לעומת זאת כאשר ישנם רווחים המופקים מדיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת, כך גם לעניין ריבית, רווחי הון ותמלוגים. אולם אם בעל הזכות שביושר לרווחים/הכנסות, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הרווחים לא ניתן יהיה למסות אותו פעמיים, כמו כן רווחים המשתלמים לממשלה לא ימוסו במדינה המתקשרת, כלומר במידה וממשלת סינגפור מקימה במדינת ישראל חברת הזנק אשר מחלקת דיבידנדים או מרוויחה מריבית כלשהי, מדינת ישראל תמנע מלמסות זאת.

למרות האמור לעיל לעניין רווחים מדיבידנד, ריבית, תמלוגים וכדומה, כאשר פלוני מפיק הכנסה משירות מקצועי שהינו בעל אופי עצמאי ניתן יהיה לחייבו במס רק במדינה המתקשרת, לדוגמא ישראלי אשר נותן שירות מקצוע לסינגפורי, ימוסה על הכנסתו בישראל בלבד. למעט מצב בו עומד לרשותו של אותו ישראלי "בסיס קבע" בסינגפור, לדוגמא חנות או מפיץ.

הכנסה נוספת עליה הושם דגש באמנה הינה הכנסה מעבודה. שכר עבודה וגמול שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם כן העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנצמח באותה מדינה אחרת. למעט מצב בו אותו אדם לא שהה יותר מ-183 ימים בשנה קלנדרית במדינה האחרת ו/או כאשר הגמול לא ניתן על-ידי מעביד מהמדינה האחרת. בניגוד לאמור הכנסה של בדרן או אמן (יכול שהוא עצמאי או עובד) יכול שימוסה גם במדינה האחרת.

האמור לעיל הינו הדרך למנוע התחמקות ממס, כמטרה עיקרית של האמנה, אלא שכאמור תכלית נוספת הינה למנוע מיסי כפל. נקבע כי בכפוף לחוקי סינגפור ביחס להתרת זיכוי כנגד מס סינגפורי של מס החייב בתשלום בכל מדינה שאיננה סינגפור, מס ישראלי החייב בתשלום ביחס להכנסה שנצמחה מישראל יותר כזיכוי כנגד מס סינגפורי החייב בתשלום, ביחס לאותה הכנסה. ולעניין ישראל נקבע כי מקום שתושב ישראל מפיק הכנסה אשר, בהתאם להוראות הסכם זה, ניתן לחייב במס בסינגפור, תתיר ישראל כניכוי מהמס על הכנסתו של אותו תושב, סכום השווה למס ההכנסה ששולם בסינגפור. בחלק זה ראינו כיצד מדינת ישראל מיישמת את רצונה להיות חלק מן העולם הגלובלי על-ידי הקלה בגובה המיסים באמצעות אמנה בין ישראל לסינגפור. עם זאת כפי שהצגנו תחום המס הינו מורכב ומגוון, ולכן יש להיוועץ במומחים מהתחום כדי לא להיחשף לחקירות פליליות מזיקות. 

משרדינו המורכב מעורכי דין וכלכלנים יוצאי רשויות המס, וכן עורכי דין אשר מכירים את שיטת המס הסינגפורית על בוריה יוכלו לתת את המענה המושלם לכל דורש, לפיכך עת הנך מעורב בצורה כלשהי עם השוק הסינגפורי פנה אלינו לקבלת טיפול מקצועי ומסור.

>> לקריאת הנוסח המלא של האמנה, לחצו כאן.
>> זקוקים לייעוץ בנושא? הכירו את הדסק האסייתי שלנו.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס