חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

מלחמת רשות המיסים בבעלי היאכטות... היש לה תכלית?!

0
מדורג 5 ע"י 1 גולשים

דירוג מאמר:

ייבוא יאכטות לישראל עלול לחייב בתשלום מס ומע"מ כחוק, במיוחד כאשר מדובר באזרח ישראלי, ברם גם אם כלי השיט בעל דגל זר על בעלי היאכטה לשלם מסי יבוא במקרים מסוימים.

המשמעות של יבוא יאכטה כולל הפלגה לישראל בכוחות עצמה או הובלתה כמטען על אוניה: 
המס החל על ייבוא יאכטה לישראל הינו 17% מע"מ ומס קנייה שגובהו תלוי במספר מרכיבים. כלי שייט שעל תורנו מתנוסס דגל ישראל הנמצא בחו"ל אינו חייב במע"מ בדרך כלל שכן ההנחה היא כי שולמו המיסים במדינת האם.

עם זאת ובאופן כללי, המע"מ חל על כלי שייט בין אם הוא נושא דגל ישראלי ובין אם דגל זר, ברגע שיובא לישראל. כלי שייט בעל דגל זר יכול לשהות בישראל 3 חודשים "כאורח", לאחר תקופה זאת עליו לעזוב את תחומי מדינת ישראל אחרת הוא ייחשב ככלי שייט שיובא לישראל ויהא עליו לשלם את המס כחוק. תחשיב עלויות המס מחושב לפי ערך כלי השייט ביום התשלום והחישוב מבוצע לפי הערכת שמאי מטעם רשות המס. במידה וקיימת אי הסכמה על שווי כלי השייט, ניתן להציג הערכת שמאי המוכר ומקובל על שלטונות המע"מ. שמאות כזאת מתבססת על בסיס ערך כלי שייט דומים, מחירונים ומצבו הטכני של כלי השייט, כאשר לצורך קביעת מצבו הטכני של כלי השייט מבוצע סקר בספינה ומונפק דו"ח בהתאם. עלות תיקון כלי השיט מופחתת מערכו במצב תקין ועל בסיס זה מוגשת השמאות.

בהתאם לאמור ועד לפני מספר שבועות, כל אדם בעל יאכטה אשר היה מעוניין לצאת את הארץ היה מודיע למכס ומקבל אישור יציאה לחו"ל בדרך כלל באופן מיידי וזאת על-ידי מילוי טופס בסיסי באופן מהיר, ברם, לאחרונה החלה רשות המס לחייב בעלי יאכטות למלא טפסי בקשה ליציאה לחו"ל בגין תשלומי מסי היבוא (מע"מ ומס קנייה) על יאכטות ולהודיע לרשות המס שלושה ימים לפני היציאה ורק לאחר אישור רשות המס בדבר תשלום המיסים ניתן אישור יציאה, דבר אשר יכול לפגוע ברוצים לצאת את הארץ מיידית, במיוחד אלה אשר עורכים טיולי נופש. לטענת רשות המיסים, תכליתה של בדיקה זו היא למנוע התחמקות מתשלום המס על-ידי בעלי יאכטות אשר מנצלים אמנות בינלאומיות ותולים על תורן היאכטה דגל זר ובכך הם נמנעים מתשלום מס בעוד הלכה למעשה מדובר ביאכטות "ישראליות" לכל דבר ועניין החייבות בתשלום מסי יבוא.

על פי מיטב ידיעתנו, נוהל זה לא פורסם באתר הרשמי של רשות המיסים אלא יצא כפנייה של הרשות למנהלי המרינות בארץ וכי ניתן להניח שמדובר על נוהל חדש שרשות המיסים עדיין בוחנת אותו. נוהל זה מתייחס לסעיף 40 לפקודת הנמלים אשר קובע כי: "מנהל נמל לא ירשה לכלי שיט, לעזוב את הנמל אלא אם שוכנע ששולמו אגרות הנמל, מכס, דמי הסגר ושאר תשלומים בעד כלי השיט או טובין שעליו, או שיש ערובה לתשלומם, והוא רשאי שלא להרשות שיוצאו משטח הנמל טובין שיש עליהם תשלום כאמור לפני ששוכנע ששולם או יש ערובה לתשלומו". 

אלא מאי, החוק אינו קובע את מסגרת 72 השעות אשר מופיעה בנוהל ולכן מתעוררת השאלה האם 72 שעות זהו זמן סביר להודעה על תשלום כל המיסים ובפרט מיסי היבוא לפני יציאה מן הארץ? דרישה זו לטעמנו הנה בלתי סבירה. שהרי, לפי הנוהל יאכטה אינה יכולה לצאת מהארץ מעכשיו לעכשיו או אפילו בתוך יום או יומיים. מצב זה מוביל בעצם לצו עיכוב יציאה מן הארץ דה פאקטו ללא החלטת בית משפט דה יורה, וזאת לשלושה ימים מלאים.

המלחמה של רשות המס במתחמקים מתשלום הינה מבורכת אך מדוע בוחרת הרשות לפגוע בכלל ציבור בעלי היאכטות?! יתרה מכך, נדמה כי הפגיעה בבעלי היאכטות יכולה להפחית את כמות היאכטות הזרות המגיעות לישראל.

אנו כמשרד אשר מתמחה בתחום המיסוי והספנות, ממליצים כי בעלי היאכטות אשר לא מקבלים אישור יציאה או מרגישים פגועים מכך יפנו לייעוץ משפטי במידה וייפגעו על-ידי הרשויות, שכן לטעמו ניתן לתבוע בגין נזק ממוני ואף לא ממוני שנגרם עקב אי יציאה לחו"ל, כמו כן ניתן לפנות לערכאות משפטיות ולטעון כי מדובר בפגיעה בזכויות יסוד ובפרט בחופש התנועה והעיסוק. 

>> למידע נוסף בנושא מכס ייבוא וייצוא, לחצו כאן.
>> זקוקים לייעוץ נוסף וייצוג משפטי בנושא? לחצו כאן.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס