מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; עמית משה כהן, עו"ד


בכפוף למזכר ההבנות שהושג בין רשויות המדינה בקפריסין לבין ה"טרויקה", קבע הפרלמנט הקפריסאי מספר שינויים במטרה לסייע בכיסוי גרעונה של המדינה השכנה.

 

השינויים בשיעור מס החברות נשוא עניינינו הנם כדלקמן:


1.   העלאת שיעור מס החברות משיעור של 10% ל- 12.5%
2.   העלאת מס הביטחון המוטל על הכנסות ריבית פאסיביות משיעור של 15% ל-30%. נדגיש כי המס דנן מוטל על גופים שהנם תושבי קפריסין לעניין מס הכנסה.

לשיטתנו, אין באמור כדי לפגוע במעמדה של קפריסין כמוקד תחרותי ואטרקטיבי לפעילות עסקית- מסחרית בינלאומית, המאפשרת קרקע נוחה לתכנוני מס מושכלים ויעילים. בתוך כך נוסיף, כי מס החברות בשיעורו החדש יחול באופן רטרואקטיבי וזאת נכון ל-1 לינואר 2013.
הדין בקפריסין קובע כי רק חברה המנוהלת ונשלטת מקפריסין תחשב כחברה תושבת קפריסין לצורכי  מס.  

חברה תושבת קפריסין חייבת במס בקפריסין על כל הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה, זאת ללא קשר למקום הפקתה או צמיחתה של ההכנסה, בעוד שחברה שאינה תושבת קפריסין חייבת במס בקפריסין אך ורק בגין הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה בקפריסין.
הכנסות חברה קפריסאית מדיבידנדים המשולמים לה על ידי חברה קפריסאית אחרת, פטורות ממס בקפריסין.

הכנסות חברה קפריסאית מדיבידנדים המשולמים לה על ידי חברה זרה, כאשר החברה הקפריסאית מחזיקה לפחות ב - 1% ממניותיה, פטורות ממס בקפריסין. פטור זה לא יינתן במידה ולמעלה מ - 50% מפעילות החברה המשלמת, באופן ישיר או עקיף, היא פעילות השקעתית (מבחן ההכנסה הפסיבית), ובנוסף מס החברות במדינה הזרה נמוך באופן משמעותי ממס החברות בקפריסין (בעיקרון שיעור הנמוך מ – 5% יחשב כשיעור נמוך משמעותית).

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

הקמת חברה בקפריסין במקביל לחברה בישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע להנחות את היזם הישראלי ולגרום לכך כי זה יפעל בחוקיות ובשקיפות וללא כל דופי, ובנסיבות המתאימות אף נדע לפנות לרשות המס בישראל עם בקשה לקבלת אישור מראש למבנה עסקי כזה או אחר וזאת על מנת להבטיח כי ליזם הישראלי לא צפויות "הפתעות" באשר לחבויות מס בעתיד.

מעבר לקפריסין והקמת עסק מקומי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

למשרדנו שלוחה בקפריסין וניסיון בטיפול וסיוע למאות ישראלים אשר פועלים בקפריסין במגוון רחב של אופנים. לנו מלוא הידע והיכולת להביא לך הלקוח הישראלי מענה מושלם בכל הקשר להקמת עסק בקפריסין ו/או ניתוק תושבות ישראלית ומעבר לאי הקפריסאי.

נישואים בקפריסין והמצאת אישורים קשורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

סניף משרדנו שבקפריסין, הפועל ומנוהל מקפריסין, נותן ,בין השאר, מענה לישראלים ו/או אחים המבקשים להתחתן בקפריסין ו/או לישראלים אשר התחתנו בעבר בקפריסין ועתה מבקשים הם לקבל אישורים ו/או מסמכים, מאת הרשויות בקפריסין, ובכלל זה – מסמכים תומכים אחרים הנוגעים לתוקף הנישואים הקפריסאיים.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם