מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; עמית משה כהן, עו"ד


בכפוף למזכר ההבנות שהושג בין רשויות המדינה בקפריסין לבין ה"טרויקה", קבע הפרלמנט הקפריסאי מספר שינויים במטרה לסייע בכיסוי גרעונה של המדינה השכנה.

 

השינויים בשיעור מס החברות נשוא עניינינו הנם כדלקמן:


1.   העלאת שיעור מס החברות משיעור של 10% ל- 12.5%
2.   העלאת מס הביטחון המוטל על הכנסות ריבית פאסיביות משיעור של 15% ל-30%. נדגיש כי המס דנן מוטל על גופים שהנם תושבי קפריסין לעניין מס הכנסה.

לשיטתנו, אין באמור כדי לפגוע במעמדה של קפריסין כמוקד תחרותי ואטרקטיבי לפעילות עסקית- מסחרית בינלאומית, המאפשרת קרקע נוחה לתכנוני מס מושכלים ויעילים. בתוך כך נוסיף, כי מס החברות בשיעורו החדש יחול באופן רטרואקטיבי וזאת נכון ל-1 לינואר 2013.
הדין בקפריסין קובע כי רק חברה המנוהלת ונשלטת מקפריסין תחשב כחברה תושבת קפריסין לצורכי  מס.  

חברה תושבת קפריסין חייבת במס בקפריסין על כל הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה, זאת ללא קשר למקום הפקתה או צמיחתה של ההכנסה, בעוד שחברה שאינה תושבת קפריסין חייבת במס בקפריסין אך ורק בגין הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה בקפריסין.
הכנסות חברה קפריסאית מדיבידנדים המשולמים לה על ידי חברה קפריסאית אחרת, פטורות ממס בקפריסין.

הכנסות חברה קפריסאית מדיבידנדים המשולמים לה על ידי חברה זרה, כאשר החברה הקפריסאית מחזיקה לפחות ב - 1% ממניותיה, פטורות ממס בקפריסין. פטור זה לא יינתן במידה ולמעלה מ - 50% מפעילות החברה המשלמת, באופן ישיר או עקיף, היא פעילות השקעתית (מבחן ההכנסה הפסיבית), ובנוסף מס החברות במדינה הזרה נמוך באופן משמעותי ממס החברות בקפריסין (בעיקרון שיעור הנמוך מ – 5% יחשב כשיעור נמוך משמעותית).

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

מיסוי על השקעות בקפריסין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

ישראלים רבים פונים להשקיע את כספם בקפריסין לאור שיעורי המס הקבועים שם וכן לאור הזדמנויות עסקיות בתחומי הנדל"ן הטומנות בחובן אחוזי תשואה אטרקטיביים. מאידך, רצוי לתכנן מראש את מבנה הפעילות והחזקות במקרה בו מתקיימת השקעה בקפריסין על ידי תושבי ישראל וזאת על מנת להימנע מחבות מס גבוהה.

עסקאות נדל"ן בקפריסין היוונית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו ידע להציע לך הישראלי כיצד בדיוק לבצע את העסקה - האם לרכוש את הנכס באופן פרטי, האם לרכוש הנכס באמצעות חברה קפריסאית, האם לרכוש את הנכס באמצעות חברה ישראלית המחזיקה חברת בת בקפריסין ועוד.

ליווי משפטי על אדמת קפריסין

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרדנו מודע לכך כי בקפריסין יש בנמצא קהילה נכבדה של ישראלים להם צרכים משפטים הקשורים לישראל ומשכך, יודעים אנו לפגוש את הלקוח בקפריסין, ללמוד על צרכיו ולתן לו מענה מהיר ואיכותי.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם