מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; עמית משה כהן, עו"ד


בכפוף למזכר ההבנות שהושג בין רשויות המדינה בקפריסין לבין ה"טרויקה", קבע הפרלמנט הקפריסאי מספר שינויים במטרה לסייע בכיסוי גרעונה של המדינה השכנה.

 

השינויים בשיעור מס החברות נשוא עניינינו הנם כדלקמן:


1.   העלאת שיעור מס החברות משיעור של 10% ל- 12.5%
2.   העלאת מס הביטחון המוטל על הכנסות ריבית פאסיביות משיעור של 15% ל-30%. נדגיש כי המס דנן מוטל על גופים שהנם תושבי קפריסין לעניין מס הכנסה.

לשיטתנו, אין באמור כדי לפגוע במעמדה של קפריסין כמוקד תחרותי ואטרקטיבי לפעילות עסקית- מסחרית בינלאומית, המאפשרת קרקע נוחה לתכנוני מס מושכלים ויעילים. בתוך כך נוסיף, כי מס החברות בשיעורו החדש יחול באופן רטרואקטיבי וזאת נכון ל-1 לינואר 2013.
הדין בקפריסין קובע כי רק חברה המנוהלת ונשלטת מקפריסין תחשב כחברה תושבת קפריסין לצורכי  מס.  

חברה תושבת קפריסין חייבת במס בקפריסין על כל הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה, זאת ללא קשר למקום הפקתה או צמיחתה של ההכנסה, בעוד שחברה שאינה תושבת קפריסין חייבת במס בקפריסין אך ורק בגין הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה בקפריסין.
הכנסות חברה קפריסאית מדיבידנדים המשולמים לה על ידי חברה קפריסאית אחרת, פטורות ממס בקפריסין.

הכנסות חברה קפריסאית מדיבידנדים המשולמים לה על ידי חברה זרה, כאשר החברה הקפריסאית מחזיקה לפחות ב - 1% ממניותיה, פטורות ממס בקפריסין. פטור זה לא יינתן במידה ולמעלה מ - 50% מפעילות החברה המשלמת, באופן ישיר או עקיף, היא פעילות השקעתית (מבחן ההכנסה הפסיבית), ובנוסף מס החברות במדינה הזרה נמוך באופן משמעותי ממס החברות בקפריסין (בעיקרון שיעור הנמוך מ – 5% יחשב כשיעור נמוך משמעותית).

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

ליווי משפטי על אדמת קפריסין

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרדנו מודע לכך כי בקפריסין יש בנמצא קהילה נכבדה של ישראלים להם צרכים משפטים הקשורים לישראל ומשכך, יודעים אנו לפגוש את הלקוח בקפריסין, ללמוד על צרכיו ולתן לו מענה מהיר ואיכותי.

ישראלים עטים על שוק הנדל"ן הקפריסאי

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, עמית משה כהן, עו"ד

מיקומו של האי הקפריסאי, קרבתו לישראל, היותה של קפריסין מרכז עסקי בינלאומי פופולרי, מדיניות המס האטרקטיבית, מזג האוויר הנוח, השתייכותה של המדינה לאיחוד האירופי ומעל לכל – היצע מרשים של נכסי נדל"ן במחירים אטרקטיביים במיוחד אשר ערכם ממשיך להאמיר בקצב מרשים לאורך השנים האחרונות, מבססים את קפריסין כיעד פופולרי עבור ישראלים המחפשים השקעות בענף הנדל"ן.

שיטת המס בקפריסין

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר וייצנר, משפטנית

סיקור מיוחד אודות שיטות המיסוי השונות המונהגות באי השכן קפריסין - מיסוי חברות, מיסוי יחידים, כללי ניכוי מס במקור, דיבידנדים, ריבית, תמלוגים ומס ערך מוסף.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם